Projectomschrijving

E-learning voor verzorgenden over depressie bij ouderen

Depressie is een ernstig en veelvoorkomend zorgprobleem. Helaas worden depressieve klachten bij verpleeghuisbewoners vaak niet opgemerkt, waardoor depressieve stoornissen kunnen ontstaan. Als verzorgenden leren hoe ze depressieve klachten herkennen en maatregelen kunnen inzetten, kunnen ze daarmee depressieve stoornissen voorkomen.

Doel
De organisaties ontwikkelen drie e-learning modules voor verzorgenden (niveau 3). De drie modules bevatten, naast inhoudelijke kennis, een zelftoets die inzicht geeft in ontbrekende kennis. De e-learning modules komen op een website, waar ze kunnen worden gedownload.

Werkwijze
Een werkgroep ontwikkelt de drie conceptmodules op basis van kennisdocumenten en een literatuurstudie. Aansluitend worden de conceptmodules getest. ROC-studenten en verzorgenden niveau 3 die werkzaam zijn in een verpleeghuis doorlopen de modules en kennistoetsen en beoordelen deze. Resultaten van de twee pilots worden verwerkt in de definitieve versies van de e-learning modules.

Doelgroep
ROC studenten en verzorgenden niveau 3.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website