In alle domeinen wordt uitgegaan van een basis die beschreven staat in het domein ‘Kernwaarden en principes’. De kernwaarden beschrijven de basiswaarden van goede zorg aan de patiënt in de palliatieve fase en diens naasten. De principes beschrijven houding en gedrag van zorgverleners waarmee de kernwaarden gerealiseerd kunnen worden.

Omdat domein 1 de kernwaarden en principes beschrijft die als basis voor alle domeinen geldt, zijn er geen projecten in Palliantie. Meer dan zorg die bijdragen aan dit domein.

Voor een uitgebreide beschrijving van de domeinen, raadpleegt u het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website