Alle zorgverleners in Nederland worden in staat geacht generalistische palliatieve zorg te bieden aan patiënten en hun naasten, en indien nodig specialistische ondersteuning te vragen. Iedere zorgverlener die betrokken is bij het verlenen van palliatieve zorg volgt daarom passende bij- en nascholing om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

De volgende projecten in het programma Palliantie. Meer dan zorg dragen bij aan dit subdomein:

Overzicht projecten domein 2.9: deskundigheid

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website