In oktober 2017 is het rapport ‘Kennissynthese onderzoek naar geestelijke verzorging in de palliatieve zorg’ van A. Damen en C. Leget verschenen.

Als vervolg daarop heeft de commissie Palliantie een call op uitnodiging uitgezet. Daarbij werden, vanwege een gering budget van €485.000,- een beperkt aantal potentiele indieners uitgenodigd een project in te dienen. De call kende 2 doelen:

  1. Onderzoeken in hoeverre het inzetten van specifieke interventies door geestelijk verzorgers in de palliatieve zorg in de eerstelijn toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van leven van patiënten en/of hun naasten.
  2. Verbeteren van de integratie van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg in de eerstelijn.

Samenwerkend onder de naam PLOEG zijn drie projecten goedgekeurd, waarbij PLOEG staat voor Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging. 

De titels van de projecten en de projectleiders zijn :

  1. ‘Spirituele zorg dichtbij huis’, met als projectleider Hetty Zock (844001601)
  2. ‘Integratie GV eerste lijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken’ met als projectleider Carlo Leget (844001602)
  3. ‘In dialoog met je levensverhaal’ met als projectleider Sjaak Körver (844001603)

De projecten starten in 2019.

Kennissynthese onderzoek naar geestelijke verzorging

In dit rapport is onderzoek naar geestelijk verzorgers in de palliatieve zorg op een rijtje gezet. Het rapport is ter voorbereiding op een bredere opdracht vanuit Palliantie, op verzoek van het ministerie van VWS, om de inzet van deze discipline in de palliatieve zorg in de eerstelijn te verbeteren. 

Vragen rond palliatieve zorg

Geestelijk verzorgers worden in de Richtlijn Spirituele Zorg (2010) beschouwd als de experts op het gebied van spirituele zorg. Van andere zorgverleners wordt verwacht dat zij in staat zijn spirituele zorgbehoeften van patiënten te verkennen en indien nodig door te verwijzen. De kennissynthese geeft een overzicht van onderzoek naar geestelijke verzorging in de palliatieve zorg. Het rapport probeert antwoord te geven op de vragen waarom de integratie van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg moeizaam verloopt. En of de meerwaarde en de effectiviteit van activiteiten van de geestelijk verzorger onderzocht zijn. 

Conclusie onderzoek

De conclusie is dat onderzoek op dit terrein versnipperd is en kwalitatief onvoldoende. De schrijvers van het stuk geven de aanbeveling om gestructureerd op onderzoek naar geestelijk verzorging in de palliatieve zorg in te zetten om de achterstand ten opzichte van andere vakgebieden in te halen. Met name door het opstellen van een onderzoeksagenda door de Commissie Wetenschap van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) in samenspraak met de universiteiten. En door geestelijk verzorgers te profileren bij huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Rapport

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website