Een verbinding tussen palliatieve- en dementiezorg lijkt zo gewoon, maar is het niet. Keer op keer blijkt dat er nog een wereld te winnen is om beide praktijk- en kennisvelden te verbinden. ‘Een bundeling van krachten en expertise verhoogt de kwaliteit van zorg’ geeft lector Wijkzorg Henk Rosendal in het voorwoord van de handreiking ‘Zo verbindt u palliatieve zorg en dementie’ aan.

Handreiking

De handreiking 'Zo verbindt u palliatieve zorg en dementie' biedt zorgaanbieders en professionals concrete handvatten om dementiezorg en palliatieve zorg met elkaar te verbinden. In de handreiking wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe u middels een stappenplan verbinding kunt maken tussen palliatieve zorg en dementiezorg. Er wordt inhoudelijk ingegaan op waarom deze verbinding belangrijk is, wat het vraagt van professionals en welke factoren van invloed zijn op deze verbinding. De handreiking beschrijft concrete stappen en geeft tips om de dementiezorg en palliatieve zorg te verbinden.

In de handreiking onder andere concrete producten:

  • Stappenplan voor het leggen van verbinding
  • Informatiekaart voor zorgverleners
  • Concrete producten zoals de modelrichtlijn hospice voor mensen met dementie, verdiepingsmodule palliatieve zorg, werkwijze vrijwilligersondersteuning in het verzorgings-en verpleeghuis in de laatste fase
  • Scholing- en cursusaanbod
  • 5 praktijkvoorbeelden ter inspiratie 
  • Best practice Zuid-Hollandse Eilanden

Meer informatie

Informatie over het Goed voorbeeld Dementie en palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website