Herkenning en erkenning van het naderend sterven van de patiënt door de zorgverleners en goede communicatie hierover met patiënt en diens naasten zijn belangrijk. Goede zorg tijdens de stervensfase en goede nazorg direct na het overlijden verminderen angst en brengen rust voor alle betrokkenen.

De volgende projecten in het programma Palliantie. Meer dan zorg dragen bij aan dit domein:

Overzicht projecten domein 7

Raadpleeg het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor een uitgebreide beschrijving van de domeinen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website