Cultuur is een onderdeel van hoe mensen betekenis geven aan hun ziek zijn, lijden en sterven. Het speelt een rol in de besluitvorming over welke zorg een patiënt wil ontvangen. Daarom is het belangrijk dat culturele achtergrond van de patiënt, diens naasten en bijbehorende gemeenschap tijdens het zorgtraject worden meegenomen.

De volgende projecten in het programma Palliantie. Meer dan zorg dragen bij aan dit domein:

Overzicht projecten domein 9

Raadpleeg het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor een uitgebreide beschrijving van de domeinen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website