Projectomschrijving

Goede zorg voor mensen met dementie heeft zolang mogelijk zelfstandig functioneren en behoud van kwaliteit van leven als uitgangspunten. Voor mensen met dementie is het belangrijk om, waar het kan, zelf de regie te houden, en zo veel mogelijk volwaardig mee te doen in de maatschappij. Regelmatige, gestructureerde gesprekken over toekomstige zorgwensen op basis van gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverleners, mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn hiervoor essentieel. Deze gesprekken kunnen de zorg laten aansluiten op de wensen en behoeften van alle betrokkenen. Hierbij zouden niet alleen medische onderwerpen maar ook niet medische onderwerpen aan bod moeten komen. In dit project een protocol voor deze gespreksvoering ontwikkeld en geïmplementeerd. Huisartsen en praktijkverpleegkundigen zijn tijdens interactieve workshops getraind. Dit project laat zien dat getrainde huisartsen en praktijkverpleegkundigen vaker toekomstige zorgwensen en -behoeften bespreken met mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website