Projectomschrijving

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) willen de inzichten en nieuwe werkwijzen van twee Memorabel-projecten verspreiden, het VitaDem project voor ouderen met dementie en mantelzorgers en het SPANkracht project voor jonge mensen met dementie. In dit project willen wij casemanagers/dementieverpleegkundigen leren om wensen en behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers te vertalen naar activiteiten, leren denken in mogelijkheden, leren creatief te zoeken naar de best passende oplossing, leren kijken buiten de grenzen van de zorg en vruchtbaar leren samenwerken met andere professionals. Naast het ontwikkelen van trainingsmodulen voor casemanagers/dementieverpleegkundigen, wordt binnen het project ook gewerkt aan inbedding van deze modulen in de opleidingen tot casemanager of dementieverpleegkundige en in nascholing, en worden contacten gelegd met managers om deze vernieuwing te faciliteren in de praktijk.

Resultaten

Verspreiding en implementatie van resultaten uit VitaDem en SPANkracht vraagt equiperen van casemanagers. Op basis van deze Memorabel-projecten zijn vier lesmodules gemaakt voor (opleiding en nascholing van) casemanagers dementie:

  • creatief achterhalen van behoeften en wensen
  • coachen bij doelen stellen en actieplannen maken
  • multidisciplinair zoeken naar mogelijkheden
  • nut en noodzaak van activerende interventies

Met deze modules leren casemanagers te denken in mogelijkheden en zo de zorg voor (jonge en oude) mensen met dementie én hun naasten persoonsgerichter te maken. De lessen sluiten aan bij de Zorgstandaard Dementie 2020 en bij thema 4.3 van Memorabel: aandacht schenken aan capaciteiten en behoeften van mensen met dementie zodat zij zelf actief kunnen blijven.

De modules (met toolbox) zijn gratis te downloaden bij:
Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam: www.hr.nl/modulesdementie
Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), Radboudumc: www.ukonnetwerk.nl/tools

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website