Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie. Al deze mensen doen boodschappen, gaan naar het café en naar de kapsalon. Hoe om te gaan met deze substantiële bevolkingsgroep? Hoe herken je in je winkel of salon signalen van dementie en hoe reageer je erop? Hoe zorg je ervoor dat ook deze mensen zich in jouw café of restaurant veilig en prettig voelen?

Als werknemers in het midden- en kleinbedrijf dit al in hun opleiding leren, komt de dementievriendelijke gemeente overal binnen bereik.

De e-learning Mbo-studenten dementievriendelijk bestaat uit praktische vragen, illustratieve filmpjes uit het dagelijks leven en heldere opdrachten. De e-learning is kosteloos online te volgen via de website van de professionele mens.

Er zijn aparte pakketten voor supermarkten, winkels, de horeca en persoonlijke verzorging (kappers, voetreflextherapeuten, kledingwinkels).

De e-learning is bedoeld voor mbo-leerlingen, maar uiteraard heeft het geleerde ook spin-off naar de mensen die al in deze bedrijven werken.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug stimuleert het gebruik van het lesmateriaal om een dementievriendelijke gemeente vorm te geven.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn vier aparte lespakketten gemaakt voor:

- supermarkten,

- winkels,

- de horeca,

- persoonlijke verzorging (kappers, voetreflextherapeuten, kledingwinkels, etc).

Deze lespakketten zijn te vinden op de website van de professionele mens: www.deprofessionelemens.nl/diensten/de-dementievriendelijke-gemeente/

 

De lespakketten zijn gratis te volgen voor iedereen.

 

Op Mbo-opleidingen kan gewerkt worden met peer-learning. Studenten zorg en welzijn begeleiden studenten detailhandel, horeca en persoonlijke verzorging bij het volgen van de e-modules en het uitvoeren van een stageopdracht om hun winkel of salon dementievriendelijker te maken.

Zo geven we met elkaar de dementievriendelijke gemeente vorm. De pakketten zijn uitgetekst op MBO Utrecht en het Albedacollege.

 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug, in het bijzonder de werkgroep 'dementievriendelijke gemeente' en verschillende ondernemers hebben meegewerkt aan het materiaal. De gemeente stimuleert het gebruik van de lespakketten. Vele gemeenten kunnen dit voorbeeld volgen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project ‘lesmateriaal voor de dementievriendelijke gemeente’, maken we een lespakket bestaande uit e-learning modules en handleidingen voor bijeenkomsten voor MBO studenten. Zij zullen dit lesmateriaal gebruiken in de beroepspraktijk bij winkeliers, horeca ondernemingen, kappers, e.d. Het personeel van de winkels en horecagelegenheden wordt uitgenodigd de e-learning te maken en samen met de studenten na te denken over dementie en dementie vriendelijk zijn. Na het volgen van de e-module worden ze ondersteund door MBO studenten van de welzijnsacademie en door een gemeentelijke werkgroep om het geleerde in praktijk te brengen.

Door het volgen van een e-module krijgen winkeliers en inwoners van een gemeente handvatten voor de omgang met mensen met dementie. Dementie vriendelijk worden is nodig omdat er steeds meer mensen met dementie (alleen) thuis wonen en deel uitmaken van de gemeenschap.

Als gewone burgers mensen met dementie goed benaderen, vormen we met elkaar een dementie vriendelijke gemeenschap.

Het lesmateriaal op MBO niveau over omgang met dementie draagt bij aan toekomst bestendig onderwijs wat geborgd wordt in het nieuwe kwalificatiedossier per ingang van september 2016. De dialoog over dementie leert studenten te nuanceren, te reflecteren en beter te communiceren. Daarnaast bereidt het hen voor op de participatie maatschappij.

 

Het materiaal wordt op 2 manieren gebruikt:

- Het lespakket wordt gebruikt in het initieel onderwijs door MBO docenten en studenten van:

o de opleidingen welzijn, persoonlijk begeleider specifieke groepen (niveau 3 en 4), zorg (niveau 3 en 4),

o detailhandel (niveau 2 t/m 4), horeca ( niveau 2), kappers, etc.

De studenten van de opleiding welzijn en zorg krijgen van oudsher onderwijs gericht op ziektebeelden, zelfredzaamheid en omgangskunde. Zij kunnen met het nieuwe lespakket studenten van Horeca, handel & detailhandel en andere opleidingen begeleiden gedurende hun praktijk periode op de leerwerkplaatsen. Zo ontstaat er een ‘peer to peer’ lessituatie waarbij ook het reeds in dienst zijnde winkelpersoneel mee kan doen en een winkel of horeca gelegenheid, kapper, etc, dementie vriendelijk kan worden.

- Een initiatiefgroep zoals “de dementie vriendelijke gemeente” van de gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt samen met de MBO studenten en gebruikt het materiaal om winkeliers en actieve burgers in sport en andere verenigingen te trainen en te laten nadenken over wat zij kunnen doen om hun winkel of organisatie dementie vriendelijk te maken.

Dit lespakket geeft vorm aan de volgende ambities:

• Alzheimer Nederland streeft naar een dementievriendelijke samenleving,

• Het beleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug als initiatiefnemer van dit project,

• Het bewustwordingsprogramma van de Rabobank over dementie,

• De landelijke ambities van staatssecretaris van Rijn. Hij stelt: “Jongeren zijn onmisbaar zijn bij het vormgeven van een dementie vriendelijke samenleving.” Dit doet hij naar aanleiding van het advies rapport Op weg naar een dementie vriendelijke samenleving, waar bij aanbeveling 2 oproept tot scholing van niet alleen zorgverleners, maar ook andere betrokkenen.

• Het verder uitbouwen en borgen van de dementievriendelijk MBO onderwijs instelling.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website