Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In ‘Samenwerken aan betere dementiezorg door samen te leren’ hebben wij samengewerkt aan de ontwikkeling van onderwijs over dementie voor gezondheidszorg- en welzijnsopleidingen en -instellingen.

 

Thema's

Op basis van een behoefte-inventarisatie onder studenten en praktijkwerkers zijn de volgende thema’s gekozen:

- Dementie algemeen en ervaring van dementie,

- Mogelijkheden van mensen met dementie,

- Voeding en dementie,

- Migrantenouderen en dementie,

- Inzet van het sociaal netwerk bij dementie.

 

Onderwijsvormen

Ieder thema bestaat uit verschillende onderwijsvormen, zoals korte digitale kennisclips, inspiratiesessies, debatten en opdrachten. Ook is er een vierluik geschreven over migrantenouderen met dementie en hun mantelzorgers.

 

Toepassing

Het onderwijs is online te raadplegen op www.hr.nl/dementieonderwijs. Docenten kunnen onderdelen los gebruiken en aanpassen (behalve de kennisclips). De bedoeling is dat studenten/cursisten van zowel zorg als welzijn samen het onderwijs volgen en leren van elkaars expertise en invalshoeken. Dit is het duidelijkst in de cursus Creatief denken over mogelijkheden van mensen met dementie.

 

Samenwerkingspartners

Het onderwijs is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, Conforte (brancheorganisatie van zorgondernemers in Rotterdam), welzijnsinstelling Dock, gezondheidszorg- en welzijnsopleidingen, Genero (Netwerk ouderenzorg Zuid-west Nederland), het ouderen- en mantelzorgforum van Genero, gemeente Rotterdam en Alzheimer Nederland, afd. Rotterdam

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hebben het volgende onderwijs ontwikkeld :

1 Basiskennis over dementie en het ervaren van dementie

-Kennisclip Informatieverwerking bij dementie

-Factsheet dementie

-Gebruik van de virtual reality bril in het Hbo-onderwijs om studenten te leren ervaren wat het is om dementie te hebben

 

2Thema Mogelijkheden van mensen met dementie

-Inspiratiesessie Lerend vermogen van mensen met dementie

-Inspiratiesessie creatief denken over mogelijkheden voor mensen met dementie

-Cursus van 8 bijeenkomsten over lerend vermogen van mensen met dementie

-Cursus creatief denken over mogelijkheden voor mensen met dementie in de samenleving

 

3Thema Voeding en dementie:

-Kennisclip Effect van voeding op dementie

-Kennisclip Goed en gezellig eten voor mensen met dementie

-Kennisclip Signaleren van ondervoeding bij dementie

-Kennisclip Praktische tips voor goede voeding bij dementie

-Inspiratiesessie Slikproblemen bij dementie,

-Debat

-Opdracht over observatie van de maaltijd in het verpleeghuis en aanbevelingen doen

 

4Thema Migranten en dementie

-Kennisclip als inleiding op het vierluik

-Vierluik over: 1 aantal, toename en achtergronden, 2 zichtbaarheid bij de hulpverlening en dementiezorg, 3 ervaringen, opvattingen en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers, 4 ondersteuningsmogelijkheden, interventies en effecten.

-Opdrachten bij het vierluik

-Inspiratiesessies in moskee, Huis van de wijk en dagopvang voor oudere migranten met dementie

-Debat

 

5Thema Inzet van het sociaal netwerk

-Opdrachten voor studenten: huisbezoek bij overgang van huis naar verpleeghuis, maken van een levensboek, inzet van sociaal netwerk thuis

-Debat/inspiratiesessie in het verpleeghuis over samenwerking met familie

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project willen wij op een vernieuwende manier onderwijs over dementiezorg ontwerpen, zodat Hbo-studenten enthousiast worden voor de zorg aan mensen met dementie en hun mantelzorgers en professionals zorg meer op maat kunnen leveren. Dit doen wij door het onderwijs aantrekkelijker, makkelijker toegankelijk en praktijkgerichter te maken. Zo kan elke deelnemer leren op een manier die bij hem/haar past, op het moment dat het nodig is en door actuele leersituaties uit de praktijk. Deze actualiteit brengen wij in het onderwijsaanbod door een nauwe samenwerking op te zetten met alle relevante betrokkenen: studenten, docenten, ouderen en mantelzorgers, professionals zorg en welzijn, hogescholen en kennisinstituten.

Mede door de transities in de langdurige zorg is het nodig om samen het beoogde nieuwe zorgsysteem vorm te geven. Omdat ‘oud’ en ‘nieuw’ zorgen nu nog door elkaar loopt, is de zorg voor ouderen op veel plaatsen nog niet soepel en krijgen nog niet alle mensen met dementie en hun mantelzorgers passende ondersteuning. Het is nodig dat zij de gelegenheid krijgen om duidelijk aan te geven wat hun behoeftes en zorgvragen zijn. Zorg- en welzijnsorganisaties zullen hun beleid hierop moeten aanpassen en nieuwe visies op dementiezorg moeten ontwikkelen. Zorgprofessionals zijn de sleutelfiguren in deze transitie. Het is belangrijk dat zij anders leren denken, zoals meer aansluiten bij wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers, hen in hun eigen regie ondersteunen, maar ook gebruik leren maken van technologische hulpmiddelen en het sociaal netwerk rondom hun cliënten. Niet kiezen voor standaardoplossingen maar creatief zijn in het zoeken naar persoonlijke zorgarrangementen, breder dan het eigen vakgebied en met een combinatie van formele en informele zorg. Het kunnen realiseren van persoonlijke arrangementen op het gebied van wonen, welzijn en zorg vraagt om breed, interprofessioneel onderwijs waarbij nauw wordt samengewerkt met ouderen met levenservaring en ervaringsdeskundigheid. Anders leren denken door professionals vraagt om een vernieuwende onderwijsaanpak. Zo leren de student en de professional om goed aan te sluiten bij wensen en behoeften van ouderen en wordt samenwerking gestimuleerd.

Hogeschool Rotterdam, in het bijzonder Instituut Voor Gezondheidszorg (IVG), Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO), Instituut voor Engineering and Applied Sciences (ISO) en Kenniscentrum Zorginnovatie, hebben langdurende samenwerkingsverbanden met instellingen voor zorg en welzijn voor ouderen in de regio (o.a. binnen GENERO (ook met het Ouderen- en Mantelzorgforum), Alzheimer Nederland afdeling Rotterdam e.o., de Stedelijke Dementieketen Rotterdam en de Dementieketen Capelle en Krimpen aan den IJssel) en het Van Kleef Instituut. Ook met de gemeente Rotterdam wordt al langer samengewerkt in o.a. Even Buurten en het project Langer thuis voor mensen met dementie.

Deze partijen willen de handen ineen slaan om hun kennis en ervaring te bundelen in een vernieuwend onderwijsaanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Uitgangspunten voor de gekozen onderwijsvernieuwing zijn: 1. zelfwerkzaamheid en initiatief van studenten en cursisten; 2. ouderen, mantelzorgers, professionals uit zorg en welzijn en studenten van zorg- en welzijnsopleidingen werken samen aan de onderwijsvernieuwing en in het onderwijs; 3. aansluiten bij de verschillende leerstijlen door ervaringsgericht leren (concrete ervaringen opdoen in de praktijk, observeren en reflecteren, concepten bedenken en actief experimenteren met nieuwe oplossingen); en blended learning, d.w.z. een combinatie van online- en contactonderwijs.

Samen ontwerpen zij een onderwijsaanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen voor mensen met dementie dat ingepast kan worden in een reguliere cursus of als losse module aangeboden kan worden. Onderdelen ervan zijn webinars, workshops, inspirerende debatten en tools. Wij ontwerpen een innovatieve manier om praktijkopdrachten te implementeren in het onderwijs, die garandeert dat ouderen, studenten en professionals in wonen, welzijn en zorg samenwerken. Tot slot ontwerpen wij een opdracht voor studenten om zelf een studentenorganisatie op te zetten waarin mensen met dementie en mantelzorgers met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn gekoppeld worden aan studenten die een creatieve oplossing gaan verzinnen.

Ouderen zijn in alle fasen van het project betrokken, zowel bij de behoefteanalyse, als bij het ontwerp en de uitvoering van het onderwijs en ook bij de beoordeling van de praktijkopdrachten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website