Rouw is het geheel van fysieke, emotionele, cognitieve, spirituele, existentiële en gedragsmatige reacties die optreden rondom het naderend overlijden of het verlies van een dierbare. Het rouwproces is voor iedereen anders. Problematische rouwverwerking kan verstrekkende gevolgen hebben. Een dergelijke ontwikkeling vraagt om aandacht en begeleiding.

De volgende projecten in het programma Palliantie dragen bij aan dit domein:

Overzicht projecten domein 8

Raadpleeg het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor een uitgebreide beschrijving van de domeinen.

Benieuwd naar wat het Kwaliteitskader voorschrijft over rouwzorg? Dat staat verder uitgelegd op de pagina Rouwzorg volgens het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website