Een netwerk palliatieve zorg is een duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een specifieke regio. Betrokken organisaties in een regio werken effectief samen om te voorzien in de wensen en behoeften van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten.

De volgende projecten in het programma Palliantie. Meer dan zorg dragen bij aan dit subdomein:

Overzicht projecten domein 2.8: netwerk

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website