Vroege herkenning van de palliatieve fase vergt van de zorgverlener een wezenlijk andere benadering van de patiënt. De beoogde doelstelling is niet genezing, maar het gaat om zorg waarbij kwaliteit van leven en sterven voorop staat en waarin de voor- en nadelen in het licht daarvan tegen elkaar worden afgewogen.

De volgende projecten in het programma Palliantie. Meer dan zorg dragen bij aan dit subdomein:

Overzicht projecten domein 2.1: markering

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website