Projectomschrijving

Zelfredzaamheid behouden na ziekenhuisopname

Een ziekenhuisopname gaat voor veel ouderen samen met verlies van zelfredzaamheid. Het huidige zorgsysteem kan dit niet voorkomen door een versnipperd zorgaanbod, wet- en regelgeving, marktwerking en financiering.

Doel
Het doel van het HerstelZorgProgramma is voorkomen dat kwetsbare ouderen minder zelfredzaam worden en verbeteren van hun herstel na ziekenhuisopname. Het programma richt zich op betere geriatrische ondersteuning en goede samenwerking tussen de verschillende disciplines en sectoren.

Werkwijze
Het HerstelZorgProgramma richt zich op voorzorg, ziekenhuiszorg en herstelzorg:
1. Voorzorg gaat over maatregelen die de beginconditie van de oudere optimaliseren en complicaties voorkomen.
2. Ziekenhuiszorg gaat zowel over medisch-technische interventies als over zorg die gericht is op behoud van functionaliteit en het bereiken van herstel.
3. Herstelzorg betreft maatregelen voor het herstel van de oudere na ziekenhuisopname.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen vanaf 70 jaar met opname op orthopedie, chirurgie/heelkunde, urologie, thorax chirurgie of neurologie van het LUMC.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website