Rouw is het geheel van fysieke, emotionele, cognitieve, spirituele, existentiële en gedragsmatige reacties die optreden rondom het naderend overlijden of na het verlies van een dierbaar persoon. Het rouwproces is voor iedereen anders en rouw kan verschillende duur en vormen aannemen. Problematische rouwverwerking kan verstrekkende gevolgen hebben. Een dergelijke ontwikkeling vraagt om aandacht, danwel begeleiding of een interventie.

De volgende projecten in het programma Palliantie. Meer dan zorg dragen bij aan dit domein:

Overzicht projecten domein 8

Raadpleeg het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor een uitgebreide beschrijving van de domeinen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website