Een levensbedreigende aandoening heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt als individu, het beïnvloedt ook zijn sociale functioneren. Het verwerkingsproces van de patiënt en diens naasten, de veranderde rollen en verantwoordelijkheden, de communicatie met familie en vrienden en het gesprek over wensen vallen allemaal onder het domein sociale dimensie.

De volgende projecten in het programma Palliantie. Meer dan zorg dragen bij aan dit domein:

Overzicht projecten domein 5

Raadpleeg het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor een uitgebreide beschrijving van de domeinen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website