Even voorstellen: mijn naam is Pauline Goense en per 11 september 2017 ben ik aangesteld als implementatiemedewerker voor het programma Palliantie. Meer dan zorg.

Ik heb een achtergrond in de Forensische Orthopedagogiek en Strafrecht en was de afgelopen jaren werkzaam als onderzoeker en docent aan de Hogeschool van Amsterdam. In 2016 promoveerde ik als buitenpromovenda op implementatievraagstukken in de zorg voor jeugd aan de Universiteit van Groningen. Daarnaast ben ik mede initiatiefnemer van het Nederlands Implementatie Collectief en bestuurslid van het European Implementation Collaborative. 

Implementeren in de praktijk

De afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar de vraag of het toepassen van kennis over ‘wat werkt’ leidt tot effectievere behandeling van jeugdigen en wat voor ondersteuning jeugdzorgprofessionals in dat kader nodig hebben. Vrijwel al mijn onderzoek heb ik in en met de praktijk uitgevoerd. Een concreet voorbeeld van een implementatieproject is ‘Wie helpt de hulpverlener?’ waar het inzetten van reflectiemethoden tijdens de supervisie aan jeugdzorgprofessionals centraal stond. Dat project heeft veel kennis opgeleverd over het toepassen van dit soort methoden in de praktijk. Daarnaast heeft het project een Toolkit opgeleverd die binnen verschillende organisaties door professionals wordt gebruikt om samen met collega’s te reflecteren op het eigen werk. 

Extra impuls

Implementatie is een kernpunt binnen het programma Palliantie. Er wordt op veel fronten al hard gewerkt om hier uitvoering aan te geven. Ik hoop daar met mijn specifieke kennis van en ervaring met implementatie een extra impuls aan te geven. Ik doe dat door onder andere advies te geven over belangrijke factoren voor implementatie en borging zoals hoe om te gaan met eigenaarschap en organisatorische omstandigheden. Ook deel ik kennis over het gebruik van verschillende implementatiemodellen, handzame frameworks, praktische instrumenten en bijvoorbeeld implementatie-evaluatie tools. Uiteraard zet ik mijn ervaring met het (HBO)onderwijs en de toepassing van kennis in het onderwijs in, evenals mijn ervaringen met implementatieprocessen in de praktijk. 

Kennis delen met het veld

Bij het denken over en werken aan implementatie spelen veel vragen, van de algemene vraag ‘wat is implementatie?’ tot ‘hoe betrek ik mijn stakeholders bij mijn project en op welk moment?’ en ‘hoe zorg ik voor draagvlak binnen een organisatie? In de komende nieuwsbrieven besteed ik aandacht aan dit soort vragen door bijvoorbeeld projectleiders hierover aan het woord te laten, experts erover te laten vertellen, professionals hierover te bevragen en mijn eigen kennis te delen. Mijn doel is om kennis en handvatten te geven om effectief te implementeren in het Palliatieve veld want effectieve interventies  x effectieve implementatie  = sociaal significante uitkomsten. 

In de volgende nieuwsbrief ga ik in op: Wat verstaan we onder implementatie? 

Contactinformatie 

Pauline Goense
Goense@zonmw.nl 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website