Een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt als individu, maar beïnvloedt ook zijn sociale functioneren door de veranderende rollen en verantwoordelijkheden van de patiënt. Het verwerkingsproces van de patiënt en diens naasten, de veranderde rollen en verantwoordelijkheden, de communicatie met familie en vrienden, de eventuele financiële zorgen en het gesprek over nog te halen doelen, wensen en behoeften vallen allemaal onder het domein van de sociale aspecten van zorg.

De volgende projecten in het programma Palliantie. Meer dan zorg dragen bij aan dit domein:

Overzicht projecten domein 5

Raadpleeg het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor een uitgebreide beschrijving van de domeinen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website