Bij dementie is het afbakenen van de palliatieve fase lastig, onder andere vanwege het onvoorspelbare beloop. In de beginfase praten mensen soms liever niet over hun levenseinde, in een later stadium kúnnen ze het vaak niet meer. Het is zinvol om familie te betrekken en vanaf het begin van de diagnose vooruit te kijken naar de laatste levensfase.

Uitgelicht

Onderzoek Perspectieven op besluitvorming

Het project ‘Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen‘ wil meer inzicht krijgen in de besluitvorming over het voorschrijven van psychofarmaca er in de praktijk precies uitziet, welke problemen daarin een rol spelen en hoe de onderlinge verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Lees meer over het onderzoek

Project DEDICATED

team mensen op de foto

Het project DEDICATED is een 4 jaar durend onderzoeks- en implementatieproject. Het heeft tot doel om de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren, zowel in de thuiszorg als in het verpleeghuis.

Meer over dit project

Project: Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de eerste lijn

Doel van het project is om na te gaan of de inzet van een tweetal beproefde methodieken in de palliatieve zorg, de methodes Signalering in de palliatieve fase en Besluitvorming in de palliatieve fase kunnen leiden tot zorg die beter is afgestemd op de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie.  

Lees over het project

Goed voorbeeld: Palliatieve zorg bij Dementie

Voorkant van de handreiking

Een verbinding tussen palliatieve- en dementiezorg lijkt zo gewoon, maar is het niet. Keer op keer blijkt dat er nog een wereld te winnen is om beide praktijk- en kennisvelden te verbinden. 

Goed voorbeeld palliatieve zorg en dementie

Projecten palliatieve zorg bij mensen met dementie

Overzicht met projecten op het gebied van palliatieve zorg en dementie die vanuit het ZonMw Palliantie programma worden gefinancierd.

Projecten over dementie

Vaststellen palliatief zorgdoel bij dementie

Het project ‘Vroegtijdige inzet van Palliatieve Zorg bij Demente Verpleeghuisbewoners’ toont aan dat het goed is om palliatieve zorg bij dementie proactief te plannen. Dit geeft houvast voor zowel verzorging als voor naasten.

Project: Vroegtijdige Inzet van Palliatieve Zorg bij Demente Verpleeghuisbewoners

Actueel

Website overpalliatievezorg.nl voor patiënten en naasten

Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en de Patiëntenfederatie blijkt dat veel mensen niet precies weten wat palliatieve zorg inhoudt. Ook beseffen veel mensen niet dat ze zelf in de palliatieve fase zitten. De vernieuwde website overpalliatievezorg.nl biedt ondersteuning aan patiënten en hun behandelaars. Met betrouwbare informatie, persoonlijke verhalen en hulp dichtbij huis.

Screenshot van de website overpalliatievezorg.nl
Elders gezien

Hulpmiddelen voor markering en proactieve zorgplanning

Diverse hulpmiddelen op markering en proactieve zorgplanning voor 1e en 2e lijns zorgverleners staan op Palliaweb. Er zijn algemene en meer specifieke hulpmiddelen voor mensen met dementie, chronisch hartfalen, een verstandelijke beperking en mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast is er ook algemene en specifieke patiëntinformatie te vinden.

verzorger en patient in gesprek
Elders gezien

Column nieuwe voorzitter Palliantie Pim van Gool

Pim van Gool vertelt hoe hij voor het eerst met palliatieve zorg in aanraking kwam, en hoe de kennis sindsdien is toegenomen. Hij kijkt vooruit op de plannen die liggen voor het programma Palliantie II.

Portretfoto van Pim van Gool, een man met bril
Pagina

Film over verhuizing van thuis naar een verpleeghuis bij mensen met dementie

Wanneer iemand met dementie van thuis naar een verpleeghuis verhuist, gebeurt dat vaak acuut. Hoe zorg je dat alle betrokken zorgverleners dan goed met elkaar afstemmen? In deze film introduceren onderzoeker Chandni Khemai en projectleider Judith Meijers van DEDICATED hun nieuwe handreiking die hierbij helpt. Ook vertellen een naaste en een casemanager dementie meer over zo'n verhuizing.

Screenshot van film 'Wei verhuizen DEDICATED'
Elders gezien
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website