ZonMw tijdlijn Palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Palliatieve zorg nl-nl Tue, 20 Apr 2021 00:42:53 +0200 Tue, 20 Apr 2021 00:42:53 +0200 TYPO3 news-7158 Mon, 19 Apr 2021 08:43:00 +0200 Coronaonderzoek: een jaar wetenschappelijke topsport in feiten en cijfers https://covid19.zonmw.nl Vandaag lanceert ZonMw een themawebsite over haar werk in de coronacrisis. Bestuursvoorzitter Jeroen Geurts en directeur Véronique Timmerhuis vertellen over een jaar wetenschappelijke topsport. De website bevat ook feiten en cijfers en drie cases van projectleiders van ons COVID-19 programma. news-7161 Fri, 16 Apr 2021 14:56:32 +0200 Nieuw onderwijsplatform voor verankering palliatieve zorg in zorgopleidingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-onderwijsplatform-voor-verankering-palliatieve-zorg-in-zorgopleidingen/ Op 15 april lanceerden PZNL en O²PZ het landelijke Onderwijsplatform Palliatieve Zorg. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de richting van meer kennis van palliatieve zorg bij iedere zorgverlener – en uiteindelijk betere zorg voor de patiënt.
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg. Het is voor iedereen vrij toegankelijk en is te vinden op Palliaweb.nl.

Palliatieve zorg onvoldoende ingebed in huidige onderwijs

Nagenoeg elke zorgverlener krijgt in de praktijk met mensen in de palliatieve fase te maken. De zorg voor hen is erop gericht optimaal bij te dragen aan de kwaliteit van leven en is onderdeel van de reguliere (medische) zorg. Van de tijdige inzet van palliatieve zorg is aangetoond dat het de kwaliteit van leven en de tevredenheid over de kwaliteit van zorg van patiënten en hun naasten verbetert. Toch komt palliatieve zorg in het huidige onderwijs aan medici, verpleegkundigen en andere zorgverleners nog onvoldoende aan bod en bestaat er geen structurele inbedding van palliatieve zorg in het onderwijs. Nog altijd ligt de focus bij opleidingen op het genezen van patiënten en dreigt de kwaliteit van leven van patiënten in de palliatieve fase onderbelicht te raken.

Compleetste overzicht scholingen en onderwijsmaterialen

Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) heeft als missie om hier verandering in te brengen. Om palliatieve zorg beter in het onderwijs te verankeren initieerde O²PZ de ontwikkeling van een onderwijsplatform voor palliatieve zorg. Door in een vroeg stadium de krachten te bundelen met Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en het nieuwe Onderwijsplatform Palliatieve Zorg onder te brengen op Palliaweb, kon de bestaande toolbox met onderwijsmaterialen op Palliaweb - ontwikkeld met projectuitkomsten van Pasemeco en Edupal - worden verrijkt en wordt versnippering tegengegaan. Hierdoor is nu het meest complete overzicht voor scholingen en onderwijsmaterialen gerealiseerd. Opleiders en docenten van mbo-niveau tot wo+ vinden hier diverse onderwijsmaterialen, zodat zij structureel aandacht kunnen geven aan palliatieve zorg. En (aankomend) zorgverleners vinden op het platform een overzicht van alle bij- en nascholingen op het gebied van palliatieve zorg.

]]>
news-7137 Mon, 12 Apr 2021 11:22:11 +0200 8 medewerkers van zorgorganisatie Evean zijn CURA-ambassadeur geworden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/8-medewerkers-van-zorgorganisatie-evean-zijn-cura-ambassadeur-geworden/ news-7065 Mon, 22 Mar 2021 09:00:00 +0100 Handreiking voor implementeren Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 https://www.o2pz.nl/actueel/nieuwsartikelen/1906965.aspx?t=Handreiking-Geneeskundig-Specialisten-geeft-handvatten-voor-implementatie-raamwerk Past palliatieve zorg in uw curriculum of opleidingsplan? En op welke manier? In deze handreiking vindt u kaders en handvatten die helpen bij antwoord op deze vragen. De handreiking is een bijlage bij het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 voor het WO+. news-7055 Thu, 18 Mar 2021 16:00:00 +0100 Oproep: presenteer uw scholing palliatieve zorg in de compleetste catalogus van Nederland https://www.aanbiedersonderwijspalliatievezorg.nl/aanbieden-bij-en-nascholing/ Bent u aanbieder van een bij-/nascholing in palliatieve zorg? Help dan mee om het compleetste overzicht van scholingen in de palliatieve zorg te maken en bied uw scholing kosteloos aan. Vanaf april brengt Palliaweb al het aanbod bijeen op het Onderwijsplatform Palliatieve Zorg. news-6951 Mon, 08 Mar 2021 08:00:00 +0100 Professionalising data stewardship with competences, training and education https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/professionalising-data-stewardship-with-competences-training-and-education/ As part of the National Programme Open Science (NPOS), the 'Professionalising data stewardship in the Netherlands' report was recently published. This report provides arguments for urgent decisions and activities to ensure adequate data steward capacity in the Netherlands, in order to realise the ambitions for Open Science. How are Open Science and FAIR data connected?

The Dutch National Programme Open Science (NPOS) has defined 3 key areas:

 • Open Access: making all research output (articles etc.) accessible for everyone without costs
 • FAIR data: making all research data FAIR: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable
 • citizen science: promoting the involvement of citizens in science programmes

Within the key area of ‘FAIR data’ the current report focuses on the people who can help to turn FAIR data into reality - namely data stewards.

What is a data steward?

Data stewardship is a catch-all term for numerous support functions, roles and activities with respect to creating, maintaining and using research data. The core responsibilities and tasks vary from policy advising and consultancy, to operational, and technical, ICT-related tasks. Unfortunately, a data steward is not yet uniformly defined as most descriptions originate from the fast evolving landscape of Open Science, research data management and FAIR data, and thus share its newness and fuzziness.

In this report data stewardship is defined as 'the responsible planning and executing of all actions on digital data before, during and after a research project, with the aim of optimising the usability, reusability and reproducibility of the resulting data' (definition put forward by DTL).

Why do we need more data stewards?

In the past years it has become clear that there is a large need for and shortage of individuals with data stewardship expertise. Furthermore, a lack of formal education and training, a lack of awareness and recognition amongst researchers and the absence of a coordinated approach all hamper the professionalisation and expansion of this profession.

How many data stewards do we need where in the organisation and with what competences?

Each research-performing institute should ask these questions. This report helps to build the foundation to answer them. It provides an overview of the current situation of data stewardship in the Netherlands. It gives specific recommendations to multiple stakeholders, so that they can move forward with advancing FAIR data stewardship in their organisation. Furthermore, it draws attention to the urgent need for nationally coordinated implementation.

What next steps can organisations take?

In the report it is recommended that:

 • the defined data stewardship and research software engineer competences will be consolidated and implemented
 • the corresponding job profiles should be formalised via national job classification systems
 • tailored training programmes matching the required competences should be defined, developed and delivered
 • a data steward skills tool should be built, which then serves as a single point of reference for up-to-date information on competences, job profiles, and training opportunities, and allows for (self-)assessment and identification of career development options

The recommendations in the report are specifically tailored to the following stakeholders in the Netherlands:

 • local research organisations, such as universities, university medical centres, universities of applied sciences, and their board members, deans and HR managers
 • umbrella organisations, such as VSNU, NFU and VH and similar representative organisations
 • research-funding organisations, such as ZonMw and NWO
 • representatives of the researcher communities, such as PNN, the networking organisation for PhD candidates, and the local Open Science communities
 • service-providing, networking and training organisations, such as DTL, SURF, LCRDM, Health-RI, and RDNL

Over 30 representatives from numerous organisations participated and endorse the report

The NPOS-F project team consisted of over 30 representatives of multiple Dutch universities, university medical centres, universities of applied sciences and service providers. In addition, major stakeholders speaking for diverse organisations such as VSNU, VH, NFU, PNN, SURF and ZonMw were involved in this project. Thanks to active involvement of these partners and the practical applicability of the recommendations, the team is convinced that the necessary decisions and activities to ensure adequate data steward capacity in the Netherlands will be implemented in the near future.

NPOS, ZonMw, Open Science and FAIR data

This end report of the NPOS-F project team ‘Professionalising data stewardship’ is part of the NPOS FAIR data programme line. Authors of the report are representatives of DTL (Dutch Techcentre for Lifesciences), DANS (Data Archiving and Networked Services), Maastricht University, GO FAIR Foundation, ZonMw and LCRDM (National Coordination Point Research Data Management).

ZonMw aims at improving the scientific and social impact of research output, including research data. To gain impact from research data, one must be able to reuse them for verification of research findings, or for future research. To this end, ZonMw requires researchers to perform research data management and stewardship (RDM), and to share their data to contribute to future, innovative research. ZonMw’s procedures for RDM aim at creating data that are findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR), and high quality research projects.

More information

 

 

 

 

 

]]>
news-6981 Mon, 08 Mar 2021 06:00:00 +0100 Nieuwe richtlijn decubitus https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/nieuwe-richtlijn-decubitus/ De richtlijn decubitus uit 2011 is in nauwe samenwerking met beroeps- en patiëntenverenigingen en inhoudelijk en methodologisch adviseurs aangepast. Deze keer geen dik boekwerk, maar informatie die echt specifiek is voor doorligwonden én relevant is voor verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkundig specialist Erik de Laat vertelt wat er nog wél in de richtlijn staat. news-6906 Tue, 09 Feb 2021 16:39:19 +0100 Alles over onderwijs in palliatieve zorg op één platform https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/alles-over-onderwijs-in-palliatieve-zorg-op-een-platform/ Palliaweb en O2PZ slaan handen ineen: zij werken samen aan vernieuwing van het onderwijsplatform op Palliaweb.nl. Deze krachtenbundeling helpt docenten bij het optimaliseren van hun onderwijs. En (toekomstige) zorgverleners om betere keuzes te maken in hun zoektocht naar onderwijs en bij- of nascholingen over palliatieve zorg. Op donderdag 4 februari jl. tekenden Wim Polderman, directeur Instituut voor Onderwijs en Opleiden van het VUmc, en Saskia Teunissen, bestuurder PZNL, de formele samenwerkingsovereenkomst.

Wat gaat er gebeuren?

De vernieuwing van het huidige aanbod voor het onderwijs op Palliaweb bestaat uit verschillende activiteiten, ingestoken vanuit 2 onderwijsdoelgroepen. Dat zijn zorgprofessionals die hun competenties op het gebied van palliatieve zorg willen vergroten en opleiders/docenten die hun onderwijs willen vernieuwen. Zo sluit de informatie meer aan op de behoefte van deze doelgroepen en is het voor de bezoeker duidelijker wat er allemaal is. De huidige toolbox met onderwijsmaterialen en de catalogus met bij- en nascholingen wordt completer en makkelijker toepasbaar voor de bezoekers. Op 15 april 2021 wordt het Palliaweb-O2PZ-platform gelanceerd tijdens het symposium Onderwijs Palliatieve Zorg.

Versnippering onderwijs palliatieve zorg tegengaan

Marijke Dericks-Issing, programmamanager van O2PZ, is blij met de samenwerking: 'Het is onze missie om versnippering op gebied van onderwijs over palliatieve zorg tegen te gaan. Palliaweb beheert onder meer de onderwijsmaterialen die tot stand kwamen in andere onderwijsprojecten Pasemeco en Edupal. Wij hebben de kennis en expertise om de meerwaarde van die onderwijsmaterialen te vergroten. Onze samenwerking is dus echt een aanwinst voor onderwijs over palliatieve zorg in Nederland.'

Ook voor Palliaweb, een initiatief van coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is de samenwerking een logische stap. 'Het zoeken en delen van opleidingen en onderwijsmaterialen wordt op een krachtige manier samengebracht en continu geactualiseerd. Daarmee vormt Palliaweb een waardevolle bron voor iedereen die onderwijs over palliatieve zorg wil invullen, geven of krijgen,' zegt Marjolein Verkammen, onderwijskundige en senior adviseur bij PZNL.

Wat is Palliaweb?

Palliaweb is een digitaal platform voor en door professionals in de palliatieve zorg. Het voorziet in bruikbare en actuele informatie uit betrouwbare bron.

> Ga naar palliaweb.nl

Wat is O2PZ?

Het project O2PZ, gefinancierd door ZonMw, zet zich in voor goed onderwijs op het gebied van palliatieve zorg. Het richt zich op landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders in het onderwijs over palliatieve zorg. Ook werkt het project aan een landelijk zichtbaar en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod met een herkenbare plek in alle curricula voor alle zorgprofessionals in de palliatieve zorg.

> Bekijk de projectpagina
> Ga naar o2pz.nl

]]>
news-6860 Thu, 04 Feb 2021 08:00:00 +0100 Zingeving extra relevant in de coronacrisis https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/interviewreeks-palliantie/zingeving-extra-relevant-tijdens-de-coronacrisis/ Mensen met een beperkte levensverwachting, zoals bewoners van verpleeghuizen, hebben vaak veel zingevingsvragen. Die stellen ze alleen lang niet altijd. Hoe ga je daar als professional mee om? In dit interview vertellen projectleider Michael Echteld en netwerkcoördinator Joceline Kranenburg over een hulpmiddel hiervoor: de 'Patient Dignity Question'. news-6868 Thu, 04 Feb 2021 07:54:25 +0100 Zingevingsvragen in de eerstelijnszorg https://publicaties.zonmw.nl/nog-onvoldoende-besef-dat-in-zingeving-een-zorgbehoefte-van-ouders-kan-liggen/ Hoe kun je zingevingsvragen herkennen en bespreekbaar maken? En wat zijn bronnen van zingeving van ouders die thuis zorgen voor een ernstig ziek kind? In een interview vertellen 2 actieonderzoekers en een beleidsadviseur bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg over wat hun onderzoek hieraan bijdraagt. news-6867 Wed, 03 Feb 2021 11:05:50 +0100 Interviewreeks palliatieve zorg en rouwverwerking in coronatijden https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-coronaprojecten-over-palliatieve-zorg-en-rouwverwerking/ De coronacrisis heeft een grote impact op mensen in hun laatste levensfase en degenen om hen heen. Hoe kunnen we hen toch goede zorg en ondersteuning bieden, binnen de grenzen van de maatregelen? Projectleiders van 5 nieuwe projecten vertellen over hun onderzoek naar antwoorden op deze vraag. news-6866 Wed, 03 Feb 2021 09:20:17 +0100 De inzet van een familiezorgteam tijdens de coronacrisis https://publicaties.zonmw.nl/familiezorgteam-tijdens-de-coronacrisis/ In de hectische zorg voor mensen met COVID-19 tijdens de eerste golf, konden families in veel ziekenhuizen niet meer bij hun zieke of stervende naaste komen. Het Amsterdam UMC zette een familiezorgteam op, met aandacht en tijd voor de vragen van naasten. Projectleider Mirjam de Vos, intensivist Thomas Cherpanath en medisch maatschappelijk werker Azziz Taâbani vertellen over hoe dit zorgteam werkt. news-6863 Tue, 02 Feb 2021 19:18:44 +0100 Leidraad proactieve zorgplanning beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leidraad-proactieve-zorgplanning-beschikbaar/ In het najaar 2020 is voor zorgverleners een leidraad gepubliceerd over proactieve zorgplanning (Advance Care Planning) naar aanleiding van de coronapandemie. De leidraad biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. Dit is gerealiseerd door het NHG, Verenso, NVAVG, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, FMS en LAEGO, in samenwerking met PZNL.

Hoe werkt de leidraad?

Als de gezondheid van een patiënt met COVID-19 ineens snel achteruitgaat, willen zorgverleners - vaak met spoed - weten wat de behandelwensen en -grenzen van de patiënt zijn. Hoe zorg je dat dit goed geregeld is? De leidraad biedt een helder overzicht van de stappen die in het proces van proactieve zorgplanning (Advance Care Planning, ACP) doorlopen worden. Zoals links naar eerder ontwikkelde algemene én COVID-specifieke leidraden voor het identificeren van mensen met een kwetsbare gezondheid. En voor het aangaan van gesprekken over persoonlijke doelen, voorkeuren en beperkingen, en de medische haalbaarheid ervan.

Nieuw ontwikkeld is het breed gedragen digitaal invulformulier, waarin zorgverleners wensen en behoeften kunnen worden vastgelegd   om met andere zorgverleners te delen. Zodat zorgverleners ook in urgente situaties als de COVID-19-pandemie de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden.

Aansluiting bij opdracht VWS

De ontwikkeling van deze leidraad sluit aan op de opdracht van het ministerie van VWS aan de Directeuren van Publieke Gezondheid in april 2020 om te komen tot een regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten in verband met COVID-19. De leidraad geeft invulling aan de rol van proactieve zorgplanning in deze aanpak. Het bouwt voort op reeds ontwikkelde leidraden en toolkits van wetenschappelijke verenigingen met informatie over specifieke patiëntengroepen.

Ook bruikbaar ná de huidige pandemie

De initiatiefnemers van de leidraad benadrukken dat deze ook na de huidige pandemie bruikbaar is: ‘Het belang van proactieve zorgplanning en goede overdracht beperkt zich niet tot deze COVID-19-pandemie.’

Lees de leidraad

> Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg februari 2021. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.

]]>
news-6862 Tue, 02 Feb 2021 19:10:16 +0100 2 kennissyntheses gestart: evenwichtige zorgverlener en effectieve communicatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/2-kennissyntheses-gestart-evenwichtige-zorgverlener-en-effectieve-communicatie/ We hebben 2 kennissyntheses uitgezet over ondersteuning van professionals in de palliatieve zorg bij het omgaan met mentale belasting en over effectieve communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in wat we al weten over deze onderwerpen en wat er nog mist. De evenwichtige zorgverlener in de palliatieve zorg

Om hoogwaardige palliatieve zorg te geven, is het belangrijk dat zorgverleners zich bewust zijn van de emotionele impact die het geven van palliatieve zorg op henzelf kan hebben. Volgens het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017) dienen zij te reflecteren op hun eigen handelen en oog te hebben voor hun persoonlijke balans. Voor henzelf en voor hun collega’s.

Hoe kunnen we professionals in de palliatieve zorg optimaal ondersteunen met de mentale belasting bij deze zorg, zodat ze in evenwicht blijven? Dat is tot nu toe onderbelicht gebleven. Een breed samengestelde projectgroep, onder leiding van Suzanne Metselaar (Amsterdam UMC), gaat aan de slag met het bundelen van kennis over dit onderwerp. Op basis hiervan stellen zij aanbevelingen op voor praktijk en onderzoek.

Effectieve communicatie met patiënt en naasten

Het is belangrijk om palliatieve zorg af te stemmen op de behoeften en wensen van de patiënt en hun naasten. Toch is het niet vanzelfsprekend dat zorgverleners in hun communicatie met patiënten en hun naasten de juiste informatie boven tafel halen, dat dit tijdig gebeurt én dat patiënt en naasten zich voldoende uitgenodigd en veilig voelen om steeds hun zorgen, behoeften en wensen kenbaar te maken. Alleen als de communicatie tussen zorgverlener en patiënt en naasten aan deze punten voldoet, kan er sprake zijn van goede gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning. En dat resulteert uiteindelijk in passende zorg in de laatste levensfase.

Kortom: hoe communiceer je als zorgverlener effectief met patiënt en naasten? En welke interventies of goede voorbeelden zijn er bijvoorbeeld al en wat is aan te bevelen om verder te ontwikkelen? Om hier meer zicht op te krijgen, maar ook op wat er nog nodig is, voert Stichting PalZon een kennissynthese uit over dit onderwerp.

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg februari 2021. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.

]]>
news-6861 Tue, 02 Feb 2021 18:52:03 +0100 'DEDICATED' blijven in tijden van COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dedicated-blijven-in-tijden-van-covid-19/ Aan het begin van de COVID-19-pandemie werd snel duidelijk dat de ouderenzorg hard getroffen zou worden. Niet alleen het virus zelf, maar ook de coronamaatregelen hebben veel impact op kwetsbare ouderen, zoals mensen met dementie. En op hun naasten en zorgverleners. Project DEDICATED, dat zich richt op het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met dementie, ging aan de slag met een speciale handreiking met tips. Schrijnende situaties in thuis- en verpleeghuiszorg

Projectpartners uit de thuiszorg en verpleeghuiszorg hadden – en hebben – hun handen vol aan het managen van de, soms schrijnende, situaties. Naasten die geen of niet naar wens afscheid kunnen nemen van een familielid met dementie. Thuiswonenden met dementie die plotsklaps hun routine en waardevolle dagbesteding verliezen. Verpleeghuisbewoners met dementie die in quarantaine zitten en geen familiebezoek ontvangen. Zorgverleners die lastige gesprekken moeten voeren via beeldbellen of met beschermende kleding aan waarin ze moeilijk herkenbaar zijn en moeilijk contact kunnen maken met mensen met dementie.

Goede palliatieve zorg in coronatijd

Meer van deze schrijnende verhalen verschenen in het voorjaar van 2020 via de (sociale) media, kennisinstituten en beroepsverenigingen. In deze situaties is het moeilijk om voor mensen met dementie een prettige laatste levensfase te realiseren. Een centrale vraag die de onderzoekers van DEDICATED graag wilden beantwoorden was: hoe kunnen wij zorgverleners in deze tijd helpen om goede palliatieve zorg te verlenen aan deze doelgroep?

Concrete tips

Op basis van een literatuurstudie formuleerden de onderzoekers praktische aanbevelingen voor de palliatieve zorgverlening aan mensen met dementie tijdens de coronacrisis. De aanbevelingen richten zich vooral op verpleegkundigen en verzorgenden. Een concrete tip is bijvoorbeeld: voer op tijd een gesprek over welke wensen en doelen cliënten hebben bij toekomstige zorg en behandeling. Zo voorkom je ongewenste opnames en behandelingen. Ook is het goed om negatieve termen te vermijden, zoals ‘crisis’ of ‘isolatie’, om angst bij mensen met dementie te verminderen. Een andere tip is om cliënten te blijven stimuleren om te bewegen en om creatief mee te denken over alledaagse activiteiten (binnenshuis). De onderzoekers adviseren verder extra aandacht te creëren voor een vredig sterfbed en daarbij passende levenseinderituelen waar naasten bij betrokken zijn, ondanks mogelijke beperkingen.

Digitale handreiking

De onderzoekers vatten de belangrijkste aanbevelingen samen in een digitale handreiking. Die handreiking is breed verspreid: bijvoorbeeld via de projectpartners V&VN en Vilans. Zowel zorgverleners als managers, onderwijskundigen en andere professionals reageerden positief. De onderzoekers nemen de handreiking op als één van de praktische hulpmiddelen binnen de overkoepelende DEDICATED-werkwijze die zij momenteel ontwikkelen.

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg februari 2021. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.

]]>
news-6848 Mon, 01 Feb 2021 09:13:56 +0100 Wereldkankerdag 4 februari https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wereldkankerdag-4-februari/ Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Dan staan we er stil bij de impact van het hebben van kanker. Ook het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én dat van hun naasten of nabestaanden - wordt onderstreept. Kanker zet je wereld op z'n kop. Als je zelf ziek bent, maar ook als iemand in je omgeving ziek is of aan kanker is overleden. Vaak hebben mensen die van kanker zijn genezen nog lange tijd - soms zelfs hun leven lang - last van de gevolgen van de ziekte en de behandeling.

In Nederland spannen honderden organisaties zich in om kanker te voorkomen, tijdig op te sporen of te behandelen. We willen deze speciale dag gebruiken om preventie, detectie, onderzoek en behandelingen die ontwikkeld worden voor het voetlicht te brengen.

> Op een speciale pagina lichten we een aantal onderzoeken uit.
 

]]>
news-6841 Wed, 27 Jan 2021 15:00:00 +0100 Nu één landelijk nummer voor bestaande consultatiedienst palliatieve zorg https://www.youtube.com/watch?v=wcGP1WdCLD4&feature=youtu.be Veel zorgverleners hebben vragen over de behandeling van patiënten in de palliatieve fase. Voor hen is er nu, naast de regionale nummers, één landelijk telefoonnummer waar ze terecht kunnen: 088-6051444. Hiermee spreek je nóg sneller en makkelijker een relevante specialist voor het juiste advies. Bekijk de video van stichting Fibula over hoe dit precies werkt. news-6839 Wed, 27 Jan 2021 14:00:00 +0100 Praat op tijd met mensen met een verstandelijke beperking over hun behoefte aan palliatieve zorg https://www.nivel.nl/nl/nieuws/praat-op-tijd-met-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-over-hun-behoefte-aan-palliatieve Bij cliënten met een verstandelijke beperking voeren zorgverleners nog weinig tijdige gesprekken over wensen en behoeften over toekomstige zorg en behandeling (proactieve zorgplanning/Advance Care Planning). Hille Voss van het Nivel onderzocht in haar proefschrift de inzet van een speciaal ACP-programma voor deze doelgroep. Lees over haar bevindingen. news-6822 Thu, 21 Jan 2021 18:00:00 +0100 Samen aan de slag met nieuw programma Palliantie II https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/samen-aan-de-slag-met-nieuw-programma-palliantie-ii/ Het ministerie van VWS heeft goedkeuring verleend aan een vervolg van het programma Palliantie. Meer dan zorg! Met Palliantie II gaan we door met het bundelen van opgedane kennis. En het (door)ontwikkelen, implementeren en opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden projecten uit het eerste programma. We sturen op samenhang en verbinding van datgene wat is ontwikkeld en dat wat in de toekomst nog wordt ontwikkeld.

Wat kun je verwachten?

Met Palliantie II willen we een aantal onderwerpen verder brengen in de praktijk met kennissyntheses en implementatietrajecten. Zoals markering en proactieve zorgplanning (advance care planning), het organiseren van de zorg rondom de patiënt door transmurale samenwerking en het bieden van ondersteuning aan de patiënt, naasten en mantelzorgers. Om continuïteit van de zorg te realiseren, is binnen Palliantie II bijvoorbeeld ruimte voor het verder doorontwikkelen van het Individueel Zorgplan (IZP). We zetten het traject over kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg voort. Op basis van uitkomsten op een aantal indicatoren kan de zorgpraktijk leren en verbeteren. Ook gaan we door met de onderwijsactiviteiten, zodat palliatieve zorg beter verankerd is in de opleidingen en bij- en nascholing van zorgverleners op het mbo, hbo en wo(+).

Intensieve samenwerking

Een goede samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de zorgpraktijk was en blijft cruciaal. Palliantie II zet niet alleen sterk in op het verder verstevigen van de samenwerking, maar ook op het verspreiden van kennis onder eindgebruikers en het stimuleren om verbeteringen op de lange termijn in de praktijk te brengen. Dit vraagt om intensieve samenwerking van alle relevante partijen in het veld. Partijen die ook geraadpleegd zijn voor de invulling van het programma Palliantie II.

De juiste zorg op het juiste moment

Samen met alle partijen in de zorg- en welzijnssector kunnen we nóg meer bijdragen aan een geïntegreerd regionaal aanbod voor mensen in hun laatste levensfase, én hun naasten. Aan adequate ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. De juiste zorg, op het juiste moment ontvangen.

Meer informatie

Meer weten over Palliantie II? Bezoek onze nieuwe programmapagina. En blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief.

]]>
news-6776 Tue, 19 Jan 2021 10:00:00 +0100 Digitale tool helpt mantelzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk zieke naaste https://balans.mantelzorg.nl/ Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste, ook al is dat soms zwaar. De nieuwe tool MantelzorgBalans helpt mantelzorgers de balans te (her)vinden tussen zorgtaken en andere activiteiten in hun leven. Zo bevat het oefeningen die helpen bij het nadenken over je eigen grenzen, maar ook verdiepende informatie over hoe je thuiszorg regelt. news-6751 Tue, 05 Jan 2021 17:36:55 +0100 European Implementation Event 2021: dien je abstract in! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/european-implementation-event-2021/ Op 27 en 28 mei 2021 vindt het eerste online #EIE2021 plaats. Hier staat de benutting van kennis in beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek centraal. Dit jaar is er speciale aandacht voor implementatievraagstukken rondom Covid-19. Uiterlijk 25 januari kun je hier nog je abstract voor indienen. news-6744 Mon, 04 Jan 2021 12:30:00 +0100 Nieuw informatiesysteem geeft inzicht in kwaliteit palliatieve zorg https://www.nivel.nl/nl/publicatie/leren-van-bestaande-data-over-palliatieve-zorg-kwaliteitsindicatoren-zorggebruik-en-een Het Nivel zette met Stichting PalZon het Informatiesysteem Palliatieve Zorg op. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van palliatieve zorg, zonder zorgmedewerkers en patiënten te belasten met extra registratiedruk. Het systeem koppelt bestaande bevolkingsgegevens aan routinematige registraties van huisartsen en ziekenhuizen. news-6678 Tue, 15 Dec 2020 17:00:00 +0100 Subsidieoproep: face-to-face vervangende Zorg op Afstand https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-op-afstand-een-impuls-voor-het-opnemen-van-zorg-op-afstand-in-richtlijnen/ Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, kunnen subsidie aanvragen voor het in bestaande richtlijnen opnemen van tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met face-to-face vervangende zorg op afstand. De deadline voor het het indienen van je projectidee is 16 februari 2021 (14.00 uur). news-6563 Wed, 25 Nov 2020 15:53:00 +0100 Onderzoek naar praten over levenseinde met de huisarts https://www.patientenfederatie.nl/downloads/rapporten/704-rapport-praten-over-levenseinde-okt-2020/file De Patiëntenfederatie onderzocht in hoeverre patiënten en naasten praten over het levenseinde met hun huisarts of praktijkondersteuner. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de meeste mensen die hierover praten, dit als positief ervaren en vinden dat het iets oplevert. Lees meer hierover in het rapport. news-6560 Tue, 24 Nov 2020 13:33:13 +0100 Hoe herken je tijdig palliatieve behoeften van patiënten met hartfalen? https://palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/i-harp Met het hulpmiddel I-HARP kunnen verpleegkundigen eerder palliatieve behoeften identificeren van patiënten met gevorderd hartfalen. Het bevat signaleringsvragen, suggesties om door te vragen en advies voor zorg bij specifieke behoeften. Een bijbehorende e-learning geeft meer verdieping en uitleg hoe je I-HARP kunt gebruiken. news-6557 Tue, 24 Nov 2020 06:36:00 +0100 Subsidieoproep: implementatie van effectieve interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leren-van-implementeren-implementatie-van-effectieve-interventies-in-de-verpleging-en-verzorging/ Veel bestaande effectieve interventies worden in de dagelijkse praktijk van verpleging en verzorging nog onvoldoende gebruikt. Daarom kunnen samenwerkingsverbanden van minstens een onderzoeksorganisatie en 2 of meer praktijkorganisaties subsidie aanvragen voor de implementatie van effectieve interventies en de evaluatie van die implementatie. De deadline voor het indienen van projectideeën is 11 februari 2021 om 14.00 uur. news-6158 Thu, 19 Nov 2020 08:27:00 +0100 Advance Care Planning in de huisartsenpraktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/advance-care-planning-in-de-huisartsenpraktijk/ Advance Care Planning (ACP), inclusief proactieve zorgplanning en markering, is een hulpmiddel om te zorgen dat palliatieve zorg telkens aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en hun naasten. Het Nivel onderzocht onder ander hoe de huisarts ACP-gesprekken voert en wat daarin beter kan.
ACP kan bijvoorbeeld onnodige of ongewenste behandelingen voorkomen en duidelijkheid scheppen over wensen van de patiënt wanneer deze niet meer zelf kan communiceren. ZonMw stimuleert daarom onderzoek dat verdere ontwikkeling en implementatie van ACP mogelijk maakt. ZonMw heeft het Nivel gevraagd om onderzoek te doen naar ACP binnen de palliatieve zorg en, aanvullend, naar ACP-gesprekken tussen huisartsen en hun patiënten.

Kartrekkers nodig voor blijvend gebruik ACP

Er lopen op dit moment veel ZonMw-projecten die gerelateerd zijn aan ACP. Daarom is het belangrijk dat er een goed overzicht komt van de waarde en toepasbaarheid van alle ontwikkelde ACP-interventies. In opdracht van ZonMw voerde het Nivel een onderzoek uit om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken van ACP binnen 104 ZonMw-projecten. Uit het onderzoek blijkt dat voor blijvend gebruik van ACP in een organisatie kartrekkers nodig zijn die (zorg)collega’s motiveren en adviseren op dit gebied. Ook is een duidelijk organisatie- en scholingsbeleid over ACP van belang. Lees meer hierover in het rapport en bijbehorende handreiking voor de praktijk.

ACP-gesprekken door de huisarts

Aanvullend op dit rapport heeft ZonMw, in opdracht van het ministerie van VWS, het Nivel gevraagd om een literatuuronderzoek uit te voeren naar het ACP-gesprek tussen huisarts en patiënt. Uit dit onderzoek blijkt dat huisartsen vaak tijdgebrek ervaren voor ACP-gesprekken. Ook is het voor patiënten vaak onduidelijk hoe en waar huisartsen hun wensen en gemaakte afspraken documenteren. Een tijdig begin en een gestructureerde documentatie van ACP-gesprekken kunnen hierbij helpen. Lees meer hierover in de literatuurstudie van het Nivel.

Een eerste versie van dit artikel verscheen in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg september 2020. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.
Inmiddels is het artikel geactualiseerd met de uitkomsten van de Nivelonderzoeken (16 november).

]]>
news-6532 Wed, 18 Nov 2020 17:41:35 +0100 Potentieel 'niet-passende' ziekenhuisbehandelingen komen weinig voor in doelgroep palliatieve zorg https://nivel.nl/nl/nieuws/weinig-niet-passende-behandelingen-ziekenhuizen-bij-doelgroep-van-palliatieve-zorg Mensen uit de doelgroep palliatieve zorg krijgen in het ziekenhuis nauwelijks behandelingen die mogelijk niet-passend zijn aan het levenseinde, zoals een IC-opname. Dit blijkt uit gegevens van het Informatiesysteem Palliatieve Zorg. Potentieel niet-passende behandelingen kunnen de kwaliteit van leven in de laatste fase schaden. Lees meer in de nieuwe factsheet van het Nivel. news-6477 Tue, 10 Nov 2020 09:29:47 +0100 Hulpmiddel voor optimalisatie onderwijs over palliatieve zorg https://www.o2pz.nl/actueel/nieuwsartikelen/1804288.aspx?t=Hulpmiddel-voor-optimalisatie-onderwijs-over-palliatieve-zorg-klaar Zorgopleidingen focussen nog veelal op behandeling van ziekte en dat zien we terug in de praktijk. Er is niet voldoende aandacht voor kwaliteit van leven. O²PZ ontwikkelde een raamwerk dat onderwijsmakers helpt bij het aanscherpen van het bestaande onderwijs. news-6463 Thu, 05 Nov 2020 18:27:56 +0100 Evaluatie programma Palliantie. Meer dan zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/evaluatie-programma-palliantie-meer-dan-zorg/ Bureau HHM evalueerde onder begeleiding van een onafhankelijke commissie het programma Palliantie. Meer dan zorg. Wat heeft het programma opgeleverd en wat zijn de geleerde lessen? Evaluatierapport Palliantie. Meer dan zorg

]]>