Bij dementie is het afbakenen van de palliatieve fase lastig, onder andere vanwege het onvoorspelbare beloop. In de beginfase praten mensen soms liever niet over hun levenseinde, in een later stadium kúnnen ze het vaak niet meer. Het is zinvol om familie te betrekken en vanaf het begin van de diagnose vooruit te kijken naar de laatste levensfase.

Uitgelicht

Onderzoek Perspectieven op besluitvorming

Het project ‘Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen‘ wil meer inzicht krijgen in de besluitvorming over het voorschrijven van psychofarmaca er in de praktijk precies uitziet, welke problemen daarin een rol spelen en hoe de onderlinge verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Lees meer over het onderzoek

Project DEDICATED

team mensen op de foto

Het project DEDICATED is een 4 jaar durend onderzoeks- en implementatieproject. Het heeft tot doel om de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren, zowel in de thuiszorg als in het verpleeghuis.

Meer over dit project

Project: Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de eerste lijn

Doel van het project is om na te gaan of de inzet van een tweetal beproefde methodieken in de palliatieve zorg, de methodes Signalering in de palliatieve fase en Besluitvorming in de palliatieve fase kunnen leiden tot zorg die beter is afgestemd op de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie.  

Lees over het project

Goed voorbeeld: Palliatieve zorg bij Dementie

Voorkant van de handreiking

Een verbinding tussen palliatieve- en dementiezorg lijkt zo gewoon, maar is het niet. Keer op keer blijkt dat er nog een wereld te winnen is om beide praktijk- en kennisvelden te verbinden. 

Goed voorbeeld palliatieve zorg en dementie

Projecten palliatieve zorg bij mensen met dementie

Overzicht met projecten op het gebied van palliatieve zorg en dementie die vanuit het ZonMw Palliantie programma worden gefinancierd.

Projecten over dementie

Vaststellen palliatief zorgdoel bij dementie

Het project ‘Vroegtijdige inzet van Palliatieve Zorg bij Demente Verpleeghuisbewoners’ toont aan dat het goed is om palliatieve zorg bij dementie proactief te plannen. Dit geeft houvast voor zowel verzorging als voor naasten.

Project: Vroegtijdige Inzet van Palliatieve Zorg bij Demente Verpleeghuisbewoners

Actueel

Verschillen tussen mannen en vrouwen met de ziekte van Alzheimer

Mannen en vrouwen met Alzheimer laten verschillende symptomen zien, zo blijkt uit onderzoek. De resultaten nodigen uit om in de zorg aan te sluiten op die verschillen en daarmee passende zorg te geven. Willem Eikelboom licht opvallende verschillen toe en geeft tips.

Elders gezien

Grootste krachtenbundeling in dementieonderzoek

Binnen het Onderzoeksprogramma Dementie hebben partijen in het dementieveld de krachten gebundeld. ZonMw honoreert vier multidisciplinaire onderzoeks-consortia. Zij zoeken antwoord op vragen als: hoe kunnen we dementie voorkomen en hoe verbeteren we de kwaliteit van leven voor mensen met dementie?

Pagina

Inspiratiewijzer voor gemeenten die hun aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie willen versterken

Vandaag publiceren wij de inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie. Dit e-magazine bevat aansprekende voorbeelden en praktische tools voor gemeenten en hun partners, die willen werken aan het versterken van hun aanbod van dagactiviteiten. De inspiratiewijzer is onderdeel van het gelijknamige programma, waarvan sinds 6 december 2021 een subsidieoproep open staat.

Nieuws
Toon meer

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website