Zorg voor de patiënt in de stervensfase is intensieve zorg. Essentieel hierbij is herkenning en erkenning van het naderend sterven van de patiënt door de zorgverleners en goede communicatie hierover met patiënt en diens naasten. Aandacht voor waarden en wensen van de patiënt, een plan voor goede symptoombestrijding gedurende deze fase en aandacht voor zorg direct na het overlijden, verminderen angst en brengen rust voor alle betrokkenen.

De volgende projecten in het programma Palliantie. Meer dan zorg dragen bij aan dit domein:

Overzicht projecten domein 7

Raadpleeg het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor een uitgebreide beschrijving van de domeinen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website