Achtergrond projecten

Onderzoek

In het onderzoeksdeel van het programma vond strategisch en toegepast onderzoek plaats. Het ging hier om verbredend en verdiepend onderzoek dat de diseasemanagement praktijk kan 'voeden' met nieuwe kennis. Er zijn 24 onderzoeksprojecten uitgevoerd.

  • 3 ICT/ COPD projecten;
  • 16 onderzoeksprojecten (thema's zelfmanagement, ICT en zorg en Comorbiditeit);
  • 5 NIG projecten 

Praktijk

Binnen het programma deden 22 praktijkprojecten mee die de zorg voor mensen met een chronische ziekte verder vorm wilden geven volgens een diseasemanagment aanpak en het chronic care model. Het ging om multidisciplinaire (transmurale) zorggroepen die zich richten op een specifieke chronische aandoening of combinatie van aandoeningen. De programmatische ontwikkeling van een aantal praktijkexperimenten maakte het mogelijk gericht ervaring op te doen met de diseasemanagement benadering en een goede praktijk te creëren voor systematisch onderzoek naar de effecten ervan.

De praktijkgroepen werden daartoe vanaf de start gevolgd. Dit evaluatieonderzoek naar de (kosten) effectiviteit van ketenzorg binnen de praktijkprojecten werd uitgevoerd door het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Begeleiding van de praktijkprojecten werd door Vilans verricht. Succesvol gebleken diseasemanagement toepassingen zijn als best practices voor verdere implementatie verspreid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website