Bij dementie is het afbakenen van de palliatieve fase lastig, onder andere vanwege het onvoorspelbare beloop. In de beginfase praten mensen soms liever niet over hun levenseinde, in een later stadium kúnnen ze het vaak niet meer. Het is zinvol om familie te betrekken en vanaf het begin van de diagnose vooruit te kijken naar de laatste levensfase.

Uitgelicht

Onderzoek Perspectieven op besluitvorming

Het project ‘Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen‘ wil meer inzicht krijgen in de besluitvorming over het voorschrijven van psychofarmaca er in de praktijk precies uitziet, welke problemen daarin een rol spelen en hoe de onderlinge verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Lees meer over het onderzoek

Project DEDICATED

team mensen op de foto

Het project DEDICATED is een 4 jaar durend onderzoeks- en implementatieproject. Het heeft tot doel om de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren, zowel in de thuiszorg als in het verpleeghuis.

Meer over dit project

Project: Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de eerste lijn

Doel van het project is om na te gaan of de inzet van een tweetal beproefde methodieken in de palliatieve zorg, de methodes Signalering in de palliatieve fase en Besluitvorming in de palliatieve fase kunnen leiden tot zorg die beter is afgestemd op de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie.  

Lees over het project

Goed voorbeeld: Palliatieve zorg bij Dementie

Voorkant van de handreiking

Een verbinding tussen palliatieve- en dementiezorg lijkt zo gewoon, maar is het niet. Keer op keer blijkt dat er nog een wereld te winnen is om beide praktijk- en kennisvelden te verbinden. 

Goed voorbeeld palliatieve zorg en dementie

Projecten palliatieve zorg bij mensen met dementie

Overzicht met projecten op het gebied van palliatieve zorg en dementie die vanuit het ZonMw Palliantie programma worden gefinancierd.

Projecten over dementie

Vaststellen palliatief zorgdoel bij dementie

Het project ‘Vroegtijdige inzet van Palliatieve Zorg bij Demente Verpleeghuisbewoners’ toont aan dat het goed is om palliatieve zorg bij dementie proactief te plannen. Dit geeft houvast voor zowel verzorging als voor naasten.

Project: Vroegtijdige Inzet van Palliatieve Zorg bij Demente Verpleeghuisbewoners

Actueel

Zingeving extra relevant in de coronacrisis

Mensen met een beperkte levensverwachting, zoals bewoners van verpleeghuizen, hebben vaak veel zingevingsvragen. Die stellen ze alleen lang niet altijd. Hoe ga je daar als professional mee om? In dit interview vertellen projectleider Michael Echteld en netwerkcoördinator Joceline Kranenburg over een hulpmiddel hiervoor: de 'Patient Dignity Question'.

Foto's van Michael Echteld en Joceline Kranenburg gecombineerd
Pagina

'DEDICATED' blijven in tijden van COVID-19

Aan het begin van de COVID-19-pandemie werd snel duidelijk dat de ouderenzorg hard getroffen zou worden. Niet alleen het virus zelf, maar ook de coronamaatregelen hebben veel impact op kwetsbare ouderen, zoals mensen met dementie. En op hun naasten en zorgverleners. Project DEDICATED, dat zich richt op het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met dementie, ging aan de slag met een speciale handreiking met tips.

Logo van project DEDICATED
Nieuws

Digitale tool helpt mantelzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk zieke naaste

Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste, ook al is dat soms zwaar. De nieuwe tool MantelzorgBalans helpt mantelzorgers de balans te (her)vinden tussen zorgtaken en andere activiteiten in hun leven. Zo bevat het oefeningen die helpen bij het nadenken over je eigen grenzen, maar ook verdiepende informatie over hoe je thuiszorg regelt.

Foto van mantelzorger Petra
Elders gezien

'Neem naasten meteen bij het eerste contact serieus'

Hoe betrek je naasten bij de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten? 'Voor het bieden van de best mogelijke palliatieve zorg is de naaste een cruciale bron van informatie,' vertelt palliatieverpleegkundige Noeska Schrijver. De Oog voor Naasten-methodiek helpt bij het aansluiten op hun behoeften.

Foto van Noeska Schrijver met de Oog voor Naasten-methodiek
Noeska Schrijver met de Oog voor Naasten-methodiek
Elders gezien
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website