Projectomschrijving

Trainingen voor zelfstandig wonende 75-plussers

Het samengaan van meerdere aandoeningen (multimorbiditeit) en ingrijpende gebeurtenissen leiden bij zelfstandig wonende 75-plussers vaak tot minder activiteit en beweging. Dit verslechtert hun lichamelijke conditie en verhoogt het valrisico, wat ook een afname van dagelijkse activiteiten betekent.

Doel
Het doel is om met een trainingsprogramma voor thuiswonende 75-plussers te voorkomen dat zij minder actief worden. Dat gebeurt door met deze ouderen thuis de dagelijkse handelingen te trainen waar zij problemen mee hebben. Bijvoorbeeld traplopen of opstaan vanuit een stoel, maar ook boodschappen doen of huishoudelijk werk.

Werkwijze
In veertig huisartspraktijken wordt nagegaan in hoeverre functionele training in de thuissituatie effectiever is dan gewone fysiotherapie. De onderzoekers kijken of er een positieve invloed is op de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. Ook brengen zij in kaart of de kosten dalen.

Doelgroep
Thuiswonende 75-plussers met fysieke beperkingen en problemen op somatisch, psychisch en/of sociaal functioneren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website