Samenwerking

Deltaplan Dementie

Het Deltaplan Dementie wil het hoofd bieden aan de grote uitdagingen waar dementie de maatschappij nu en de komende tijd voor stelt. Dit gebeurt via drie wegen:

  • wetenschappelijk onderzoek: Memorabel
  • verbeteren van de dementiezorg: Dementiezorg voor elkaar
  • een dementievriendelijke samenleving: Samen dementievriendelijk

Kennisbenutting

Het benutten van kennis is een belangrijk doel van het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel. Waar mogelijk worden de onderzoeksresultaten uit Memorabel snel naar praktijk, beleid en (verder) onderzoek gebracht. En er wordt bekeken hoe gebruik van beschikbare kennis bevorderd kan worden. Projectresultaten uit het onderzoeksprogramma Memorabel worden waar mogelijk doorgeleid naar het zorgverbeterprogramma van het Deltaplan Dementie, Dementiezorg voor elkaar.

Logo's Deltaplan Dementie voor projecten

Mocht u een andere versie nodig hebben, stuur dan een e-mail aan memorabel@zonmw.nl

Samenwerkingspartners en links

Aan Memorabel neemt een scala van (semi)publieke en private partijen deel. Een belangrijke samenwerkingspartner is Alzheimer Nederland. Zij zijn mede verantwoordelijk geweest voor het tot stand komen van de thema’s en de prioriteiten daarbinnen. En zij zetten zich in voor de patiëntparticipatie binnen Memorabel.

 

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website