ZonMw tijdlijn Palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Palliatieve zorg nl-nl Thu, 26 May 2022 13:21:30 +0200 Thu, 26 May 2022 13:21:30 +0200 TYPO3 news-8631 Thu, 19 May 2022 06:00:00 +0200 Herstel mobiliteit bij patiënten met instabiele wervelmetastasen https://publicaties.zonmw.nl/symptoombehandeling-in-de-palliatieve-fase/herstel-mobiliteit-bij-patienten-met-instabiele-wervelmetastasen/ Uitzaaiingen in de botten bij mensen met (ver)gevorderde kanker veroorzaken vaak pijn en verslechteren hun levenskwaliteit en die van hun naasten. De bestaande behandeling hiervoor is een operatie en daarna bestraling. Hoogleraar Lenny Verkooijen vertelt in deze blog over haar onderzoek naar de effectiviteit van het omdraaien en inkorten van deze combinatie. news-8632 Thu, 19 May 2022 06:00:00 +0200 Behandelen van een droge mond in de laatste levensfase https://publicaties.zonmw.nl/symptoombehandeling-in-de-palliatieve-fase/behandelen-van-een-droge-mond-in-de-laatste-levensfase/ Patiënten in de laatste levensfase krijgen vaak last van een droge mond. Vervelend, want het zorgt voor problemen als pijn, slikken en een veranderde smaak. Kun je dit symptoom verlichten door de inzet van het medicijn pilocarpine en een educatieprogramma? In deze blog vertelt arts-onderzoeker Annelot van der Meulen over haar onderzoek hiernaar. news-8638 Thu, 19 May 2022 06:00:00 +0200 Zorgverleners krijgen training en handvatten om gesprek over zingeving aan te gaan https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/zorgverleners-krijgen-training-en-handvatten-om-gesprek-over-zingeving-aan-te-gaan/ Hoe krijg je tijdig en meer aandacht voor zingeving bij patiënten in de palliatieve fase? Onderzoeker Yvonne Engels en verpleegkundige Jolande IJsseldijk vertellen over een ontwikkelde training en hulpmiddelen daarvoor. In de training leren multidisciplinaire zorgteams bewuster omgaan met signalen van patiënten, die haakjes vormen voor een gesprek over wat voor hen belangrijk is. news-8634 Wed, 18 May 2022 17:00:00 +0200 Voorkomen van obstipatie door opioïden https://publicaties.zonmw.nl/symptoombehandeling-in-de-palliatieve-fase/van-de-regen-in-de-drup-obstipatie-door-opioiden/ Mensen met uitgezaaide kanker krijgen vaak zware pijnmedicatie voorgeschreven. Daardoor krijgen ze regelmatig last van de bijwerking obstipatie. Hoe voorkom je dit symptoom? Preventieve inzet van de medicijnen macrogol of magnesiumhydroxide kunnen helpen. In deze blog vertelt professor en pijnspecialist Monique Steegers over haar onderzoek naar de effectiviteit van deze middelen. news-8635 Wed, 18 May 2022 17:00:00 +0200 ‘Symptoombehandeling moet in de haarvaten van de zorg komen’ https://publicaties.zonmw.nl/symptoombehandeling-in-de-palliatieve-fase/symptoombehandeling-moet-echt-in-de-haarvaten-van-de-zorg-komen/ Mensen die ongeneeslijk ziek zijn of alleen in de palliatieve fase zitten, krijgen vaak last van symptomen, zoals pijn of angst. Met goede interventies voor symptoombehandeling, zoals medicijnen, kun je hun kwaliteit van leven verhogen. Hoogleraar en specialist oncologische pijnbestrijding Marieke van den Beuken-van Everdingen legt uit waarom meer aandacht voor en onderzoek naar symptoombehandeling belangrijk is. news-8597 Fri, 13 May 2022 12:50:00 +0200 Arfan Ikram nieuwe voorzitter ZonMw en bestuurslid NWO https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/arfan-ikram-nieuwe-voorzitter-zonmw-en-bestuurslid-nwo/ Prof. dr. M.A. (Arfan) Ikram (1980) start per 1 augustus 2022 als voorzitter van ZonMw. Ook wordt hij op dat moment lid van de raad van bestuur van NWO. Hij gaat deze functie combineren met zijn werkzaamheden als hoogleraar en afdelingshoofd Epidemiologie bij het Erasmus MC. Arfan Ikram volgt Jeroen Geurts op die per 15 januari 2022 is benoemd tot Rector Magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Arfan Ikram over zijn motivatie: ‘Mijn ambitie is een bijdrage te leveren aan een optimale start, behoud van gezondheid, en maximaal herstel van ziekte voor iedereen in de samenleving. Belangrijke speerpunten hiertoe zijn wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, beide in de volle breedte, waarbij integriteit, duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit evident aanwezig zijn. Daar wil ik mij graag voor inzetten bij ZonMw en NWO’. Dit sluit goed aan bij de missies van beide organisaties.

Voorzitter ZonMw

‘Wij zijn enorm verheugd dat Arfan Ikram de functie van voorzitter ZonMw en bestuurslid NWO op zich wil nemen. Arfan is met zijn ervaring als epidemioloog en ervaren onderzoeker een waardevolle aanvulling binnen de expertise van het bestuur. Daarnaast zet Arfan zich in om bij te dragen aan maatschappelijke impact op onderwerpen zoals diversiteit, inclusiviteit en Citizen Science. Samen met Arfan gaan wij verder met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen’, aldus Huib Pols, ad-interim voorzitter ZonMw.

Lid raad van bestuur NWO

‘Wij kijken er naar uit om Arfan Ikram te verwelkomen als lid van de raad van bestuur van NWO voor het Medische Wetenschappen domein. Sinds 2017 is de voorzitter van ZonMw tevens lid van ons bestuur om zo onze nauwe samenwerking vorm te geven. We verwachten dat Arfan een mooie verbinding kan maken tussen de medische wetenschappen en alle andere wetenschapsgebieden binnen NWO’, aldus Marcel Levi, voorzitter raad van bestuur NWO.

Over Arfan Ikram

Arfan Ikram is oorspronkelijk opgeleid als arts en heeft na zijn promotie zijn carrière sinds 2010 volledig gericht op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Hij heeft zich lange tijd gefocust op neurologische aandoeningen, zoals dementie en beroerte, die hij vanuit een epidemiologische benadering heeft bestudeerd. De afgelopen jaren heeft hij zijn aandacht verbreed naar onderwerpen als health (brain) aging, multimorbiditeit, health journeys en life-course epidemiologie. Zijn interesse gaat tevens uit naar het waarborgen van de methodologie van medisch wetenschappelijk onderzoek. Arfan is sinds 2017 als hoogleraar en afdelingshoofd Epidemiologie werkzaam bij Erasmus MC. Daarnaast is hij ook aangesteld als adjunct-hoogleraar Epidemiologie bij Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston (VS). Arfan heeft veel ervaring in grootschalige cohortstudies, waaronder zijn leidende rol in het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO). Arfan is ook lid van de Jonge Akademie van de KNAW.

Arfan Ikram start per 1 augustus met zijn inwerkperiode en zal eerst nader kennismaken met beide organisaties om vervolgens het veld, waarin ZonMw en NWO werken, verder te leren kennen.

]]>
news-8585 Wed, 04 May 2022 13:00:00 +0200 Nieuwe instrumenten helpen bij zingeving en levensvragen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-instrumenten-helpen-bij-zingeving-en-levensvragen/ Mensen die ongeneeslijk ziek zijn of in de palliatieve fase zitten, krijgen vaak te maken met levensvragen of vragen over zingeving. Ook in de thuissituatie. Hoe ga je daar als zorgverlener mee om? En hoe zorg je dat er goede afstemming is tussen zorgverleners en geestelijk verzorgers, die specialist zijn op dit gebied? Deze nieuw ontwikkelde instrumenten helpen hierbij.
Om zorg voor zingeving beter te organiseren in de thuissituatie, zijn een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Deze zijn vrij toegankelijk op Palliaweb. Denk bijvoorbeeld aan:

  • signalerings- en verwijzingstools die handvatten geven om meer aandacht te besteden aan zingeving, en inzicht geven in naar wie u kunt doorverwijzen als dat nodig is
  • een gespreksmodel voor het verbeteren van de samenwerking tussen geestelijk verzorgers en andere zorg- en welzijnsprofessionals
  • een werkboek voor het goed organiseren van geestelijke verzorging in de thuissituatie

Conferentie over zingeving

Benieuwd naar deze hulpmiddelen en hoe u die goed kunt gebruiken? Op 30 september 2022 vindt een conferentie over zingeving plaats, met workshops over bovenstaande instrumenten. Noteer de datum alvast in uw agenda!

ZonMw en zingeving

De nieuwe instrumenten over zingeving zijn ontwikkeld vanuit 3 deelprojecten van het Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG). Deze ontvingen financiering vanuit ons programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’, wat zich inzet voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijke ziek zijn en hun naasten. Aandacht voor de spirituele dimensie van zorg draagt daaraan bij. Ook met ons programma Zingeving en geestelijke verzorging stimuleren we onderzoek naar het organiseren van geestelijke verzorging thuis.

Meer informatie

]]>
news-8581 Tue, 03 May 2022 09:34:58 +0200 Digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/digitale-gegevensuitwisseling-in-de-palliatieve-zorg-1/ Om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden en zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten op hun wensen en behoeften, is een goede digitale gegevensoverdracht in de palliatieve zorg belangrijk. Daarom staat er vanuit ons programma Palliantie II een subsidieoproep op uitnodiging open voor het ontwikkelen van een informatiestandaard en het testen van die standaard in de praktijk.
In deze subsidieoproep bakenen we de doorontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling af tot het gebied van proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg. Specifiek gaat het om het uniform digitaliseren en herkenbaar overdragen van gegevens uit de leidraad Proactieve zorgplanning tussen verschillende zorgverleners, in de vorm van een informatiestandaard. Ook faciliteren we het toetsen van die standaard in 3 tot 5 pilotprojecten en het in kaart brengen van wat daarin wel en niet werkt.

Waarom is dit belangrijk?

Met het digitaliseren en herkenbaar overdragen van gegevens uit de leidraad, wordt het mogelijk om de kwaliteit van palliatieve zorg aanzienlijk te verbeteren en realiseren we belangrijke bouwstenen voor het individueel zorgplan. Dat is een digitaal document waarin zorgverleners gemaakte afspraken over behandelwensen en -grenzen van patiënten en naasten kunnen vastleggen, nadat ze daarover met hen in gesprek zijn gegaan. In een individueel zorgplan staan die gegevens eenduidig en toegankelijk bij elkaar, ook in de nachten, weekenden, bij crisissituaties en in de stervensfase. Dat voorkomt bijvoorbeeld ongewilde, acute ziekenhuisopnames. Kortom, met een goede informatieoverdracht kunnen zorgverleners in urgente situaties de juiste zorg op de juiste plek bieden.

Wie nodigen we uit om subsidie aan te vragen?

We nodigen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) uit om hier subsidie voor aan te vragen, als lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en in samenwerking met partijen met specifieke kennis en kunde op dit terrein. Dat zijn bijvoorbeeld deskundigen van het Nictiz, deskundigen met kennis van digitalisering in de praktijk en privacybescherming, patiëntvertegenwoordigers en zorgaanbieders die vanuit een pilotorganisatie meedoen.

Waarom nodigen we deze partij uit?

Omdat digitale gegevensuitwisseling tussen verschillende organisaties of systemen complex is, vinden we het belangrijk dat een partij met specifieke, inhoudelijke kennis en een breed draagvlak dit project leidt. Zo kan die partij direct voortbouwen op opgedane kennis en bestaande samenwerkingen benutten. Wij vinden IKNL goed in dit profiel passen, gezien haar rol bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, de leidraad Proactieve zorgplanning en de verkenning van het individueel zorgplan uit 2019. Ook heeft IKNL een breed netwerk in het werkveld van ICT in de zorg en is er bij IKNL veel kennis en ervaring op het gebied van informatiestandaardisatie in de oncologie en de oplevering van de informatiestandaard Zorgpad Stervensfase.

Over het programma Palliantie II

Deze subsidieoproep op uitnodiging staat uit vanuit ons programma Palliantie II. Met dit programma stimuleren we een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Een goede gegevensoverdracht over hun wensen en behoeften biedt een belangrijke basis voor de kwaliteit van palliatieve zorg.

Meer informatie

]]>
news-8545 Thu, 28 Apr 2022 07:00:00 +0200 Zorg voor zingeving samen versterken https://publicaties.zonmw.nl/zingeving-en-geestelijke-verzorging-thuis/samenwerking-geestelijk-verzorgers-en-poh-ggz-bij-zingevingsvragen/ Hoe kunnen geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners ggz van huisartsenpraktijken samenwerken en elkaar versterken bij de zorg voor zingeving? Hoogleraar Geestelijke Verzorging Gaby Jacobs en geestelijk verzorger Ilse Frank vertellen over hun actieonderzoek. news-8451 Thu, 24 Mar 2022 08:00:00 +0100 Zonder samenwerking geen zorg op maat https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-hospicezorg/column-hospicemanager-angelique-de-wit/ ‘Vrijwilligers zijn een onmisbare aanvulling op de beroepsmatige zorg en mantelzorg. Afstemming tussen hen en professionals, en meer bekendheid met elkaars kunde en verantwoordelijkheden is nog steeds nodig.’ In deze column schrijft hospicemanager Angelique de Wit over wat zij belangrijk vindt in de hospicezorg en op welke manier onderzoek dit nog verder kan verbeteren. news-8452 Thu, 24 Mar 2022 08:00:00 +0100 ‘Iedereen wil dat mensen de laatste levensfase goed doormaken’ https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-hospicezorg/iedereen-wil-graag-dat-mensen-hun-laatste-levensfase-goed-doormaken/ Hoe staat het met de hospicezorg in Nederland en wat zijn behoeften van cliënten en naasten? Denise Seelen begeleidde onderzoek hiernaar, met behulp van gidspanels met patiënten, naasten, zorgverleners en beleidsmakers, die constante richting en feedback gaven op het onderzoek. Welke adviezen kwamen hieruit? Lees het interview met Denise en 3 panelleden. news-8454 Wed, 23 Mar 2022 16:00:00 +0100 Proactieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/proactieve-palliatieve-zorg-aan-mensen-met-een-ernstige-psychiatrische-aandoening/ Hoe verleen je proactieve zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, die lichamelijk ziek en in de palliatieve fase zijn? Voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg is een toolkit en training ontwikkeld. In dit interview vertellen onderzoeker Berno van Meijel en verpleegkundig specialist GGZ en onderzoeker Karin den Boer hoe deze toolkit en training helpen bij betere palliatieve zorg voor deze doelgroep. news-8444 Tue, 22 Mar 2022 09:07:54 +0100 Subsidieoproep Proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/proactieve-zorgplanning-in-de-kinderpalliatieve-zorg/ Werkt u bij een onderzoeksorganisatie en wilt u proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg verbeteren? Vraag dan samen met zorgorganisaties, beroepsverenigingen, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars subsidie aan. Het doel is het verder ontwikkelen en in de praktijk toepassen van de bestaande IMplementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit (IMPACT). Indienen kan tot 10 mei 2022, om 14.00 uur. news-8428 Wed, 16 Mar 2022 13:00:00 +0100 Hulpmiddelen palliatieve zorg nu op 1 plek beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hulpmiddelen-palliatieve-zorg-nu-op-1-plek-beschikbaar/ Op zoek naar handvatten voor het verlenen van goede palliatieve zorg? Op het nieuwe Hulpmiddelenoverzicht op Palliaweb zijn alle hulpmiddelen die daarvoor de afgelopen tijd zijn ontwikkeld, op 1 plek te vinden. Waardoor u niet meer op verschillende plekken hoeft te zoeken naar een handreiking, keuzehulp of toolbox.
Op Palliaweb staan hulpmiddelen voor en door zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals die werken in de palliatieve zorg. Door te filteren op uw beroepsgroep, met welk onderwerp u precies aan de slag wilt en/of de specifieke doelgroep of aandoening waarmee u werkt, vindt u gemakkelijk het hulpmiddel dat u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken.

Wat is er allemaal te vinden?

Het aanbod is enorm: van gesprekswijzers en handreikingen tot illustraties, infographics, keuzehulpen, websites, brochures, flyers, toolboxen, vragenlijsten, posters, profielen en zelfs een stripboek. De hulpmiddelen zijn voor zeer diverse doelgroepen, zoals ouderen, kinderen of mensen met dementie.

Zo kunt u er terecht als u vragen heeft als:

  • Hoe herken ik een palliatieve patiënt?
  • Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar voor het voeren van een gesprek over proactieve zorgplanning?
  • Hoe werk ik samen met andere zorgverleners, mantelzorgers en naasten?
  • Hoe kan ik het gesprek aangaan over waarden, wensen en behoeften?
  • Hoe bespreek ik de kwaliteit van leven in de laatste levensmaanden?
  • Hoe ga ik om met morele twijfels?

Enthousiaste reacties uit het veld

De eerste zorgverleners en beleidsmakers reageren al enthousiast. Een strategisch adviseur: ‘Het is heel erg mooi, helder en gebruiksvriendelijk! Wat een goed idee om het zo weer te geven en te ordenen.’ Ook een verzorgende reageerde: ‘Ik ga dit hulpmiddelenoverzicht zeker gebruiken en het ook bij mijn collega’s promoten.’ Een internist-oncoloog vond het overzicht er ‘logisch en intuïtief’ uitzien.

Kwaliteit en bruikbaarheid

Het aanbod op Palliaweb is samen met zorgverleners en beleidsmakers opgezet en getoetst op kwaliteit en bruikbaarheid in het bieden van voldoende ondersteuning bij het verlenen van goede palliatieve zorg. Zo draagt dit overzicht concreet bij aan de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland.

Help mee

Ken jij een hulpmiddel dat in dit overzicht ook een plek verdient? Meldt dit dan via lerenenpraktijk@iknl.nl.

ZonMw en het hulpmiddelenoverzicht op Palliaweb

Het digitale hulpmiddelenoverzicht is mede mogelijk gemaakt door ons programma Palliantie. Dit programma heeft veel bruikbare resultaten opgeleverd voor de verbetering van palliatieve zorg. Door die resultaten, samen met andere ontwikkelde kennis, inzichten en tools, voor de praktijk te bundelen en op 1 plek aan te bieden, maken we het voor professionals makkelijker om hulpmiddelen te kiezen die goed aansluiten op hun werk.

]]>
news-8380 Tue, 08 Mar 2022 11:36:00 +0100 Verpleegkundig toptalent gezocht https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-persoonsgebonden-subsidie-talentontwikkeling-masteropgeleide-verpleegkundigen-en-verp/ Ben je een masteropgeleide verpleegkundige of verpleegkundig specialist? En wil je naast je klinische werk een eigen onderzoekslijn opzetten die wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt? Vraag dan een persoonsgebonden subsidie aan! De deadline voor het indienen van projectideeën is uiterlijk 10 mei 2022 om 14.00 uur. news-8391 Mon, 07 Mar 2022 15:46:38 +0100 Artsen en leidinggevenden vragen weinig naar mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/artsen-en-leidinggevenden-vragen-weinig-naar-mantelzorgtaken-van-vrouwelijke-zorgprofessionals/ ‘Maak de mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals bespreekbaar.’ Dat adviseert hoogleraar en voormalig minister Jet Bussemaker aan huisartsen, bedrijfsartsen en leidinggevenden op basis van haar onderzoek. Ook pleit ze voor meer erkenning en waardering van de zorginzet van vrouwen. Lees het interview met Jet Bussemaker

]]>
news-8355 Mon, 07 Mar 2022 06:00:00 +0100 Hoe zorg je dat nieuwe kennis wordt toegepast in de dagelijkse praktijk van verpleging en verzorging? https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging/hoe-zorg-je-dat-nieuwe-kennis-in-de-praktijk-wordt-gebruikt/ Zorg verlenen is de kern van het beroep van een verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Maar hoe zorg je dat nieuwe kennis daadwerkelijk in de praktijk wordt gebruikt? Met veel aandacht voor implementatie! Lees hoe je dit aanpakt, wat belangrijke succes- en faalfactoren zijn en waarom programmacommissielid Ariane van Wamel pleit voor meer waardering voor elkaars vak. news-8300 Tue, 08 Feb 2022 09:44:31 +0100 2 ZonMw-Palliantieprojecten winnen Jaarprijs Palliatieve Zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/2-zonmw-palliantieprojecten-winnen-jaarprijs-palliatieve-zorg/ Jet van Esch won met haar onderzoek naar de behandeling van reutelen in de stervensfase de Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek 2022. De Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact 2022 ging naar Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC en het Nivel met hun toolkit voor palliatieve zorg bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Van harte gefeliciteerd!
De jaarprijzen Palliatieve Zorg Onderzoek 2022 en Palliatieve Zorg Impact 2022 werden uitgereikt op 3 februari 2022 tijdens het 10e Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg.

Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek 2022

Onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde Jet van Esch won met haar publicatie 'Effect of prophylactic subcutaneous scopolamine butylbromide on death rattle in patients at the end of life'. Uit dit onderzoek blijkt dat preventieve inzet van het medicijn scopolaminebutyl (SB) reutelen in de stervensfase kan voorkomen, zonder bijwerkingen. Reutelen is een luidruchtige ademhaling die kort voor het overlijden kan optreden, veroorzaakt door slijm in de luchtwegen. Voor naasten is dit vaak verontrustend en daarom fijn dat het te voorkomen is.

> Lees het interview met Jet van Esch waarin ze meer uitlegt over haar onderzoek
> Bekijk het project 'Reutelen in de stervensfase: is profylactische behandeling zinvol?'

Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact 2022

Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC en het Nivel wonnen met de door hen ontwikkelde toolkit 'Proactieve zorg in de GGZ'. Met deze toolkit kunnen hulpverleners betere palliatieve zorg verlenen bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) die ernstig ziek zijn, en hun naasten. Zo bevat het een methodiek om tijdig vast te stellen wanneer mensen met een EPA behoefte hebben aan palliatieve zorg, en hulpmiddelen om hun wensen en behoeften daaromheen te achterhalen.

> Bekijk het project 'Proactieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: ontwikkeling, invoering en evaluatie van een interventieprogramma'

ZonMw en de Jaarprijs Palliatieve Zorg

De winnende projecten ontvangen financiering vanuit ons programma Palliantie. Met dit programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Het onderzoek van Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC en het Nivel draagt hieraan bij door een set aan hulpmiddelen te ontwikkelen om op tijd die wensen en behoeften te achterhalen bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. En het onderzoek van Jet van Esch doet dit  door een interventie te toetsen die symptomen verlicht bij mensen in de stervensfase, wat deze fase ook dragelijker maakt voor hun naasten. Wij feliciteren daarom Jet van Esch, Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC en het Nivel van harte met hun prijs!

Meer informatie

]]>
news-8286 Thu, 03 Feb 2022 13:30:18 +0100 Vooraankondiging: subsidie voor verpleegkundig specialisten en klinisch werkende verplegingswetenschappers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidie-voor-verpleegkundig-specialisten-en-klinisch-werkende-verplegingswetensch/ We zijn op zoek naar toptalenten: verpleegkundig specialisten en verplegingswetenschappers die naast hun klinisch werk, praktijkgericht onderzoek willen doen in de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs. Deze ‘bruggenbouwers’ krijgen de kans om met een persoonsgebonden subsidie een eigen onderzoekslijn op te zetten die deze 3 perspectieven met elkaar verbindt. Op 8 maart 2022 stellen we vanuit het programma Verpleging en Verzorging een subsidieoproep open voor het indienen van projectideeën. De deadline voor het indienen van een projectidee is 10 mei 2022, 14.00 uur. Voor de subsidieronde is in totaal € 1 miljoen beschikbaar voor 5 projecten.

Doel

De te honoreren projecten leveren toepasbare kennis op voor de praktijk die leidt tot een betere kwaliteit van de zorg. Verder dragen de projecten bij aan het vergroten van professionele zeggenschap en aan verduurzaming van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging.

ZonMw en verpleging & verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis en samenwerking door en voor deze beroepsgroep.

Meer informatie

]]>
news-8247 Mon, 31 Jan 2022 10:56:00 +0100 4 februari: Wereldkankerdag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/4-februari-wereldkankerdag/ Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt. De ziekte verandert niet alleen het leven van de patiënt, maar heeft ook invloed op dat van diens partner, familie, collega's en vrienden ... Kortom, kanker raakt iedereen. Kanker zet je wereld op z'n kop. Als je zelf ziek bent, maar ook als iemand om wie je geeft ziek is of aan kanker is overleden. Vaak hebben mensen die van kanker zijn genezen nog lange tijd - soms zelfs hun leven lang - last van de gevolgen van de ziekte en de behandeling. Op Wereldkankerdag (4 februari) staan we daar wereldwijd bij stil.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om kanker te voorkomen, tijdig op te sporen en te behandelen. Andere organisaties bieden een luisterend oor en ondersteuning bij het omgaan met wat er allemaal op je afkomt. In alle fasen van het ziekteproces, maar óók tot ver na afloop daarvan.  

Wij financieren verschillende soorten onderzoek naar kanker. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van preventie, opsporing en behandeling? En wat kunnen zorgprofessionals, patiënten en hun naasten doen om de kwaliteit van leven te verbeteren? Bekijk de pagina waarop we een aantal onderzoeken uitlichten.

► Bekijk de pagina

]]>
news-8267 Thu, 27 Jan 2022 08:30:00 +0100 Zinvol samenwerken bij levensvragen https://publicaties.zonmw.nl/zingeving-en-geestelijke-verzorging-thuis/zinvol-samenwerken-bij-levensvragen/ Hoe kunnen we optimaal samenwerken om geestelijke verzorging beschikbaar te maken voor thuiswonende ouderen, mensen in de palliatieve fase en hun naasten? ‘Persoonlijk contact tussen professionals blijkt een belangrijke sleutel voor goede samenwerking en onderlinge afstemming.’ Ook het samen bespreken van concrete casussen van cliënten blijkt een krachtig hulpmiddel voor betere samenwerking te zijn. news-8260 Thu, 27 Jan 2022 06:00:00 +0100 Meer aandacht voor palliatieve zorg in de geneeskundeopleiding https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/meer-aandacht-voor-palliatieve-zorg-in-de-artsenopleiding/ Hoe ondersteun je patiënten die niet meer beter kunnen worden, en hun naasten? In dit interview vertellen internist en consulent palliatieve zorg Marieke van den Brand en onderwijskundige Daniëlle Verstegen hoe ze werkten aan meer aandacht voor palliatieve zorg in het basiscurriculum, door samen te werken met de 8 universitair medische centra en een toolbox met onderwijsmaterialen te ontwikkelen. news-8261 Thu, 27 Jan 2022 06:00:00 +0100 Herziening van het Individueel ZorgPlan voor kinderen https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/interviewreeks-palliantie/een-vernieuwd-individueel-zorgplan-voor-kinderen-in-de-palliatieve-fase/ Kinderen met een levensbedreigende aandoening zitten vaak jarenlang in de palliatieve fase. Hoe zit het met hun wensen en behoeften rondom zorg en behandeling, en die van hun gezin? In het Individueel Zorgplan kunnen zorgverleners dit vastleggen. Op dit moment is dat nog een lijvig en ongebruiksvriendelijk document. Onderzoeker Judith Aris-Meijer en coördinator van 2 Netwerken Integrale Kindzorg Johannes Verheijden werken aan een herziening. news-8257 Wed, 26 Jan 2022 11:00:00 +0100 De ontwikkeling van kinderpalliatieve zorg in Nederland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-ontwikkeling-van-kinderpalliatieve-zorg-in-nederland/ In Nederland komen 5000 tot 7000 kinderen in aanmerking voor palliatieve zorg en jaarlijks overlijden circa 1100 kinderen. Toch ontbrak gespecialiseerde palliatieve zorg voor kinderen lange tijd in het Nederlandse zorglandschap. Hoe is in de afgelopen jaren de kinderpalliatieve zorg ontwikkeld? In dit artikel schetsen we een beeld vanaf 2007 tot nu.
Kinderen kregen voor een lange tijd min of meer dezelfde palliatieve zorg aangeboden als volwassenen. En dat terwijl kinderen en hun gezinnen andere behoeften hebben op het gebied van palliatieve zorg dan volwassenen. Om dat hiaat te dichten werd in 2007 Stichting Platform Palliatieve Zorg voor Kinderen in Nederland (Stichting PAL) opgericht om de palliatieve zorg voor kinderen in het hele land te verbeteren. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden aan kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening en hun gezinnen stond hierbij centraal.

Wat waren de eerste stappen naar verbetering?

De eerste stappen om kinderpalliatieve zorg te verbeteren waren communicatie en scholing om de bewustwording en kennis over kinderpalliatieve zorg te vergroten. Daarna lag de focus op het ontwikkelen van kinderpalliatieve zorgteams in de 7 academische kinderziekenhuizen en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, ook wel Kinder Comfort Teams (KCT) genoemd. Het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC) realiseerde het eerste KCT vanaf 2012.

Ontwikkeling van richtlijn en regionale netwerken

Een ander belangrijk speerpunt was het centraal en toegankelijk beschikbaar stellen van kennis door middel van de richtlijn ‘Palliatieve zorg voor kinderen’, gepubliceerd in 2013. De richtlijn vormt de basis voor het verbeteren van de kwaliteit, organisatie en financiering van kinderpalliatieve zorg. Vanuit deze richtlijn, en de inzichten uit de ontwikkeling van het eerste KCT, ontstond de behoefte om kinderpalliatieve zorg dichtbij huis, domeinoverstijgend te organiseren. Vanaf 2014 zijn daarom, parallel aan de ontwikkelingen van het KCT, 7 regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) opgericht. Deze netwerken zijn samenwerkingsverbanden van professionals uit verschillende disciplines en organisaties, zoals het ziekenhuis, de thuiszorg, psychosociale zorg en het onderwijs. De KCT en NIK blijven zich ontwikkelen. Evaluatie aan de hand van spiegelgesprekken met ouders geven waardevolle input vanuit de ervaringen van kind en gezin voor verbeteringen.

Het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Een belangrijke ontwikkeling voor de kinderpalliatieve zorg is de ontwikkeling van het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg (2017). In zo’n plan kunnen zorgverleners specifieke wensen en behoeften voor zorg en ondersteuning van kind en gezin vastleggen. Ook zorgt het Individueel Zorgplan ervoor dat het algemene advies van de richtlijn omgezet kan worden in specifiek beleid in de zorg voor het ernstig zieke kind.

Steunpunt voor ethische dilemma's

Door de erkenning van kinderpalliatieve zorg is er meer aandacht gekomen voor ethische dilemma’s, zoals dilemma’s rondom het levenseinde van het kind. Om artsen daarin te ondersteunen en adviseren is het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen opgericht in 2018.

Landelijke structuur voor integrale kinderpalliatieve zorg

In hetzelfde jaar is Stichting PAL in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde overgegaan in het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. In 2020 is met de ontwikkeling van het laatste KCT de landelijke structuur voor integrale kinderpalliatieve zorg volledig gerealiseerd. In combinatie met de beschikbaarheid van het Kenniscentrum voor Kinderpalliatieve Zorg, zorgt dat ervoor dat alle gezinnen én professionals in Nederland toegang hebben tot expertise, educatie, kennis, advies, richtlijnen, beleidsontwikkeling, onderzoek en innovatie met betrekking tot kinderpalliatieve zorg.

ZonMw en kinderpalliatieve zorg

We streven naar meer inzicht in de beschikbare kennis over palliatieve zorg voor kinderen, de kwaliteit van deze zorg en prevalentiecijfers van deze doelgroep. Daarnaast richten we ons op meer kennis bij artsen en hulpverleners over hoe, waar en wanneer zij kinderpalliatieve zorg horen te geven. Zo is met ons programma Palliantie de verdere ontwikkeling van het Emma Thuis team, de richtlijn ‘Palliatieve zorg voor kinderen’, het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg en de oprichting van de Netwerken Integrale Kindzorg mogelijk gemaakt. Momenteel financieren we de implementatie van het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg en de herziening van de richtlijn.

Meer informatie

]]>
news-8237 Wed, 26 Jan 2022 09:00:00 +0100 Zorgbehoeften van patiënten met hartfalen beter in kaart brengen https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/zorgbehoeften-patienten-met-hartfalen-beter-in-kaart-brengen/ Mensen met hartfalen hebben vaak behoefte aan palliatieve zorg. Hoe krijg je op tijd duidelijkheid over hun situatie en wensen? Hoogleraar ouderengeneeskunde Daisy Janssen en verpleegkundig specialist in opleiding Jill Hamers vertellen over de gesprekstool I-HARP die helpt bij het op gang brengen van het gesprek hierover. news-8258 Wed, 26 Jan 2022 09:00:00 +0100 Oog voor naasten in tijden van corona https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oog-voor-naasten-in-tijden-van-corona/ In de coronacrisis is het hebben van een ernstig zieke dierbare nog moeilijker. Beperkende maatregelen maken de behoeften die naasten hebben ingewikkeld, zoals contact met hun dierbare. Hoe hou je, ook tijdens een pandemie, aandacht voor naasten? Het project ‘Oog voor naasten’ ontwikkelde een speciale COVID-19-toolkit voor zorgverleners en naasten zelf.
Tijdens de COVID-19-pandemie zagen we hoe het hebben van een ernstig zieke dierbare een nóg grotere impact kan hebben wanneer er sprake is van een (onbekende) besmettelijke ziekte in een zorginstelling of in het land, waarbij beperkende maatregelen moeten worden getroffen. Veel behoeften van naasten, zoals contact met hun zieke dierbare, zijn op dat moment moeilijker of zelfs onmogelijk te realiseren. Ook in de periode na het overlijden hebben nabestaanden minder mogelijkheden tot steun en afleiding. Naasten hebben het hierdoor extra moeilijk. Daarom is het belangrijk om ondanks de hectiek van een uitbraak naasten niet uit het oog te verliezen, zowel voor het overlijden als erna.

COVID-19-module in toolkit Oog voor Naasten

Het projectteam van ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’ heeft in samenwerking met verschillende partijen, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, een aparte module gemaakt van de Oog voor Naasten-toolkit die zorgverleners handvatten biedt om het zorgen voor naasten niet uit het oog te verliezen wanneer er sprake is van een uitbraak van besmettelijke ziekte. Dit is een herziening en uitbreiding van een eerdere COVID-19-module, ontwikkeld door de PZNL-expertgroep Palliatieve zorg ten tijde van corona.

Wat zijn de nieuwe materialen?

Achtergrondbrochures voor zorgverleners

Deze brochures bevatten uitgebreide achtergrondinformatie over de zorg voor naasten ten tijde van een uitbraak van een besmettelijke ziekte, en biedt tips om onder die omstandigheden tóch oog te blijven houden voor naasten. Er zijn 4 verschillende versies zodat deze relevant zijn voor zorgverleners werkzaam in verschillende zorgsettingen: het hospice, verpleeghuis, ziekenhuis en de thuissetting.

Handreiking voor zorgverleners

De handreiking is een samenvatting van de achtergrondbrochure, met veel concrete tips voor zorgverleners om oog te hebben voor naasten ten tijde van een uitbraak van een besmettelijke ziekte. In de handreiking is ook ruimte voor zorgverleners om aantekeningen te maken.

Brochure voor naasten - 'Zorgen voor een zieke'

In deze brochure kunnen naasten van patiënten met levensbedreigende aandoeningen handvatten vinden over goede zorg voor hun dierbare én voor zichzelf. De brochure geeft antwoorden op veelgestelde vragen en biedt ook ruimte voor het maken van notities. De brochure is bedoeld om vroegtijdig aan naasten uit te reiken.

Brochure voor naasten - 'Bij het sterven van een familielid'

Deze brochure is voor naasten met informatie over de stervensfase en het rouwproces. Ook bevat de brochure een aantal pagina’s met informatiebronnen over rouw en verlies. Afhankelijk van de behoefte van de naaste kan de zorgverlener deze brochure vroegtijdig uitreiken, of pas als de stervensfase nabij is.

Infokaart - 'Zorgen voor een zieke'

De infokaart is een samenvatting van de brochure ‘Zorgen voor een zieke’, maar met weinig tekst en meer afbeeldingen. Deze brochure is geschikt voor naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of laaggeletterdheid, of mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen.

> Download alle materialen via Palliaweb

Meer informatie

]]>
news-8203 Thu, 13 Jan 2022 11:00:00 +0100 Inspiratiewijzer voor gemeenten die hun aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie willen versterken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inspiratiewijzer-voor-gemeenten-die-hun-aanbod-dagactiviteiten-voor-mensen-met-dementie-willen-verst/ Vandaag publiceren wij de inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie. Dit e-magazine bevat aansprekende voorbeelden en praktische tools voor gemeenten en hun partners, die willen werken aan het versterken van hun aanbod van dagactiviteiten. De inspiratiewijzer is onderdeel van het gelijknamige programma, waarvan sinds 6 december 2021 een subsidieoproep open staat. Meedoen in de samenleving

Koffiedrinken in een Alzheimer Café, een informatiemiddag in een ontmoetingscentrum of gewoon een middag sjoelen met wijkgenoten. Er zijn talloze manieren om te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten mee kunnen doen in onze samenleving. Daardoor blijven zij langer actief, gezond én in contact met anderen. Dat is dan ook een van de doelen van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. In de vandaag verschenen Inspiratiewijzer lees je hoe dit werkt en hoe je dit in jouw gemeente kunt aanpakken.

Gemeenten faciliteren

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het aanbieden van dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Marijn van Ballegooien, wethouder in Amstelveen en lid raad van advies Nationale Dementiestrategie 2021-2030, moedigt gemeenten in het voorwoord van de inspiratiewijzer aan om hiermee aan de slag te gaan. ‘Het gaat bij leven met dementie om meer dan medische zorg en hulp bij het huishouden. Ondersteuning bij de sociale kant is minstens zo belangrijk. Dat betekent: meer maatwerk bieden in het aanbod van ontmoeting en betekenisvolle activiteiten.’

Inspiratiewijzer

Er zijn al veel mooie voorbeelden in de praktijk te vinden. De nu uitgekomen inspiratiewijzer bevat een aantal ‘best practices’ en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Via een stappenplan en een rubriek met tips uit de praktijk, kom je snel terecht bij tools en handvatten om direct aan de slag te gaan. De inspiratiewijzer is tot stand gekomen met medewerking van diverse stakeholders, waaronder Alzheimer Nederland, Movisie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de loop van het jaar wordt de inspiratiewijzer nog verder uitgebreid, dus houd de website en de nieuwsbrief in de gaten!

Subsidie aanvragen

Deze inspiratiewijzer is een van de drie pijlers van het programma ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’. Tot en met 1 februari 2022 kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het verder ontwikkelen van een toegankelijk en meer toekomstbestendig aanbod dat aansluit bij de behoeften van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Kijk hier voor de subsidieoproep.

Meer weten?

]]>
news-8200 Tue, 11 Jan 2022 17:06:15 +0100 Tweet Nivel samen beslissen beperkte gezondheidsvaardigheden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-nivel-samen-beslissen-beperkte-gezondheidsvaardigheden/ news-8152 Mon, 10 Jan 2022 06:00:00 +0100 Waarom talentontwikkeling in de verpleging en verzorging zo belangrijk is https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging/waarom-investeren-in-verpleegkundig-toptalent-zo-belangrijk-is/ Persoonsgebonden subsidies zorgen ervoor dat talentvolle verpleegkundig onderzoekers als boegbeelden gaan fungeren. 'Ze laten zien welk positief effect het heeft als verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden gehoord worden en posities bemachtigen binnen zorginstellingen, wetenschappelijke bolwerken en besturen die eerst alleen aan dokters werden toebedeeld', aldus specialist en hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols. news-8118 Thu, 16 Dec 2021 09:00:00 +0100 Netwerkcasemanagement bij patiënten met kanker https://www.youtube.com/watch?v=TQqYK4YOKdA Behandelingen voor kanker zijn steeds complexer en vinden vaker plaats in meerdere ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Hoe zorg je voor voldoende samenwerking en overdracht om de patiënt heen? En dat iedereen op de hoogte is van de wensen en behoeften van de patiënt? Deze minidocu van het Citrienfondsprogramma Regionale Oncologienetwerken laat zien hoe netwerkcasemanagement hierbij kan helpen.