Projecten

Het versnellen van de NGN-werkgroep Dementievriendellijk ziekenhuis

Lopend (mei 2022 - mei 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van neurofilament light bloedtest

Afgerond (juli 2020 - juli 2022)

Er is een nieuwe betrouwbare bloedtest, neurofilament light (NfL), om hersenschade te meten, maar deze werd nog niet breed toegepast. In een voorgaand ZonMw Memorabel project hadden we deze bloedtest ontwikkeld en geoptimaliseerd. Betrouwbare, toegankelijke informatie voor artsen is een belangrijke voorwaarde voor implementatie, en dat ontbrak. In deze VIMP ontwikkelden we een interactieve online...

Bekijk dit project

The role of GABAergic neuron subtypes in stabilizing and flexibly resetting head-direction signals in the Presubicular cortex (VIPattract)

Lopend (april 2022 - april 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De doorontwikkeling van de Cognitive-Functional Composite – stappen richting implementatie

Lopend (december 2021 - april 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Making the subjective objective: implementing the SCD-I algorithm

Lopend (december 2021 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease (ABOARD)

Lopend (april 2021 - april 2026)

ABOARD, voluit A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease, is een grootschalig onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een landelijk, multidisciplinair consortium. In Nederland hebben bijna 300.000 mensen dementie, grotendeels veroorzaakt door Alzheimer. De sleutel om Alzheimer te stoppen ligt in de stadia vóór dementie, waarbij een gepersonaliseerde aanpak vereist is en de...

Bekijk dit project

Towards precision medicine in Alzheimer’s disease using a multi-omics analytical approach

Lopend (december 2019 - juni 2023)

Meer dan 100 jaar na de eerste diagnose van de ziekte van Alzheimer, is er nog steeds geen medicijn. Een van de redenen is dat de ziekte van Alzheimer veroorzaakt wordt door complexe ziekteprocessen die per individu kunnen verschillen. Deze verschillen worden veroorzaakt door meerdere moleculaire factoren, zoals (epi)genetische factoren, eiwitlevels en de stofwisseling van de hersenen. Tot nu toe...

Bekijk dit project

MCI-SNAP: data validatie over het hele cognitieve spectrum

Lopend (september 2020 - september 2022)

Mensen met SNAP (Suspected Non-Alzheimer Pathophysiology) hebben schade in het brein passend bij de ziekte van Alzheimer, maar zonder aanzienlijke ophoping van het alzheimereiwit amyloïd-bèta. Vooralsnog is het onduidelijk wat zij precies hebben. De onderzoekers toonden met grootschalige eiwitanalyses in hersenvocht unieke eiwitprofielen aan bij mensen met problemen in het denkvermogen (MCI) en...

Bekijk dit project

Hospital At Home Zorgprogramma Nederland

Afgerond (juni 2020 - maart 2022)

Het resultaat van dit project is een rapport. Dit rapport betreft een onderzoek naar de implementatie en mogelijke doorontwikkeling van het Hospital at Home zorgprogramma (H@H). Dit netwerkzorg-concept in het kader van De Juiste Zorg op de Juiste Plaats, biedt ziekenhuiszorg thuis aan kwetsbare ouderen. Dezen zouden anders voor acute zorg in het ziekenhuis zijn opgenomen. In het project is...

Bekijk dit project

Implementatie van de lesion impact score - geïndividualiseerde diagnose en prognose door integratie van laesie locatie en hersennetwerk topologie

Lopend (maart 2020 - maart 2022)

Dementie wordt meestal veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer, vaatschade, of een combinatie van beiden. Bij het vaststellen van de oorzaak spelen afwijkingen op een hersenscan – vaatschade en hersenkrimp (ook wel atrofie genoemd) - een belangrijke rol. Maar de relatie tussen zichtbare schade op een hersenscan en de diagnose is niet altijd duidelijk. De locatie van de schade in het hersennetwerk...

Bekijk dit project

Improving brain health to defeat dementia: developing persuasive technology for personalized dementia risk reduction in primary care

Lopend (oktober 2019 - juli 2023)

Er is helaas geen behandeling voor dementie, maar vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is het goede nieuws dat de kans op dementie verkleind kan worden. Er zijn sterke aanwijzingen dat leefstijlfactoren, zoals lichaamsbeweging en hoge bloeddruk, de kans op dementie beïnvloeden. Echter, het is onbekend of er verschillen zijn in dementierisicoprofielen op basis van demografische kenmerken zoals...

Bekijk dit project

LIVE Bij Ons

Afgerond (juni 2020 - juli 2022)

Introductie Sociotherapeutische Leefmilieus in verpleeghuizen zijn leefomgevingen die speciaal zijn afgestemd op de behoeften en zorgvragen van groepen bewoners. Elk leefmilieu heeft eigen accenten, zoals inrichting, invulling van activiteitenaanbod en wijze van bejegening. Hierdoor wordt per leefmilieu aangesloten bij de behoefte van de bewoners met als doel een positieve invloed op de kwaliteit...

Bekijk dit project

Namaste Familieprogramma VIMP

Afgerond (december 2020 - juli 2022)

Het Namaste Familieprogramma richt zich op het vergroten van de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met dementie en hun naasten. Contact hebben staat centraal, bijvoorbeeld door aanraking of door samen iets leuks te doen. Het heeft een positieve invloed op bewoners en dat wordt gewaardeerd. Zorgmedewerkers verzorgen het programma samen met vrijwilligers en naasten. Met de Verspreidings- en...

Bekijk dit project

Verspreidings- en Implementatieimpuls BESIDE project. Implementatie van inzichten uit het BESIDE project om regionale dementienetwerken op een professionele en juridisch verantwoorde wijze gegevens te laten registreren en hergebruiken.

Afgerond (augustus 2020 - maart 2022)

De kwaliteitsindicatoren uit de Zorgstandaard Dementie helpen dementienetwerken het gesprek te voeren over waar de zorg en ondersteuning beter kan. Om extra registratielast te voorkomen, is het belangrijk zoveel mogelijk bestaande gegevens uit dossiers te gebruiken. We adviseerden dementienetwerken over juridisch verantwoord aanleveren van gegevens voor hergebruik van gegevens voor berekening van...

Bekijk dit project

Verspreiding en Implementatie van drie nieuwe 'op maat' interventies, Dementalent, Dementelcoach en STAR e-Learning, via Ontmoetingscentra

Lopend (februari 2020 - augustus 2022)

Mensen met dementie en mantelzorgers voelen zich vaak aan hun lot overgelaten nadat de diagnose dementie is gesteld. Zij hebben behoefte aan informatie, advies, betekenisvolle activiteiten en emotionele steun. Amsterdam UMC, locatie VUmc, onderzocht een nieuw programma, Ontmoetingscentra 3.0, waarbij ontmoetingscentra in de wijk drie nieuwe interventies aanbieden: DemenTalent helpt mensen met...

Bekijk dit project

Toepassen van hersennetwerken als maat voor ziektebeloop in de klinische praktijk

Lopend (januari 2020 - september 2022)

Achtergrond Mensen met de ziekte van Alzheimer verschillen veel onderling. Sommige mensen gaan bijvoorbeeld in een vroeg stadium van de ziekte snel achteruit, terwijl andere mensen stabiel blijven. Uit eerder onderzoek bleek dat mensen met slechtere hersenverbindingen een sneller ziekteverloop hebben. Doel In deze studie hebben we onderzocht of hersenconnectiviteitmaten kunnen helpen om...

Bekijk dit project

The path towards primary prevention of dementia

Lopend (januari 2019 - maart 2024)

Dementie is een complexe aandoening met meerdere oorzaken. Zowel aanlegfactoren (genetica) als omgevingsfactoren veroorzaken veranderingen in de hersenen die uiteindelijk leiden tot dementie. Het is onmogelijk om al deze factoren in één cohort te onderzoeken. Door gegevens uit diverse bestaande cohorten te delen, te harmoniseren en in samenhang te onderzoeken, hoopt het nieuwe Netherlands...

Bekijk dit project

Understanding how microglial associated Sporadic Alzheimer's disease risk genes affect ROS-induced lipopathology and AD phenotypes

Lopend (november 2019 - juli 2023)

De genetische aanleg voor de ziekte van Alzheimer begrijpen Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Ondanks jarenlang onderzoek, begrijpen we nog steeds niet hoe de ziekte ontstaat. Recent zijn 30 genetische variaties gelinkt aan een verhoogd risico op Alzheimer. De meerderheid van deze genen lijken belangrijk te zijn voor immuun responsen en cholesterol metabolisme. Begrijpen hoe...

Bekijk dit project

S(t)imulating thought: how to protect brain network function against Alzheimer’s disease

Lopend (oktober 2019 - oktober 2023)

Hoe bescherm je hersennetwerken tegen Alzheimer: simulatie en stimulatie De ziekte van Alzheimer is nog niet te genezen. Het herstellen van verstoorde hersenactiviteit bij mensen in de vroege fase van de ziekte is veelbelovend, maar ook erg ingewikkeld. Dit project combineert computersimulatie-gestuurde hersenstimulatie met gelijktijdige meting van hersennetwerkactiviteit om een optimale...

Bekijk dit project

De doorontwikkeling en gebruikersevaluatie van ADappt – stappen richting implementatie

Afgerond (augustus 2020 - november 2021)

Met behulp van de VIMP is het ADappt prototype doorontwikkeld naar een demonstratieversie. Veranderingen zijn o.a. een meer gebruiksvriendelijke lay-out, een update naar de meest recente predictiemodellen, de toevoeging van de ‘topic list’, een lijst van gespreksonderwerpen die aan de orde kunnen komen tijdens diagnostisch proces en een vertaling naar het Engels, Duits en Zweeds. De topic list is...

Bekijk dit project

The role of neuroinflammation in genetic Frontotemporal dementia

Lopend (december 2019 - december 2023)

Frontotemporale dementie (FTD) is de op één na meest voorkomende vorm van preseniele dementie. Er is sprake van een erfelijke vorm in 30-40% van de patiënten met FTD. In toenemende mate is er bewijs dat inflammatie in de hersenen (neuroinflammatie) een rol speelt bij dementie. In het Erasmus MC vervolgen wij genetische FTD patiënten en hun gezonde familieleden die 50% kans hebben om de ziekte te...

Bekijk dit project

PROMO-GENODE: a PROspective study of MOnoGEnic causes Of DEmentia

Lopend (oktober 2019 - oktober 2023)

Genetisch onderzoek bij dementie: een studie in de dagelijkse praktijk. Eén verandering in één gen kan dementie veroorzaken. Deze zogenaamde monogene oorzaken van dementie zorgen ervoor dat dementie in sommige families heel vaak voorkomt. Toch weten we niet hoe vaak monogene oorzaken van dementie voorkomen, omdat slechts sommige patiënten voor genetisch onderzoek in aanmerking komen. Ook is er...

Bekijk dit project

Verder met een VIMP: verspreiding en implementatie van resultaten uit VitaDem en SPANkracht vraagt equiperen van casemanagers

Lopend (oktober 2019 - februari 2021)

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) willen de inzichten en nieuwe werkwijzen van twee Memorabel-projecten verspreiden, het VitaDem project voor ouderen met dementie en mantelzorgers en het SPANkracht project voor jonge mensen met dementie. In dit project willen wij casemanagers/dementieverpleegkundigen leren om wensen en...

Bekijk dit project

Rhapsody implementatie

Lopend (september 2019 - december 2020)

Dit project bouwde voort op het eerdere Europese RHAPSODY-project. Daarin was op basis van een uitgebreide behoeftepeiling onder mantelzorgers van jonge mensen met dementie een e-learningprogramma ontwikkeld voor mantelzorgers in het Frans, Duits, Engels en Portugees. De positieve evaluatie hiervan leidde tot de ontwikkeling van de Nederlandse variant binnen dit project. De inhoud is aangepast...

Bekijk dit project

Project InLife. Evaluatie van de bruikbaarheid en effectiviteit van een virtueel sociaal platform voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Afgerond (maart 2016 - oktober 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Focussen bij mensen met de gedragsvariant van frontotemporale dementie.

Lopend (juni 2019 - september 2022)

Aanleiding De gedragsvariant van frontotemporale dementie (FTD) wordt gekenmerkt door veranderingen in gedrag. Deze vorm van dementie komt vooral voor bij jonge mensen en is na alzheimer en vasculaire dementie de meest voorkomende vorm van dementie binnen deze groep. Driekwart van de mensen met de gedragsvariant van FTD die zijn opgenomen in een verpleeghuis vertonen ontremd gedrag. Dit heeft...

Bekijk dit project

De gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie

Afgerond (april 2019 - maart 2022)

Meer dan 90% van mensen met dementie vertoont een of meer neuropsychiatrische symptomen zoals angst of apathie. Onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2015 en 2020 laat zien dat onvolledig of onjuist gereageerd wordt op probleemgedrag ondanks de richtlijn ‘Probleemgedrag bij mensen met dementie’ van Verenso/NIP (2018). De drie effectieve aanpakken uit de richtlijn...

Bekijk dit project

De diagnose FTD, DLB, PCA of PPA, en dan?

Afgerond (maart 2019 - december 2021)

Er zijn vier zeldzamere vormen van dementie naast de meest bekende vorm Alzheimer: Posterieure Corticale Atrofie (PCA), Primair Progressieve Afasie (PPA), Frontotemporale dementie (FTD) en Dementie met Lewy Bodies (DLB). Deze vormen zijn niet alleen zeldzamer, maar hebben ook andere verschijningsvormen dan Alzheimer. Hierdoor worden zij vaak niet herkend, ook niet door zorgprofessionals. Dit is...

Bekijk dit project

Hospital At Home Zorgprogramma Nederland

Afgerond (augustus 2018 - januari 2020)

Het Hospital at Home (H@H) zorgprogramma biedt ziekenhuiszorg thuis aan kwetsbare ouderen. Deze zorg is mogelijk als er een indicatie voor acute, klinische ziekenhuiszorg bestaat en de oudere en diens naasten er de voorkeur aan geven deze ziekenhuiszorg thuis te ontvangen. Hiermee komt het H@H zorgprogramma tegemoet aan het feit dat iedere inwoner van Nederland, dus ook mensen met dementie, de...

Bekijk dit project

Hersenonderzoek.nl

Lopend (februari 2018 - augustus 2024)

Wereldwijd is er een groot tekort aan gezonde deelnemers en mensen met een hersenziekte die deelnemen aan hersenonderzoek. Hierdoor lopen onderzoeken vaak flinke vertragingen op, waardoor oplossingen voor de ziekte van Alzheimer en andere hersenziektes langer op zich laten wachten. Het doel van dit project is om het onderzoek naar hersenziekten te versnellen. Dit gebeurt door het werven en...

Bekijk dit project

Nutritional prevention of dementia

Lopend (maart 2018 - maart 2023)

Hoe ouder iemand wordt, hoe groter de kans op dementie. Ondanks intensief onderzoek zijn er nog geen effectieve behandelingen of mogelijkheden voor preventie. Belangrijke onbeantwoorde vragen over dementie gaan over het ontstaan van eiwitophopingen bij Alzheimer en andere vormen van dementie en daarbij de rol van veroudering als grootste risicofactor voor dementie. Eerder ontdekten de onderzoekers...

Bekijk dit project

Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie Thema 3 Preventie en behandeling

Afgerond (november 2016 - oktober 2018)

Kennisbenutting is een integraal onderdeel van het onderzoeksprogramma Memorabel. Zowel in de fase van projectuitvoering als in de fase van projectafronding, wordt aan projectleiders gevraagd om mogelijkheden voor doorgeleiding van resultaten naar verder onderzoek of praktijk te specificeren. In dit huidige project is de kennisbenutting binnen het onderzoeksprogramma Memorabel verder uitgewerkt...

Bekijk dit project

Dementia:Technology in Everyday Life

Afgerond (november 2017 - januari 2021)

In dit onderzoek werd onderzocht of het gebruik van technologische hulpmiddelen ouderen in verschillende stadia van dementie kan ondersteunen om langer thuis te wonen. Na de start (2018) verliep vooral de werving van de doelgroep met lichte dementie moeizaam. Deze doelgroep bleek slecht benaderbaar omdat ze cognitieve problemen vaak bagatelliseert. Daarnaast bleek de coördinerende rol in het...

Bekijk dit project

Scaling up the Family Carer Decision Support Intervention: A transnational effectiveness-implementation evaluation

Lopend (april 2019 - januari 2023)

Family Carer Decision Support (FCDS) is in Noord-Ierland ontwikkeld om naasten van mensen met gevorderde dementie te informeren over wat men kan verwachten. Door hierover gesprekken aan te gaan met zorgverleners in het kader van advance care planning (‘voorafgaande zorgplanning’), voelen zij zich zekerder in het maken van keuzes voor het einde van het leven van degene met dementie. De familie was...

Bekijk dit project

Ondersteuning eigen regie en behoud van vaardigheden bij thuiswonende mensen met dementie - SOCAV in de thuissituatie

Afgerond (juni 2019 - april 2022)

Bij de zorg voor een persoon met dementie nemen mantelzorgers en zorgmedewerkers vaak beslissingen en handelingen over van die persoon. Het is echter gebleken dat hiermee de eigen regie van mensen met dementie (onbedoeld) wordt afgenomen, dat vaardigheden hierdoor verloren gaan, mensen passiever worden en het gevoel voor eigenwaarde vermindert. Om dit te voorkomen, krijgen mantelzorgers en...

Bekijk dit project

Praktijkvragen over dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen.

Lopend (mei 2019 - januari 2023)

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Dementie vormt een van de belangrijkste uitdagingen in de zorg voor deze doelgroep. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe ingewikkelder achteruitgang in functioneren en dementie zijn vast te stellen. Voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen (afgekort tot (Z)EV(M)B, met een geschat IQ van minder...

Bekijk dit project

Social Health And Reserve in the Dementia patient journey

Lopend (mei 2019 - mei 2023)

De rol van (psycho)sociale gezondheid in het ontstaan, het beloop en de prognose van dementie is nog altijd onduidelijk. Met sociale gezondheid bedoelen we de invloed van de sociale omgeving van het individu om een balans te vinden tussen mogelijkheden en beperkingen. Bovendien, deze sociale gezondheid beinvloedt en wordt beinvloed door de biologische processen die ten grondslag liggen aan...

Bekijk dit project

European eHealth care model for rare neurodegenerative diseases

Lopend (maart 2019 - juni 2023)

Zeldzame neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Huntington zijn zeer ingrijpend voor de patiënt en zijn/haar familie. Het is daarom essentieel dat zij toegang hebben tot de beste zorg. Gespecialiseerde zorgteams voor patiënten met Huntington zijn echter schaars, waardoor patiënten veel moeten reizen. Het doel van het Europese project HEALTHE-RND is dat ‘niet de patiënt, maar de kennis...

Bekijk dit project

Co-Designing the Dementia Diagnostic Process and Post-Diagnostic Care (Cognisance)

Lopend (april 2019 - december 2022)

Ondanks de vele (inter)nationale richtlijnen voor de diagnose en behandeling van dementie zijn mensen met dementie en hun naasten vaak ontevreden over het diagnostische proces en ervaren ze weinig steun na de diagnose. Het doel van dit COGNISANCE project is om samen met mensen met dementie, mantelzorgers en professionele hulpverleners dit diagnostisch proces en de zorg na de diagnose in Australie,...

Bekijk dit project

Alzheimer’s disease data-driven insights on individual outcomes of importance (ADDITION)

Lopend (april 2019 - april 2023)

Een goede voorspelling van het beloop van de ziekte van Alzheimer is fundamenteel voor het tijdig plannen van zorg. Onderzoek naar het beloop van de ziekte van Alzheimer kijkt tot nu toe steeds naar een deel van het ziekteproces, maar niet naar het hele traject. In het ADDITION project gaan we samen met onderzoekers uit Zweden en Frankrijk verschillende typen datasets te koppelen. Met behulp van...

Bekijk dit project

Superdivers Dementievriendelijk Den Haag

Afgerond (mei 2019 - november 2021)

Wat de behoeften en wensen zijn van de ouderen en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Het is belangrijk om in gesprek te blijven gaan en te kijken naar de mens achter de vraag of behoefte. Door een menselijke benadering te hanteren kan de diversiteit in zijn geheel en niet alleen de religieuze of geografische kenmerken ingezet worden om iedereen als mens te benaderen.

Bekijk dit project

Signalerings- en ondersteuningsnetwerken voor migrantenouderen met (signalen van) dementie en mantelzorgers

Afgerond (mei 2019 - maart 2022)

Het project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun mantelzorgers’, was in twee Rotterdamse wijken. Er waren twee vragen: Hoe kun je in een eerder stadium hulp bieden aan deze ouderen en hun familie? En hoe kan het ondersteuningsaanbod beter aansluiten bij hun behoeften? Vanuit een breed team met zorg- en welzijnsprofessionals en onderzoekers werden wijkanalyses gemaakt. Waar...

Bekijk dit project

Beter Samen: strategieën voor meer sociale steun aan thuiswonende mensen met dementie en hun naasten

Afgerond (mei 2019 - maart 2022)

Na de diagnose willen veel mensen met dementie hun leven zo gewoon mogelijk voortzetten. Het liefst met steun van hun omgeving. Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd kan. Veel mensen met dementie en hun naasten ervaren dat zij er alleen voor staan. Hun familie, vrienden en hulpverleners willen er voor hen zijn, maar zij weten niet altijd hoe. Resultaat Dit project onderzocht hoe mensen met...

Bekijk dit project

Samen in Actie bij Apathie: SABA

Afgerond (juni 2019 - mei 2022)

Van alle verpleeghuisbewoners heeft de helft apathie. Het leidt tot snellere cognitieve achteruitgang en groter risico op overlijden. In de praktijk ontbreken voor naasten en professionals handvatten voor het omgaan met apathie bij bewoners met dementie. Die handvatten zijn binnen dit project ontwikkeld, getest en verbeterd. De inhoud en vormgeving van de psychosociale interventie SABA (Samen in...

Bekijk dit project

Amyloid-triggered glia response: the first step towards dementia?

Lopend (januari 2018 - juni 2022)

Bij Alzheimer wordt er heel vroeg in het ziekteproces te veel amyloïd-bèta eiwit gevormd in de hersenen. Voordat dit onder de microscoop zichtbaar wordt als een plaque, is het al giftig voor hersencellen. De hersenen bestaan uit zenuw- en gliacellen. Zenuwcellen communiceren via contactpunten, de synapsen. De gliacellen zorgen ervoor dat de communicatie via de synaps optimaal verloopt. Werkwijze ...

Bekijk dit project

Dementia back in the heart of the community, a complex case study into quality of life and social integration of people with dementia

Lopend (januari 2018 - oktober 2022)

Zorggroep Elde Maasduinen heeft een nieuw verpleeghuis gebouwd waarin mensen met dementie vrij kunnen bewegen, anderen kunnen ontmoeten en hun eigen leefpatroon kunnen behouden binnen de lokale gemeenschap. Dit onderzoek laat zien dat het maken van de omslag naar meer vrijheid voor bewoners met dementie complex is en wordt beïnvloed door factoren op proces-, organisatie- en omgevingsniveau. Enkel...

Bekijk dit project

Highroad to Alzheimer’s disease: “does aberrant neuronal activity guide the stereotypical spread of Tau pathology?”

Lopend (november 2017 - december 2022)

Samenklonteringen van het tau-eiwit in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer hangen nauw samen met geheugenklachten en schade aan de hersenen. Tau verspreidt zich op een specifieke manier door de hersenen, waarschijnlijk via het netwerk waarmee hersengebieden onderling verbonden zijn. De onderzoekers vermoeden dat tau van het ene naar het andere gebied wordt geleid via sterk verbonden...

Bekijk dit project

Improving executive functioning in patients with Mild Cognitive Impairment by transcranial alternate current brain stimulation

Lopend (januari 2018 - juli 2023)

Mensen met een milde cognitieve stoornis (MCS) kunnen problemen ervaren met functies als mentale flexibiliteit of het vermogen tot plannen en organiseren, die samen ook wel het executief functioneren worden genoemd. Problemen met het executief functioneren vergroten de kans op het ontwikkelen van dementie. Transcranial alternating current stimulation (tACS) is een methode zonder bekende...

Bekijk dit project

Intercultural dementia diagnostics and care in the memory clinic

Lopend (december 2017 - juni 2022)

Aanleiding De bezoekers van geheugenpoliklinieken in Nederland worden steeds diverser wat betreft culturele achtergrond, opleiding en de taal die zij spreken. Veel van de testen die gebruikt werden om dementie vast te stellen zijn niet geschikt voor oudere mensen met een (cultureel) diverse achtergrond (zoals oudere migranten). Dit komt bijvoorbeeld doordat er cultuurspecifieke plaatjes in zitten...

Bekijk dit project

Neuroimaging and fluid biomarkers predicting conversion and disease progression in mutation carriers of genetic frontotemporal dementia.

Afgerond (december 2017 - mei 2022)

Aanleiding Frontotemporale dementie (FTD) is een klinisch, pathologisch en genetisch heterogene neurodegeneratieve aandoening, die zich kenmerkt door veranderingen in het gedrag en de taal. In 30% van de gevallen wordt FTD veroorzaakt door een erfelijke afwijking. Familieleden van patiënten met deze erfelijke afwijking hebben daardoor 50% kans om FTD te ontwikkelen. Juist door deze personen te...

Bekijk dit project

Soundscape improvement with MoSART+ to reduce neuropsychiatric symptoms in nursing home patients with dementia: a randomized controlled trial and implementation evaluation

Lopend (december 2017 - december 2022)

Geluid kan irriteren. Een deur die dichtslaat, piepend gekras van bestek op een bord, een keffende hond. Mensen in goede gezondheid stoppen het geluid of lopen er van weg. Verpleeghuisbewoners met dementie zijn voor een prettige leefomgeving afhankelijk van verzorgenden. Leidt geluidshinder bij hen tot irritatie, apathie, depressie of ander probleemgedrag? En vermindert het probleemgedrag als de...

Bekijk dit project

Taking care of caregivers

Lopend (december 2017 - oktober 2022)

Mensen met dementie met een migrantenachtergrond en hun mantelzorgers bevinden zich momenteel in een overgangsfase van familiezorg naar gedeelde zorg. Zij maken doorgaans weinig gebruik van professionele zorg en ondersteuning. Onderzoek toont aan dat veel mantelzorgers overbelast zijn, mede omdat het delen van zorg vaak onbesproken blijft. Doel Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van...

Bekijk dit project

Testing the (cost)effectiveness of SHARE, a dyadic intervention on people with early-stage dementia and their caregivers, in a Randomized Controlled Trial

Lopend (december 2017 - december 2022)

Je aanpassen aan en omgaan met de diagnose dementie is een complex proces. Mensen met dementie en hun mantelzorgers geven aan dat de ondersteuning vlak na de diagnose niet voldoende is. Ondersteuning wordt vaak pas geboden als er problemen beginnen te ontstaan. Ook is deze ondersteuning meestal niet gericht op de emotionele impact van de diagnose en hoe zij het leven dat zij leidden voort kunnen...

Bekijk dit project

Amyloid pathology and vascular disease in focus: exploring interaction in two pathways towards neurodegeneration.

Lopend (mei 2018 - juli 2023)

Schade aan bloedvaten in de hersenen en samenklontering van het amyloïd-bèta eiwit zijn de twee belangrijkste ontstaanswijzen van dementie. Deze processen komen onafhankelijk van elkaar voor, maar kunnen elkaar ook beïnvloeden. Werkwijze Wat is de invloed van deze wisselwerking? Om hier achter te komen, brengen de onderzoekers de samenklontering van het amyloïd-bèta eiwit in beeld met behulp...

Bekijk dit project

SPAN+: Empowering people with dementia

Lopend (januari 2018 - oktober 2023)

Om de capaciteiten van mensen met dementie beter te kunnen aanspreken en ondersteunen is het belangrijk te weten wat de belangrijke en werkzame onderdelen zijn van bestaande ondersteuningsprogramma’s voor ‘eigen kracht’ (empowerment) en hoe deze worden toegepast. Werkwijze Samen met input van de doelgroep wordt deze informatie gebruikt om een eerder ontwikkeld ondersteuningsprogramma voor jonge...

Bekijk dit project

Searching for somatic de novo mutations in Semantic Dementia

Lopend (oktober 2017 - oktober 2022)

Semantische dementie (SD) is een subtype van frontotemporale dementie en wordt gekenmerkt door ernstige taalstoornissen, waarbij het begrip van gesproken of geschreven taal geheel verloren gaat. Dit wordt veroorzaakt door een verval van zenuwcellen dat zich beperkt tot het voorste deel van de slaap- of temporaalkwab. Dit doet vermoeden dat er plaatselijke veranderingen in het DNA optreden. ...

Bekijk dit project

Samen op weg naar de allerbeste dementiediagnostiek: Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN)

Afgerond (april 2017 - augustus 2021)

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) is er voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek. De ambitie van het NGN is om de zorg voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten verbeteren. Dit bereiken ze door vragen, onduidelijkheden en zorgen uit de praktijk boven tafel te krijgen en daar samen oplossingen voor te zoeken of een standpunt over in te nemen. De afgelopen drie jaar is het...

Bekijk dit project

Stimulation of TNFR2 as effective therapeutic for Alzheimer's disease

Lopend (januari 2018 - juli 2022)

Achtergrond Hoewel er zeer intensief onderzoek wordt gedaan naar de ziekte van Alzheimer, is er op dit moment nog geen behandeling. Uit eerder onderzoek blijkt dat Tumor Necrose Factor alfa (TNFα), een eiwit dat in ons lichaam door cellen van het afweersysteem wordt gemaakt, een belangrijke rol speelt in het ontstaan van Alzheimer. Mensen met de ziekte maken namelijk te veel van deze eiwitten aan...

Bekijk dit project

Social factors in cognitive decline and dementia: towards an early intervention approach

Lopend (januari 2018 - januari 2023)

Waardevolle sociale contacten en zinvolle activiteiten, ofwel een goede ‘sociale gezondheid’, zijn voor mensen met dementie belangrijk. Maar mensen met dementie en hun mantelzorgers trekken zich door de ziekte steeds meer terug uit het sociale leven. Via deze weg leidt dementie tot een slechtere sociale gezondheid. Er zijn ook aanwijzingen voor het omgekeerde verband, namelijk dat mensen met een...

Bekijk dit project

Participatie van ervaringsdeskundigen

Afgerond (december 2016 - oktober 2018)

ZonMw werkt samen met Alzheimer Nederland om de relevantie van ingediende subsidieaanvragen voor onderzoeksprogramma Memorabel te toetsen. Alzheimer Nederland heeft veel ervaring met het betrekken van mantelzorgers en mensen met dementie bij het beoordelen, sturen en verbeteren van wetenschappelijk onderzoek. Vanuit hun eigen ervaringen kunnen zij goede uitspraken doen over de relevantie, waarmee...

Bekijk dit project

Effects of stopping antihypertensive treatment on neuropsychiatric symptoms in nursing home residents with dementia

Lopend (december 2017 - september 2022)

Bijna alle oudere verpleeghuisbewoners met dementie laten probleemgedrag zien, al dan niet voor een bepaalde periode. Dit probleemgedrag heeft een grote negatieve invloed op de kwaliteit van leven van ouderen met dementie en hun omgeving en is de belangrijkste reden voor opname in een verpleeghuis. In de praktijk is er behoefte aan nieuwe wegen om probleemgedrag te verminderen. Meerdere...

Bekijk dit project

Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie

Afgerond (december 2016 - september 2018)

Binnen het programma Memorabel financiert ZonMw wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontstaan van dementie, diagnostiek, behandeling, preventie en verbetering van dementiezorg. Van belang is dat resultaten en ervaringen uit het onderzoek verder verspreid worden en leiden tot vervolgonderzoek en/of veranderingen in de praktijk. Het doel van dit project was om belangrijke ontwikkelingen in het...

Bekijk dit project

The diagnostic challenge of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease

Lopend (december 2017 - juni 2022)

Achtergrond Meer dan 80% van alle mensen met Alzheimer krijgt gedurende de ziekte te maken met neuropsychiatrische symptomen (NPS) zoals somberheid, angst, apathie of ontremd gedrag. Deze symptomen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven, het ziektebeloop en de zorgkosten. Voor Alzheimer is momenteel geen medicijn beschikbaar, maar voor NPS bestaan wel effectieve behandelingen....

Bekijk dit project

RNA modulation therapy for Alzheimer’s disease

Afgerond (december 2017 - april 2022)

Het doel van dit project was om het APP eiwit te veranderen zodat er geen schadelijk BetaAmyloid eiwit meer gemaakt kon worden. Dit schadelijke BetaAmyloid eiwit zorgt er onder meer voor bij mensen met de ziekte van Alzheimer, of de Katwijkse ziekte, dat de hersenen beschadigen. Eerst hebben we in celmodellen getest of we het APP eiwit konden veranderen met antisense oligonucleotides, en of deze...

Bekijk dit project

BIOmarkers for cogNitive Impairment due to Cerebral Amyloid Angiopathy (BIONIC)

Lopend (januari 2018 - augustus 2023)

Een gezond stelsel van bloedvaten is belangrijk voor het goed functioneren van de hersenen. Cerebrale Amyloïd Angiopathie (CAA) zorgt voor samenklontering van het schadelijke eiwit amyloïd-bèta in de bloedvaten van de hersenen. Dit kan leiden tot kleine puntbloedingen, maar ook tot grote hersenbloedingen die het cognitief functioneren negatief beïnvloeden. CAA wordt vaak gezien in de hersenen van...

Bekijk dit project

Understanding the role of the gut microbiome in the pathogenesis and prevention of dementia

Lopend (januari 2018 - januari 2023)

Ieder mens draagt ongeveer twee kilo bacteriën in de darm. Deze sturen via stoffen in het bloed signalen naar ons brein. Het menselijk erfelijk materiaal bepaalt welke groepen darmbacteriën floreren. Ook levensstijl en geneesmiddelen bepalen de bacteriesamenstelling. Doel Het doel van dit project is om te begrijpen hoe darmbacteriën in samenspel met leefstijl, medicatie en ons DNA de...

Bekijk dit project

Redefining Alzheimer’s disease

Lopend (januari 2018 - oktober 2023)

Mensen met Alzheimer verschillen van elkaar. De één krijgt de ziekte op zijn 50e, de ander pas op zijn 90e. Dit betekent dat Alzheimer niet één ziekte is, maar dat er verschillende subtypes zijn met verschillende oorzaken. Doel Het doel van deze studie is om deze verschillende subtypes in kaart te brengen, omdat er waarschijnlijk ook verschillende behandelingen voor nodig zijn. Werkwijze ...

Bekijk dit project

DementiaNet: Evaluation of Sustainability and self-organisation of network-based primary care

Lopend (januari 2018 - oktober 2022)

DementieNet biedt antwoord op knelpunten in de praktijk: versnippering van zorg, toenemende kosten en het gebrek aan sterke netwerken om mensen met dementie langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dit gebeurt door zorgverleners vanuit medische, zorg- en welzijnsdisciplines (onder andere huisarts, wijkverpleegkundige, casemanager, buurtzorg, sociale wijkteams) te verbinden in wijknetwerken die...

Bekijk dit project

TrEat: Supporting community-dwelling people with dementia to maintain a healthy diet: development and evaluation of a multidisciplinary intervention to prevent and treat undernutrition.

Afgerond (januari 2018 - oktober 2022)

Problemen met voldoende blijven eten, boodschappen doen en koken komen vaak voor bij zelfstandig wonende mensen met dementie. Wetenschappelijk onderzoek naar hulp en ondersteuning bij deze voedingsproblemen is nauwelijks gedaan en een goede behandeling ontbreekt. Doel Het doel van het project TrEat is om een behandeling te ontwikkelen die zelfstandig wonende mensen met dementie en hun...

Bekijk dit project

Longitudinal imaging of tau pathology across the AD spectrum using [18F]AV1451 PET

Lopend (december 2017 - december 2022)

Het verloop van de ziekte van Alzheimer is momenteel niet nauwkeurig te voorspellen. De onderzoekers willen dit verbeteren door met behulp van een PET-scan het eiwit ‘tau’ in de hersenen van levende mensen zichtbaar te maken. Dit eiwit hangt nauw samen met schade in de hersenen en de klachten van mensen met Alzheimer. Werkwijze Door de scan na ongeveer twee jaar te herhalen kunnen de...

Bekijk dit project

Improving and sustaining positive health of people with dementia and their carers by creating dementia-friendly societies.

Lopend (oktober 2017 - mei 2023)

Voor mensen met dementie is het belangrijk te blijven participeren in de gemeenschap, gewaardeerd te worden, zich nuttig te maken en te genieten van betekenisvolle activiteiten. Dit is voor zowel mensen met dementie als mantelzorgers vaak moeilijk door geheugenproblemen en de reactie vanuit de omgeving hierop. Het dementievriendelijk maken van de omgeving lijkt veelbelovend. In een...

Bekijk dit project

Dementia in metaphors: towards shared understanding and decision-making in families of various cultural backgrounds

Afgerond (januari 2018 - mei 2022)

Aanleiding In ons dagelijkse taalgebruik spreken we vaak over dementie met krachtige beeldspraken: denk bijvoorbeeld aan “opgaan in de mist” of “in je hersenen verdwalen”. Deze metaforen geven richting aan ons denken: ze scheppen beelden die betekenissen overbrengen. Een goed wederzijds begrip is essentieel voor gezamenlijke besluitvorming. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de...

Bekijk dit project

Timely diagnosis of Alzheimer Disease. Improving Shared Decision-Making in General Practice.

Lopend (januari 2018 - september 2022)

Een vroege diagnose van Alzheimer in een voorstadium of zeer mild stadium heeft voordelen. Zo kunnen mensen zekerheid krijgen over de oorzaak van de geheugenklachten en kunnen zij zich beter voorbereiden op toekomstige beslissingen. Een vroege diagnose heeft ook nadelen, zoals angst of stigmatisering. Mensen hebben verschillende overwegingen bij het wel of niet starten van een diagnostiektraject....

Bekijk dit project

Pathological substrate of clinical variability in AD

Afgerond (december 2014 - december 2020)

De meeste patiënten met de ziekte van Alzheimer (ZvA) lijden in het begin vooral aan geheugenklachten, maar bij een groot aantal (>30%) begint het juist met andere klachten, zoals moeite met praten, handelingen of klokkijken. Vooral bij jonge (<65) alzheimerpatiënten komt dit voor. Er is tot op heden geen duidelijke verklaring hoe dit komt. In dit project hebben we aangetoond, dat het...

Bekijk dit project

Eigen regie bij dementie (ontwikkeling, invoering en evaluatie van een wensen- en waardenhulp)

Afgerond (december 2016 - januari 2019)

Het onderzoek heeft geleid tot het kleurig en toegankelijk boekje ‘Spreken over vergeten’ voor mensen met dementie zelf. Het doel van het boekje is om mensen na te laten denken over hun wensen en behoeften en om hierover te spreken. Over het algemeen is het boekje positief ontvangen door mensen met dementie, naasten en professionals. Zij gaven met name aan dat het boekje helpt om mensen met...

Bekijk dit project

Identifying the role and mechanisms of selective vulnerability of a novel projection neuron in frontotemporal dementia and other cognitive disorders

Afgerond (november 2015 - december 2019)

Spindelneuronen (ook wel Von Economo neuronen genoemd) zijn unieke zenuwcellen die alleen voorkomen in de hersenen van mensen en hogere diersoorten en verantwoordelijk voor complex gedrag. In dit project hebben we vastgesteld dat deze cellen onderdeel zijn van een grotere groep cellen die selectief verdwijnen in de hersenen van mensen met frontotemporale dementie (FTD). Dit onderzoek heeft laten...

Bekijk dit project

Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2018)

Binnen het programma Memorabel financiert ZonMw wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontstaan van dementie, diagnostiek, behandeling, preventie en verbetering van dementiezorg. Van belang is dat resultaten en ervaringen uit het onderzoek verder verspreid worden en leiden tot vervolgonderzoek en/of veranderingen in de praktijk. Het doel van dit project was om belangrijke ontwikkelingen in het...

Bekijk dit project

Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie (thema 1)

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2018)

Binnen het programma Memorabel financiert ZonMw wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontstaan van dementie, diagnostiek, behandeling, preventie en verbetering van dementiezorg. Van belang is dat resultaten en ervaringen uit het onderzoek verder verspreid worden en leiden tot vervolgonderzoek en/of veranderingen in de praktijk. Het doel van dit project was om belangrijke ontwikkelingen in het...

Bekijk dit project

Learning to resist Alzheimer’s disease: Novel molecular mechanisms that protect neurons against amyloid-beta

Afgerond (december 2014 - augustus 2021)

Op dit moment is er geen therapie voorhanden die de ziekte van Alzheimer kan remmen of kan voorkomen. Onze strategie om Alzheimer tegen te gaan is gebaseerd op het gegeven dat mensen die zich frequent bezig houden met intellectuele activiteiten gemiddeld pas op latere leeftijd Alzheimer-gerelateerde cognitieve problemen krijgen, ondanks de aanwezigheid van Alzheimerpathologie. De moleculaire...

Bekijk dit project

LEV voor betere zorg: leefmilieus in verpleeghuizen

Afgerond (maart 2017 - januari 2020)

SocioTherapeutische Leefmilieus (STL’s) is een werkwijze waarin leefomgevingen specifiek worden afgestemd op de behoeften en zorgvragen van groepen bewoners in een verpleeghuis. Uit het LIVE-onderzoek blijkt dat het een veelbelovende methode is die ten goede kan komen aan bewoners en aan de werktevredenheid van medewerkers. Verbetering bleek mogelijk van een leefmilieu-specifiek...

Bekijk dit project

Lipocalin 2 and its receptor, megalin, as diagnostic and drug targets in early stages of Alzheimer’s disease.

Afgerond (november 2015 - november 2021)

Ons eerdere werk heeft geleid tot de identificatie van een ontstekingseiwit genaamd Lipocaline-2 (Lcn2) in de ziekte van Alzheimer (ALZ). Het huidige project onderzocht of Lcn2 geschikt is als biomarker voor het vroegtijdig detecteren van ALZ en behandeling van ALZ in een vroeg stadium. Lcn2 niveaus in het bloed en hersenvocht van oudere deelnemers van verschillende longitudinale onderzoeken...

Bekijk dit project

Maintaining self-sufficiency, functional independence and social inclusion of community dwelling people with dementia and their informal caregivers

Afgerond (september 2014 - oktober 2018)

In VitaDem is onderzocht hoe mensen met dementie en hun naasten zelfredzaam en vitaal blijven; familie, buren en vrienden hen gaan helpen; en de omgeving dementievriendelijker wordt. Wij volgden 21 koppels van mensen met dementie en mantelzorgers in Capelle en Krimpen aan den IJssel. De casemanager inventariseerde de behoeften van het koppel en stelde met hen doelen op. Vervolgens werden in een...

Bekijk dit project

Microglia function in Alzheimer's Disease: studying human primary cells.

Afgerond (december 2015 - augustus 2021)

In hersenen van Alzheimerpatiënten ontstaan eiwitophopingen, de plaques. Deze worden omringd door microglia, een soort afweercellen. Zenuwcellen geven signalen door via synapsen, en dit is essentieel voor het geheugen. Microglia vallen plaques aan, maar verwijderen helaas ook synapsen. In dit project hebben we technieken ontwikkeld om humane microglia te bestuderen. We hebben aangetoond dat deze...

Bekijk dit project

Niet-westerse migranten met dementie: hoe bereiken we ze met passende zorg?

Afgerond (maart 2017 - augustus 2019)

Ons onderzoek heeft zich met name gericht op dementie bij migranten. Dit is een puzzelstukje dat nog lang niet is opgelost en het AMC samen met het OLVG-West (voorheen MCSlotervaart) en het EMC Rotterdam het voortouw in neemt. Er was al bekend dat de prevalentie van dementie bij oudere migranten hoger is dan bij ouderen die in Nederland zijn geboren. Daarnaast had onze groep ook al een instrument...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van DementTalent; een innovatieve vorm van begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers

Afgerond (februari 2016 - januari 2020)

Bij DemenTalent werken mensen met dementie op een vrijwilligersplek die aansluit bij hun talenten. Dit onderzoek toont aan dat DemenTalent positiever werkt op gedrag en stemming van men- sen met (een lichte) dementie dan deelname aan reguliere Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Beide bevorderen overigens positief affect van mensen met de- mentie. Er werd geen effect...

Bekijk dit project

Online levensalbum: Een onderzoek naar het effect voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers

Afgerond (februari 2016 - augustus 2018)

Een online levensalbum is een e-health applicatie die het mogelijk maakt om herinneringen van mensen met beginnende dementie vast te leggen. Een getrainde vrijwilliger ondersteunt de persoon met beginnende dementie en diens mantelzorger om in 5 gesprekken het album te vullen met digitale verhalen, foto’s, plaatjes, filmpjes, muziek, recepten en andere dingen die te maken hebben met het leven van...

Bekijk dit project

Passende ondersteuning na de diagnose dementie in de regio Midden-Holland

Afgerond (januari 2017 - juli 2019)

Zorgverleners in de regio Midden-Holland hoorden regelmatig van mensen met dementie en hun naasten terug dat zij een passend ondersteuningsaanbod in de eerste periode na de diagnose hebben gemist. In dit ontwerpgerichte project is daarom, in samenwerking met betrokkenen in de regio en het Trimbos-instituut, een ondersteuningsmodel ontwikkeld dat zich richt op deze fase. Een belangrijk onderdeel...

Bekijk dit project

Passief bewegen voor een actiever brein bij dementie

Afgerond (juni 2016 - augustus 2019)

Er zijn 34 beweegfilms ontwikkeld speciaal voor mensen met dementie. 120 inactieve mensen met dementie woonachtig in een verpleeghuis hebben meegedaan. Passief bewegen blijkt goed mogelijk, ook voor mensen met ernstige dementie en/of beperkte mobiliteit. Dat is waardevol om te weten want voor deze mensen is lichamelijke activiteit anders bijna niet mogelijk. De meeste deelnemers gaven aan dat ze...

Bekijk dit project

Identifying best practices in care trajectories of community-dwelling persons with dementia. A comparison of care trajectories, quality indicators and costs extracted from routine care registrations and health insurance data

Afgerond (januari 2015 - augustus 2019)

Mensen met dementie doorlopen vaak een lang en intensief zorgtraject. In dit onderzoek werd informatie uit bestaande zorgregistraties van huisartsen en regionale dementienetwerken gekoppeld aan landelijke bestanden met informatie over zorggebruik en zorgkosten. Het bleek mogelijk om deze gegevens te koppelen binnen de wettelijke kaders en te gebruiken om zorgtrajecten van mensen met dementie te...

Bekijk dit project

Pathophysiology of SNAP in individuals with mild cognitive impairment

Afgerond (december 2015 - april 2019)

Deze studie toont aan dat SNAP (Suspected Non-Alzheimer Pathophysiology) bij mensen met lichte cognitieve stoornissen (MCI) gekenmerkt wordt door een verstoring in de aanmaak of afvoer van het amyloid eiwit en bestaat uit biologische subgroepen inclusief een kleine groep met typische Alzheimer (AD) pathologie in hersenvocht. Neuronale schade markers in hersenvocht, cognitieve prestaties, en krimp...

Bekijk dit project

PRODIA: Development of biomarkers enabling early and accurate differential diagnosis of dementia

Afgerond (augustus 2015 - september 2019)

De resultaten van PRODIA hebben ons geleerd dat neurofilament light gebruikt kan worden om specifieke vormen van dementie te onderscheiden. Dit eiwit is met name verschillend tussen mensen met de ziekte van Alzheimer en mensen met frontotemporale dementie. Verder heeft PRODIA ons veel geleerd over welke strategieën goed werken om nieuwe diagnostische tests te ontwikkelen. Een goede diagnose is...

Bekijk dit project

Projectvoorstel Continuering en Borging TOPICS-MDS uit NPO

Lopend (februari 2016 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

SPANkracht: een Sociale, Plezierige, Actieve, Nuttige daginvulling op eigen kracht voor jonge mensen met dementie

Afgerond (april 2016 - februari 2019)

Voor jonge mensen met dementie hebben wij het SPANkracht pakket ontwikkeld voor een zinvolle daginvulling met Sociaal contact, Plezier maken, fysiek Actief blijven, en je Nuttig voelen; op eigen KRACHT. Het richt zich op de persoon met dementie zelf; de mantelzorger en zorgprofessional ondersteunen daarbij. In dit project zijn de effectiviteit, de ervaringen van deelnemers en de kosten van...

Bekijk dit project

Sphingolipids: a novel target in the treatment of Alzheimer Disease?

Afgerond (december 2014 - juni 2021)

Dit project toonde aan dat het sfingolipiden metabolisme van fundamenteel belang is voor de progressie en de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Geneesmiddelen die ingrijpen in het sfingolipiden metabolisme kunnen de ziekte voorkomen of vertragen. Veranderingen in sfingolipiden metabolisme werden gezien in een Alzheimer muis model in een vroeg stadium van de ziekte. Deze werden beïnvloed door...

Bekijk dit project

Tau imaging with [18f]t807 pet: the new frontier

Afgerond (december 2014 - september 2019)

De onderzoekers hebben met behulp van een PET-scan het eiwit ‘tau’ in de hersenen zichtbaar weten te maken. Tau komt o.a. voor bij de ziekte van Alzheimer en is van groot belang omdat het nauw samenhangt met de schade in de hersenen en de klachten van patiënten. De onderzoekers hebben de optimale methode gevonden om het eiwit tau te visualiseren en te kwantificeren, waardoor het nu betrouwbaar te...

Bekijk dit project

The disease process of hereditary frontotemporal dementia in the presymptomatic stage: a search for sensitive biomarkers.

Afgerond (december 2014 - maart 2020)

Frontotemporale dementie (FTD) is een klinisch, pathologisch en genetisch heterogene neurodegeneratieve aandoening, die zich kenmerkt door veranderingen in het gedrag en de taal. Patiënten overlijden na gemiddeld 5 tot 7 jaar. In 30% wordt FTD veroorzaakt door een autosomaal dominante overerving met mutaties in het GRN en MAPT gen, of een repeat verlenging in C9orf72. Familieleden van patiënten...

Bekijk dit project

the PARADE study: Pathogenic Antibodies and (Rapidly Progressive) Dementia syndromes

Afgerond (december 2015 - december 2020)

Dementie komt veel voor. De oorzaak is vaak onbekend en genezing niet mogelijk. In enkele gevallen blijkt de oorzaak een auto-immuunziekte: dan valt het eigen lichaam de hersenen aan met ‘antistoffen’. Het herkennen van deze patiënten is belangrijk, omdat tijdige behandeling kan leiden tot omkering van het dementieel proces en verbetering van de patiënt. In de PARADE studie hebben we 920 patiënten...

Bekijk dit project

The UPR in the cell-to-cell spreading of tau pathology in dementia.

Afgerond (december 2014 - januari 2020)

De meeste dementiepatiënten hebben klontjes van het eiwit tau in de hersenen. Dit onderzoek richt zich op een proces dat vooraf gaat aan de klontering, de UPR (Unfolded Protein Response). Dit is een reactie die hersencellen beschermt tegen schade. Maar als de UPR te lang actief is, wordt de klontering van tau in gang gezet, zoals in de hersenen van patiënten gebeurt. Tijdens het verloop van de...

Bekijk dit project

Train the sedentary brain: move smart to reduce the risk of dementia

Lopend (november 2014 - juni 2020)

Uit onze muizenstudies blijkt dat inactiviteit bij Alzheimermuizen niet goed is voor spieren en hersenen. Beweging waarbij kracht geleverd moet worden is daar juist wel goed voor. Muizen met een grotere genetische kans op dementie profiteren minder van bewegen dan muizen die dat niet hebben. Bij mensen met een verhoogd risico op dementie blijkt een ‘beweegcoach’ een goed idee. Mensen gingen méér...

Bekijk dit project

Vrijwillige inzet in het mantelzorgsysteem rond thuiswonende mensen met dementie: diversiteit en randvoorwaarden

Afgerond (april 2016 - april 2019)

Iedereen die graag wil dat mensen met dementie langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, moet weten dat professionele hulp, dagbesteding en hulp van hun mantelzorgers (binnen- en buitenshuis) onmisbaar is. Vrijwilligers, buren en bezoekers zijn ook belangrijk en kunnen veel betekenen voor de kwaliteit van leven. Ze bieden een luisterend oor, passen even op, maken een praatje, helpen met...

Bekijk dit project

Crisisreductie binnen de Dementiezorg

Afgerond (maart 2017 - januari 2020)

Het aantal crisisopnames bij mensen met dementie is sinds 2015 gestegen met 20-25%. In dit onderzoek zijn de factoren in kaart gebracht die een rol spelen bij crisisopnames. Deze inzichten hebben geleid tot aanbevelingen, die gezamenlijk met de praktijk zijn geformuleerd.  Crisisopnames (N=14) in een verpleeghuis, ziekenhuis en een geestelijke gezondheidszorg instelling zijn geanalyseerd met...

Bekijk dit project

ABIDE: Alzheimer’s Biomarkers in Daily Practice

Afgerond (december 2014 - mei 2019)

In het ABIDE project optimaliseerden we het diagnostisch traject door (1) te onderzoeken welke toepassing van diagnostische tests (bijvoorbeeld MRI-scan, via hersenvocht of PET-scan)het beste werkt, (2) statistische modellen te ontwikkelen die de interpretatie van de testuitslagen voor de individuele patiënt vergemakkelijken, (3) een kijkje in de spreekkamer te nemen om te luisteren wat er...

Bekijk dit project

Automated Multimodality Image-based Classifiers for Early Detection of Alzheimer's Disease

Afgerond (augustus 2014 - oktober 2018)

De belangrijkste resultaten die de software laat zien, zijn: Functionele modaliteiten als functionele en perfusie-MRI leiden tot hogere precisie in vroege stadia dan traditionele MRI. Voor de uiteindelijke classificatie is een samenstelling van meerdere scans niet beter dan de beste scan alleen. Het toepassen van een getrainde classifier op onbekende data zal altijd in meerdere stappen gaan:...

Bekijk dit project

Beter Thuis met Dementie: doorontwikkeling en effectonderzoek van een innovatief programma voor mantelzorgers en hun naaste.

Afgerond (januari 2016 - oktober 2020)

Beter Thuis met Dementie is een cursus voor mensen die samenwonen met iemand met dementie. Zij leren tijdens de cursus alles wat te maken heeft met het zorgen voor en leven met iemand met dementie. Deze cursus wordt gegeven op een vakantielocatie waar zij samen met hun partner en maximaal vijf andere koppels van maandag tot vrijdag logeren. Het belangrijkste wat we wilden weten was of deelnemers...

Bekijk dit project

Bevorderen van plezierige fysieke activiteiten en kwaliteit van leven bij dementie: onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van exergaming

Afgerond (maart 2016 - augustus 2019)

Bewegen is belangrijk, ook voor mensen met dementie. Wij deden onderzoek naar een nieuwe manier van bewegen in dagcentra: exergaming (exercises en gaming). In ons onderzoek bestond exergaming uit fietsen op een hometrainer waarbij je tevens een film van de omgeving te zien krijgt. We vonden geen effecten van exergaming op fysieke activiteiten of mobiliteit. Wél zagen we positieve effecten van...

Bekijk dit project

Brain connectivity: the missing link between amyloid and clinical symptoms.

Afgerond (november 2015 - januari 2020)

Het doel van dit project was om het verloop van de ziekte van Alzheimer te voorspellen op basis van hersenconnectiviteit. Met deze kennis kunnen patiënten en hun mantelzorgers een beter toekomstig zorgplan maken. Op dit moment is er nog geen effectieve behandeling voor de ziekte van Alzheimer. Een obstakel in het vinden van een medicijn is dat we niet goed weten hoe de hersenstructuur...

Bekijk dit project

Bringing palliative care for dementia patients into agreement with their wishes and needs: development and evaluation of Decidem

Afgerond (november 2014 - augustus 2019)

Goede zorg voor mensen met dementie heeft zolang mogelijk zelfstandig functioneren en behoud van kwaliteit van leven als uitgangspunten. Voor mensen met dementie is het belangrijk om, waar het kan, zelf de regie te houden, en zo veel mogelijk volwaardig mee te doen in de maatschappij. Regelmatige, gestructureerde gesprekken over toekomstige zorgwensen op basis van gezamenlijke besluitvorming...

Bekijk dit project

Capturing changes in cognition: developing a measure for progression in dementia

Afgerond (december 2014 - maart 2020)

Het doel van dit project was om het verloop van dementie beter in kaart te brengen. We hebben een nieuw, kort meetinstrument samengesteld gericht op zowel het denkvermogen als het dagelijks functioneren: de Cognitive-Functional Composite (CFC). We vonden dat de CFC het geheugen, het probleemoplossend vermogen en het dagelijks functioneren betrouwbaar meet. Daarnaast bleek dat de CFC deze functies...

Bekijk dit project

CAVIA: Cerebral Amyloid Angiopathy: Vascular Imaging and fluid markers of Amyloid deposition.

Afgerond (december 2014 - augustus 2018)

Een gezond stelsel van bloedvaten is van belang voor het goed functioneren van onze hersenen. Cerebrale Amyloïd Angiopathie (CAA) is een aandoening die zorgt voor de samenklontering van het schadelijke eiwit amyloïd-bèta in de hersenbloedvaten. Dit kan leiden tot kleine puntbloedingen, die het cognitief functioneren negatief beïnvloeden, of tot grotere, soms dodelijke, hersenbloedingen. CAA wordt...

Bekijk dit project

Cell-type specific changes in gene-networks in the human brain: towards a selective Alzheimer therapeutic target

Afgerond (juni 2015 - mei 2019)

In dit project hebben wij met behulp van moleculair genetische methoden onderzocht naar mogelijke oorzaken en mechanismen van de ziekte van Alzheimer (AD). Dit hebben we gedaan met hersenweefsel van pas overleden AD patiënten waarbij we specifiek gekeken hebben naar de immuuncellen van de hersenen, de glia cellen (microglia en astrocyten). Allereerst vonden we dat er maar weinig verschil is tussen...

Bekijk dit project

CODE Z: Continuïteit van zorg bij Opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis (Continuity of care during and after unplanned hospital admissions of home-dwelling patients with dementia)

Afgerond (november 2014 - augustus 2018)

Mensen met dementie die met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis zijn erg kwetsbaar. Het is voor deze mensen belangrijk dat hun zorgverleners alle informatie hebben. In project CODE Z is onderzocht hoe zorgverleners beter met elkaar kunnen samenwerken. In 2015 is met groepsdiscussies in kaart gebracht wat de belangrijkste knelpunten in deze samenwerking zijn. In 2016 is dat verder gestaafd met...

Bekijk dit project

Com-mens: een logopedische interventie voor mensen met dementie en hun naasten.

Afgerond (januari 2017 - augustus 2019)

Mensen met dementie hebben behalve geheugenproblemen vaak moeite om op de goede woorden te komen of anderen te begrijpen. Deze communicatieproblemen veroorzaken misverstanden en frustratie bij alle betrokkenen. Logopedisten van het Radboudumc bedachten daarom Com-mens, om thuis mensen en hun naasten te helpen, in 6 sessies van een uur. In dit actie-onderzoek zijn vier logopedisten getraind om...

Bekijk dit project

ConnectAD: connecting brain injury to cognitive outcome in Alzheimer’s disease

Afgerond (september 2015 - april 2019)

De witte stof connecties in onze hersenen vormen een netwerk. De kwaliteit van dat netwerk bepaald deels ons cognitief functioneren. In patiënten met dementie is het hersennetwerk al in een vroeg stadium aangedaan. Wij vonden in dit project dat afwijkingen in het hersennetwerk cognitief verval over twee jaar voorspelt. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de nieuwste technieken en methodes om...

Bekijk dit project

Contribution of age-related circulatory factors to late-onset Alzheimer’s disease

Afgerond (december 2015 - maart 2019)

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en veroudering is de grootste risicofactor voor de laat beginnende (niet-genetische) vorm van Alzheimer. Echter, waarom Alzheimer voornamelijk mensen van hoge leeftijd (>65 jaar) treft is niet bekend. Recent onderzoek heeft aangetoond dat stoffen in oud bloed processen in de hersenen negatief kunnen beïnvloeden. In dit project...

Bekijk dit project

Kwaliteit van leven: van meten naar verbeteren

Afgerond (januari 2017 - juni 2019)

Doel: Verzamelen van verbeterinformatie, zodat zorgorganisaties/dementienetwerken positief kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Conclusie: De belangrijkste bevinding uit het project is dat kwaliteit van leven voor iedereen iets anders inhoudt. We hebben te maken met diversiteit in de breedste zin van het woord. Niemand is hetzelfde. Er zijn wel...

Bekijk dit project

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?

Afgerond (maart 2017 - januari 2019)

Sociale robots zijn nieuw in de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. We hebben onderzoek gedaan naar robot Tessa. Zij kan iemand structuur bieden, doordat ze een herinnering geeft voor afspraken en dagelijkse handelingen. Maar wat betekent Tessa voor mensen met dementie? Geeft ze iemand inderdaad meer structuur? En kan ze de mantelzorger ondersteunen? Ons onderzoek laat zien dat Tessa...

Bekijk dit project

DE JUISTE SNAAR MET MUZIEK: Onderzoek naar een structurele en evidence based toepassing van muziek en muziektherapie ter reductie van gedragsproblemen bij mensen met dementie en ter bevordering van de sociale interactie en het welbevinden.

Afgerond (februari 2017 - augustus 2021)

Wanneer er sprake is van gedragsproblemen bij dementie hebben psychosociale methoden de voorkeur boven medicijnen vanwege vaak ongewenste bijwerkingen. Tot de psychosociale methoden behoren de inzet van muziek en met name muziektherapie. Dit kunnen veelbelovende en patiëntvriendelijke alternatieven zijn, waarbij aandacht is voor de nog bestaande capaciteiten van mensen met dementie en hun...

Bekijk dit project

De mond niet vergeten! Implementatieproject voor goede mondzorg voor thuiswonende ouderen met dementie.

Afgerond (april 2016 - januari 2020)

Het implementatieproject ‘De mond niet Vergeten!’ (DMNV) ondersteunt interdisciplinaire samenwerking. Dit uit zich o.a. in toename van de bewustwording van het belang van een gezonde mond. In de praktijk leidt dit tot alert zijn op het niet meer goed kunnen tandenpoetsen door ouderen en tijdig ondersteuning bieden door mantelzorgers, verzorgenden en (wijk-)verpleegkundigen. Laagdrempelig contact...

Bekijk dit project

Dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease: an unfortunate couple?

Afgerond (oktober 2015 - september 2019)

Dementie met Lewy bodies (DLB) is na de ziekte van Alzheimer de meestvoorkomende vorm van dementie. Een opvallend gegeven is dat bij meer dan de helft van de DLB-patiënten afwijkingen in de hersenen voorkomen die we ook zien bij Alzheimer. In dit project werd gekeken naar de impact hiervan. De onderzoekers vonden dat bij DLB-patiënten met alzheimer-afwijkingen er meer geheugenklachten en...

Bekijk dit project

Effectivity of a mixed-reality dementia simulator: does it enhance empathy and reduce burden in informal caregivers?

Afgerond (december 2015 - augustus 2019)

Mantelzorgers geven aan dat hun begrip voor dementie verhoogd is door de Into D’mentia interventie. Echter vinden wij geen effecten van de interventie op het gebied van empathie, zorglast, depressie, angst, kwaliteit van de relatie, of ervaren zorgcompetentie. Als professionals in de klinische praktijk het begrip van mantelzorgers willen verhogen, is deze interventie nuttig. Als men ook...

Bekijk dit project

Effects on quality of life and family caregiving experiences by the Namaste Care Family program for advanced dementia

Afgerond (december 2014 - augustus 2019)

Namaste Care is een Amerikaans zorgprogramma dat zich richt op de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met ernstige dementie en hun naasten. Contact hebben staat centraal, bijvoorbeeld door aanraking of door iets samen doen. In andere landen wordt dit dagelijkse programma zeer gewaardeerd. De onderzoekers gaan het programma testen in zestien Nederlandse verpleeghuizen en bij mensen thuis. Ook...

Bekijk dit project

Exploring the potential of multi-target treatment for Alzheimer’s disease: towards an integrated approach

Afgerond (november 2014 - juni 2021)

De ziekte van Alzheimer behelst een complex geheel aan factoren welke gezamenlijk de voortgang van de ziekte bepalen. Geneesmiddelen gericht op één onderdeel van het ziekteproces blijken weinig effect te hebben. In dit project onderzochten we of we een geneesmiddel konden ontwikkelen dat meerdere elementen in het ziekteproces tegelijk aanpakt. Daarnaast is het lastig gebleken om stoffen effectief...

Bekijk dit project

Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere dementiezorg thuis (afgekort het GOUD Mantel-project)

Afgerond (maart 2016 - september 2018)

Mantelzorgers doen tijdens de zorg voor hun naaste veel kennis en ervaring op. Deze waardevolle expertise blijft na het overlijden van de naaste vaak onbenut. Terwijl zij juist andere mantelzorgers kunnen helpen. Dit is de insteek van het GOUDmantel-project: gebruik maken van de unieke rol van oud-mantelzorgers. Mantelzorgers willen meer ondersteuning, met praktische adviezen en emotionele...

Bekijk dit project

GRIP on neuropsychiatric symptoms in young-onset dementia: The BEYOND-II study

Afgerond (december 2014 - februari 2019)

Moeilijk hanteerbaar gedrag komt veel voor bij verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd, met gevolgen voor het welzijn van de persoon met dementie en de werkbelasting van zorgteams. In dit project werd het effect van een interventie gericht op de behandeling van moeilijk hanteerbaar gedrag onderzocht. Er werd geen afname van moeilijk hanteerbaar gedrag, medicatiegebruik en werkbelasting...

Bekijk dit project

Groene initiatieven in de stad voor thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers

Afgerond (maart 2016 - januari 2019)

Wageningen University en Research (WUR) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deden in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie (IVN) onderzoek naar groene dagbesteding in de stad. De volgende vragen stonden centraal in het onderzoek: Welke vormen van groene dagbesteding in de stad zijn er, en wat zijn hun kenmerken? Wat is de waarde van groene dagbesteding in...

Bekijk dit project

Hospital At Home care program for patients with dementia and an acute medical crisis

Afgerond (december 2014 - juli 2020)

Voor mensen met dementie is een acute ziekenhuisopname niet altijd de juiste zorg op de juiste plek. Vanwege hun verhoogde kwetsbaarheid kan zowel hun geheugen als hun lichamelijk functioneren achteruitgaan tijdens ziekenhuisverblijf, waardoor vaak een tijdelijke als dan niet blijvende verpleeghuisopname hierop volgt. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat Hospital At Home zorg een goed...

Bekijk dit project

Identification of molecular and genetic mechanisms in familial Lewy Body Dementia: a novel approach

Afgerond (december 2014 - augustus 2019)

Het doel van dit onderzoek was om nieuwe biomarkers te vinden om dementie met Lewy bodies (DLB) eerder te herkennen en om meer te weten te komen over de oorzaak van DLB. Door middel van verschillende onderzoeksmethodes, zoals eiwitonderzoek van hersenvocht en ‘whole exome sequencing’, hebben wij meerdere mogelijke biomarkers voor DLB geïdentificeerd. Tevens is er een nieuw gen ontdekt (LRP10), die...

Bekijk dit project

Adaptive Implementation and Validation of the positively evaluated Meeting Centers Support Programme for people with dementia and their carers in Europe

Afgerond (maart 2014 - juli 2018)

In 2015 werden de volgende mijlpalen gehaald in goede samenwerking met alle projectpartners tijdens maandelijkse telefonische besprekingen en enkele gezamenlijke bijeenkomsten: Elk land heeft een implementatienplan gemaakt voor het opzetten van Ontmoetingscentra. Deze was succesvol voorbereid door een initiatieggroep die bestond uit vertegenwoordigers voor zorg, welzijn, vrijwilligers en...

Bekijk dit project

Research to Assess Policies and Strategies for Dementia in the Young (RHAPSODY)

Afgerond (januari 2014 - augustus 2018)

In dit project is binnen een Europees consortium (UK, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Portugal en Nederland) een online programma ontwikkeld voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie. De basis van het programma vormt een behoefte analyse van de doelgroep. Hieruit bleek dat mantelzorgers zich vaak onvoldoende gesteund voelen. Ze missen specifieke informatie over dementie op jonge leeftijd en...

Bekijk dit project

Defining using multiple powerful cohorts, focussed Epigenetics and Stem cell metabolomics (PERADES)

Afgerond (januari 2014 - augustus 2018)

Het doel van het PERADES onderzoek is gezamenlijk in een internationaal consortium de ziekte van Alzheimer, de belangrijkste oorzaak van dementie: 1) beter te begrijpen, 2) beter te voorspellen 3) beter te voorkomen. De idee van het internationale project is de middelen van verschillende landen bij een te brengen. Daarbij gaat het om verschillende vakgebieden: genetica (erfelijkheid van de...

Bekijk dit project

Risk and modifying factors in Fronto Temporal Dementia (RiMod-FTD)

Afgerond (januari 2014 - oktober 2018)

Frontotemporale dementie (FTD) is een verwoestende ziekte die gekenmerkt wordt door gedragsveranderingen en/of taalproblemen. Erfelijke factoren spelen een grote rol bij het ontstaan van de ziekte. In het eerste deelproject hebben de FTD met vooralsnog onbekende erfelijke defecten onderzocht met whole exome sequencing, een techniek om erfelijke materiaal af te lezen. Hierbij vonden we een aantal...

Bekijk dit project

Biomarkers for Alzheimer Disease research Centre (BIOMARKAPD)

Afgerond (juni 2012 - mei 2018)

De ziekte van Alzheimer en Parkinson zijn veelvoorkomende oorzaken van dementie. Beide ziekten worden gekenmerkt door klontering van eiwitten en het afsterven van hersencellen. Omdat afgestorven hersencellen niet kunnen worden vervangen is het belangrijk zo vroeg mogelijk de diagnose te stellen. Op deze manier kunnen nieuwe behandelingen getest worden als de hersenschade beperkt is. Het is echter...

Bekijk dit project

Innate Immune Activation in Neurodegenerative Disease (InCure)

Afgerond (april 2015 - februari 2021)

De blootstelling van zenuwcellen en ook microglia (opruimcellen), aan verkeerd gevouwen en geaggregeerde eiwitten kan direct, of via microglia activatie en een ontstekingsreactie, leiden tot slechter functioneren van zenuwcellen en neurodegeneratie. Wij onderzochten of en hoe Amyloid beta (ziekte van Alzheimer), alfa-synucleine (Parkinson) en TDP-43 (Frontotemporaal dementie) microglia activeren....

Bekijk dit project

Identification of genes that modulate the severity of neurodegenerative diseases

Afgerond (januari 2015 - oktober 2018)

Het JPND-onderzoeksproject dat NeuroGeM tussen 2015 en 2017 financierde, was een gezamenlijke onderzoeksinspanning waarbij partners uit binnen- en buitenland betrokken waren. Het hoofddoel van dit onderzoek was om genen te identificeren die bij verschillende neurodegeneratieve ziekten gezamelijk een rol spelen. Om dit doel te bereiken werd een combinatie van onderzoek in hersenweefsel van...

Bekijk dit project

Multimodal preventive trials for Alzheimer’s Disease: towards multinational strategies (MIND-AD)

Afgerond (januari 2015 - september 2020)

In het MIND-AD project hebben we onderzoek gedaan naar behandeling van risicofactoren om het risico op dementie te verkleinen. Er is op dit moment geen hard bewijs dat behandeling van meerdere risicofactoren tegelijk de kans op dementie verkleint. Een belangrijke risicofactor is hoge bloeddruk. We hebben laten zien dat behandeling van bloeddruk wel kan leiden tot minder schade aan de kleine...

Bekijk dit project

Searching for therapeutic interventions in frontotemporal dementia with C9ORF72 repeat expansions in the presymptomatic stage

Afgerond (maart 2015 - december 2020)

Frontotemporale dementie (FTD) is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie bij personen jonger dan 65 jaar. Tot op heden is het niet mogelijk van FTD te genezen of het ziekteverloop te stoppen. Recent is een nieuwe erfelijke oorzaak voor FTD gevonden, namelijk een genetische verandering in het C9ORF72 gen. Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een therapie. Dit...

Bekijk dit project

Subjective cognitive decline in preclinical Alzheimer's Disease: European initiative on harmonization and on a lifestyle-based prevention strategy

Afgerond (mei 2014 - december 2019)

Een deel van de mensen die een geheugenpolikliniek bezoekt, ervaart geheugenklachten terwijl resultaten van geheugentesten normaal zijn. Deze geheugenklachten zijn mogelijk een risicofactor voor de ziekte van Alzheimer. We schreven een internationale wetenschappelijke handleiding voor het gestructureerd beschrijven van deze groep mensen, om zo wereldwijd beter onderzoek te kunnen doen naar deze...

Bekijk dit project

The effects of an extensive program on the progression of mild cognitive impairment.

Afgerond (februari 2015 - september 2019)

Bij een gebrek aan werkende medicijnen bij dementie ligt de focus van veel onderzoek steeds meer op preventie, bijvoorbeeld in de vorm van leefstijl interventies. De NeuroExercise studie onderzoekt het effect van een 12 maanden lange beweeg interventie op geheugen functies bij ouderen met milde cognitieve stoornissen (MCI). 183 deelnemers, waarvan 42 uit Nijmegen) zijn gerandomiseerd ingedeeld...

Bekijk dit project

HD-READy (High-Dimensional Research in Alzheimer’s Disease)

Afgerond (september 2014 - juli 2018)

In deze werkgroep hebben wij in een internationaal consortium van 23 onderzoekers nieuwe methodes ontwikkeld en getest om ultra-high-dimensional analyses uit te voeren. Deze methode geeft de mogelijkheid om data tussen studies te combineren zonder dat daartoe individuele (dus niet-geanonimiseerde) data gedeeld hoeven te worden. Ook levert deze methode een behoorlijke snelheidswinst op wat betreft...

Bekijk dit project

Samen toekomstbestendig competent in dementiezorg Een interprofessioneel onderwijsprogramma voor HBO-Verpleegkunde en Social Work

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Zuyd Hogeschool heeft samen met wijk- en welzijnszorg in Noord- Midden- en Zuid-Limburg een interprofessioneel onderwijsprogramma ontwikkeld. Doel is het versterken van de interactie tussen welzijn en zorg. Wijkverpleegkundigen en sociaal werkers worden hiermee ondersteund in assessment en begeleiding van de thuissituatie van ouderen met dementie en hun informele zorgverlener. Hoe werkt het Elke...

Bekijk dit project

Onderwijsprogramma Netwerkondersteuning rond Ouderen met Dementie

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Aanleiding Steeds meer mensen met Dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen? Hoe werken ze samen met professionals? Onder welke omstandigheden ontstaat mantelzorgstress? Kan het netwerk ook ondersteuning bieden? Kunnen mantelzorgers een eigenstandig leven blijven leiden bijvoorbeeld de combinatie met werk? Hoe is de sociale kaart...

Bekijk dit project

Praktijkleren met gepersonaliseerde dagbesteding thuis

Afgerond (augustus 2016 - juni 2018)

Studenten binnen het hoger onderwijs zijn momenteel onvoldoende geïnteresseerd in en bekend met  de ouderenzorg. Terwijl het aantal ouderen toeneemt en kennis en vaardigheden van de zorgprofessional aan het veranderen zijn. Door studenten binnen relevante studierichtingen (pre-geneeskunde, verpleegkunde en social work) als buddy’s van thuiswonende mensen met dementie in te zetten, verbeteren...

Bekijk dit project

TOD project: 'Inzet van Technologie ter bevordering van de eigen regie van Ouderen en mensen met dementie'

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Aanleiding Ouderen en mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Technologie kan een grote rol spelen bij de ondersteuning van de zelfstandigheid van deze doelgroep, maar ook om de zorg voor de formele en informele zorgverleners te verlichten. Het is echter nog niet voor alle spelers in het veld duidelijk hoe en waar zij de geschikte technologie kunnen vinden, hoe zij de...

Bekijk dit project

Lesmateriaal voor het MBO en de dementie vriendelijke gemeente

Afgerond (september 2016 - december 2020)

Aanleiding Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie. Al deze mensen doen boodschappen, gaan naar het café en naar de kapper. Hoe herken je in je winkel of salon signalen van dementie en hoe reageer je erop? Als werknemers in het midden- en kleinbedrijf dit al in hun opleiding leren, komt de dementievriendelijke gemeente overal binnen bereik. ...

Bekijk dit project

Samenwerken aan betere dementiezorg door samen te leren

Afgerond (september 2016 - juli 2018)

In dit project is vernieuwend onderwijs over dementiezorg ontworpen, dat hbo-studenten enthousiasmeert voor de zorg aan mensen met dementie en hun mantelzorgers en hen in staat stelt om als professional meer zorg op maat te kunnen geven. Het aanbod sluit aan bij verschillende leerstijlen door ervaringsgericht leren (concrete ervaringen opdoen in de praktijk, observeren en reflecteren, concepten...

Bekijk dit project

Scholing over (de vroege signalen van) dementie en de veranderingen in de zorg gericht op verschillende doelgroepen in de regio Midden-Holland.

Afgerond (oktober 2016 - juni 2018)

Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland heeft scholing opgezet over vroege signalen van dementie gericht op verschillende doelgroepen. Doel is het vergroten van de veiligheid van mensen met beginnende dementie en hun naasten, kennis over (omgaan met) dementie, het adequaat aankaarten en verwerken van waargenomen signalen en informatie over de veranderende zorg. Hoe het werkt De volgende scholing...

Bekijk dit project

Meer aandacht voor inlevingsvermogen in mensen met dementie in regio West-Brabant

Afgerond (oktober 2016 - juli 2018)

Het Regionaal Platform Dementieonderzteuning (RPD) heeft met Trimbos en Into D'mentia een verdiepingscursus ontwikkeld waarin cursisten met een VR-bril kennis maken met de belevingswereld van iemand met dementie. De verdieping met Dementiebril is voor zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en leerlingen PG-leerlijn ontworpen. Deelnemers ervaren een beter begrip en inlevingsvermogen van...

Bekijk dit project

Vernieuwend Leerplein en Methodiek Dementie in Aalsmeer

Afgerond (september 2016 - juli 2018)

Inleiding Het Leerplein Dementie Aalsmeer is voor iedereen die te maken heeft met dementie. Het is een combinatie van een digitale en fysieke plek waar veel te leren valt over dementie. De website biedt informatie, een overzicht van alle activiteiten in en rond de gemeente Aalsmeer en de nodige leerelementen. Tevens kan men via deze site contact opnemen met een deskundige en worden er...

Bekijk dit project

Full exploitation of High-Dimensionality in brain imaging (Full-HD)

Afgerond (september 2016 - juli 2019)

Advances in technology enable increasing amounts of data collection on individuals for biomedical research. Such technologies, e.g. in genetics and medical imaging, have also led to important scientific discoveries about health and disease. The combination of multiple high-throughput data, however, was impractical since the analytical and logistic resources were not capable of meeting the...

Bekijk dit project

Protecting protein homeostasis in synucleinopathies and tauopathies by modulating the Hsp70/co-chaperone network (PROTEST)

Lopend (april 2018 - april 2022)

Achtergrond Neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer worden gekenmerkt door de opstapeling van schadelijke eiwitten. Het voorkomen of verwijderen van deze opstapeling wordt beschouwd als een manier om deze ziekten te voorkomen of te behandelen. Cellen beschikken over een set van zogenaamde chaperonnes die het onderhoud van eiwitten verzorgen. Een...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website