De Richtlijn Palliatieve Zorg voor kinderen vormde de basis voor het addendum waarin de verschillen met de palliatieve zorg voor volwassenen helder zijn uitgewerkt. Het addendum beschrijft bij elk domein van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland de inhoudelijke en organisatorische verschillen tussen palliatieve zorg voor kinderen en volwassenen.

De volgende projecten in het programma Palliantie dragen bij aan dit addendum:

Overzicht projecten addendum Kinderpalliatieve zorg

Kijk voor een volledige beschrijving van dit addendum op Pallialine.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website