Projectomschrijving

Tijdens het project ‘Plan van aanpak ouderendelegatie Limburg’, is een handreiking ontwikkeld over ouderenparticipatie. Activiteiten in dit regioplan sluiten aan bij dit project. Het regioplan heeft tot doel om de implementatie van de handreiking te versterken en het extra stimuleren van ouderenparticipatie.

Doelgroep

Ouderenvertegenwoordigers, gemeenten, belangengroepen en sociale wijkteams.

Resultaat

In het kader van twee door het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gesubsidieerde projecten zijn er de afgelopen twee jaar veel gesprekken gevoerd met ouderen, gemeenten en (zorg)professionals. Allen zijn op de een of andere manier betrokken bij wijk- en buurtgerichte projecten voor ouderen in een kwetsbare positie. Op basis van deze gesprekken is de handreiking ‘Ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten’ geschreven met als doel de participatie van ouderen in die projecten te bevorderen. Vervolgens hebben we deze handreiking “tot leven laten komen” middels het organiseren van verbindingsbijeenkomsten in Limburg, om naast de implementatie van deze handreiking het thema van ouderenparticipatie en de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie hoger op de agenda te krijgen op zowel bestuurlijk niveau als bij de belangenorganisaties.

De bijeenkomsten gaven ons de kans om de lokale en regionale ouderenzorg onder de loep te nemen en sterke verbindingen te leggen voor de toekomst.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website