Het zorgen voor fysiek welbevinden en een goede behandeling van fysieke klachten van de patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, vormen de basis van palliatieve zorg. Het doel is om met de behandeling de symptoomlast te verlagen tot een voor de patiënt acceptabel niveau.

De volgende projecten in het programma Palliantie. Meer dan zorg dragen bij aan dit domein:

Raadpleeg het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor een uitgebreide beschrijving van de domeinen.

Overzicht projecten domein 3

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website