Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project is de wetenschappelijke evaluatie van het implementatieproject ‘De Mond Niet Vergeten!’. Binnen de implementatie van ‘De Mond Niet Vergeten!’ ontvangen alle zorgverleners en mantelzorgers scholing of voorlichting en wordt multidisciplinair samengewerkt aan het verbeteren van de mondgezondheid van thuiswonende ouderen met dementie. Er is professioneel educatief materiaal ontwikkeld dat rekening houdt met culturele diversiteit. Mondzorg wordt op die manier een vast onderdeel in het lokale zorgaanbod voor ouderen met dementie.

Het onderzoeksproject is inmiddels van start gegaan en de werving en inclusie van deelnemers is in volle gang. In 14 regio’s in het land worden deelnemers door de tandarts-onderzoeker thuis bezocht. De mondgezondheid, maar ook de cognitie, kwaliteit van leven, algemene gezondheid en zorgafhankelijkheid worden bepaald. De mondgezondheid wordt in kaart gebracht door middel van tandplak metingen, maar ook door gebruik te maken van de (nieuw ontwikkelde) Nederlandstalige versie van de ‘Oral Health Assessment Tool’, OHAT-NL.

Vanuit het implementatieproject ‘De Mond Niet Vergeten!’ zijn er al diverse landelijke bijeenkomsten voor zorgverleners geweest, en in mei, juni en september van 2017 zullen nog meer regionale en landelijke bijeenkomsten gehouden worden. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook enquêtes afgenomen bij de zorgverleners om ook zo het effect van ‘De Mond Niet Vergeten!’ te onderzoeken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na akkoord van de lokale Medisch Ethische Toetsingscommissie zijn de werving en inclusie van deelnemers van start gegaan. Dataverzameling is gaande in 14 regio’s in het land. Voor de dataverzameling werd onder andere een nieuw instrument ontwikkeld, de Nederlandstalige versie van de ‘Oral Health Assessment Tool’, de OHAT-NL.

Op basis van het literatuur onderzoek dat gedaan werd in de aanloop naar de goedkeuring, zijn drie (populair)wetenschappelijke artikelen geschreven, twee voor het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en één voor ACTA Quality Practice voor Tandartsen.

Er zijn al diverse landelijke bijeenkomsten gehouden en de volgende bijeenkomsten zijn alweer georganiseerd.

Ook zijn de onderzoekers betrokken in diverse samenwerkingsprojecten die voortvloeien uit de periferie van de activiteiten, zoals bijvoorbeeld rondom de TOPICS-MDS vragenlijst.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project wordt multidisciplinair samengewerkt aan het verbeteren van de mondgezondheid van thuiswonende ouderen met dementie. De positieve effecten van een betere mondgezondheid op de algemene gezondheid zullen bijdragen aan het langer thuis kunnen blijven wonen. Zo heeft het beter en pijnvrij kunnen kauwen een positief effect op diverse hersenprocessen, waardoor de cognitie minder snel achteruit gaat. Om een betere mondgezondheid voor deze ouderen te bewerkstelligen, wordt voor elke betrokken beroepsgroep - de mantelzorgers en de ouderen - attractief en helder voorlichtings- en scholingsmateriaal ontwikkeld, rekening houdend met diversiteit van culturen en sociaal-economische status. Door samenwerkingsafspraken te maken met bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties over het scholen van de medewerkers en het opnemen van dagelijkse mondverzorging in het zorgleefplan van de cliënt wordt daadwerkelijke gedragsverandering van de zorgprofessionals bevorderd. Ook met de Eerste Lijn, casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen en mondzorgprofessionals worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Mondzorg wordt op die manier een vast onderdeel in het lokale zorgaanbod voor ouderen met dementie. Dit project richt zich op de wetenschappelijke evaluatie van het effect en de doelmatigheid van het implementatieproject.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website