Projectomschrijving

Aanleiding

Huidige en toekomstige zorgmedewerkers zijn nog onvoldoende competent om de zorgvrager met beginnende dementie met behulp van complementaire zorg en ondersteunende technologie te ondersteunen. De ontwikkelde leereenheid voorziet in de scholingsbehoefte van de huidige zorgmedewerkers en kan ingepast worden in een onderwijsprogramma voor (toekomstige) zorgmedewerkers.

Werkwijze

Er is een leereenheid ontwikkeld die past binnen het Rijk onderwijs (dit is het onderwijsconcept van Rijn IJssel) Deze leereenheid bestaat uit 5 leeractiviteiten gericht op de complementaire interventies: werken met muziek, geuren en kleuren en de ondersteunende technologie daarbij, de Presentiebenadering, dementie en een afrondende opdracht. De leereenheid wordt aangeboden aan mbo-studenten, zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers.

Wat levert het op

Uit alle evaluaties bij medewerkers van een zorginstelling en studenten (niveau 3) van Rijn IJssel, die tijdens het project COMZT zijn uitgevoerd, blijkt dat COMZT het welbevinden van de cliënt vergroot en daarmee een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van leven.
Er is groeiende belangstelling voor het project COMZT van leerbedrijven uit de zorg- en welzijnssector. Dit betekent dat de leereenheid doorontwikkeld gaat worden voor VVT, GHZ en mantelzorgers.
Door de huidige en toekomstige zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers eerst zelf te laten ervaren wat complementaire zorg is én kan betekenen, is de stap naar het werkelijk gaan doen / inzetten sneller gezet.

Voor wie

MBO instellingen, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgorganisaties, zorgprofessionals en andere Zorg-en Welzijnsorganisaties


Deelnemer: “Door de presentatie over COMTZ realiseerde ik mij dat je met schijnbaar kleine middelen of aanpassingen al kunt aansluiten bij de wensen en gewoonten van zorgvragers. Ik zag hun “vergeten kwaliteiten” weer tot bloei komen!”

Meer informatie

Contact

Mevrouw C.L.M. (Kitty) van Ditshuizen, Rijn IJssel
k.v.ditshuizen@rijnijssel.nl

Ook interessant voor u

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website