Internationaal

Memorabel en JPND

De thema’s van Memorabel sluiten aan bij de Strategic Research Agenda (SRA) van het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease research (JPND). Het JPND is een gezamenlijk en innovatief onderzoeksinitiatief, opgezet om de groeiende uitdaging waar neurodegeneratieve aandoeningen ons voor stellen, aan te pakken. De enorme uitdagingen van ziekten zoals Alzheimer en de ziekte van Parkinson zijn zo groot dat die niet uitsluitend door nationale programma’s kan worden opgelost.

Doel van JPND

De doelen zijn het bevorderen van de impact van onderzoek door het op elkaar afstemmen van en voortborduren op bestaande nationale programma's. En het vaststellen van gemeenschappelijke doelen die gebaat kunnen zijn bij de samenwerking. Europese onderzoeksinspanningen zo effectief mogelijk inzetten voor verbetering van preventie, diagnose, behandeling en patiëntenzorg bij deze ernstige aandoeningen.

Wat levert het op

Onderzoek dat kan worden vertaald naar nieuwe interventies die de gezondheid en het welzijn van patiënten met neurodegeneratieve ziekten verbetert en die economische en maatschappelijke voordelen opleveren in de gehele Europese Unie.

De strategische en financiële betrokkenheid van Nederland bij het JPND zal verder ondergebracht worden binnen het Deltaplan Dementie. Honorering van projecten vanuit de eerste subsidieronde in het kader van de JPND heeft inmiddels plaatsgevonden.

Informatie

Meer informatie over het JPND vindt u

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website