De Zorgconsulent Palliatieve Zorg (PZ) is Goed Voorbeeld. Het is een verpleegkundige met minimaal niveau 4 die zich door scholing specialiseert in de consulentenfunctie voor palliatieve zorg in de eigen organisatie.

De functie Zorgconsulent PZ is primair bedoeld om zorgteams te ondersteunen om de palliatieve zorg in de laatste levensfase voor de cliënt goed en bijtijds te plannen en te organiseren. Het wordt toegepast in langdurige zorg zoals ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en psychiatrie. Tevens kan de Zorgconsulent PZ medewerkers ervan bewust maken dat zij 24/7 een beroep kunnen doen op de expertise van een regionaal palliatief consultatieteam en bevorderen dat hiervan tijdig gebruik wordt gemaakt.
De opleiding tot Zorgconsulent PZ schenkt aandacht aan alle vier de aspecten van PZ: lichamelijk, psychisch, sociaal, spiritueel.

Meer informatie

Via het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw is 10 keer de Zorgconsulent Palliatieve Zorg als Goed Voorbeeld geïmplementeerd:

626003049 Zorgconsulent palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis
626003045 Zorgconsulent Palliatieve Zorg
626003040 Zorgconsulent Palliatieve Zorg in Zuidoost Utrecht Optimale palliatieve en palliatief-terminale zorg bij Zorggroep Charim 'Verbeteren van de palliatieve en palliatief-terminale zorg binnen Zorggroep Charim'
626003048 Zorgconsulent Palliatieve Zorg
626003043 Implementatie zorgconsulent palliatieve zorg in de sector gehandicaptenzorg
844002004 Zorgconsulent Palliatieve Zorg
844002005 Zorgconsulent Palliatieve Zorg in de VGZ/GGZ sector
    
Combinatie Zorgconsulent PZ en Signaleren door verzorgenden
844002019 Palliatief samen in Regie: client, verwant en begeleiding.
844002017 Zorgconsulent Palliatieve Zorg in Noord West Veluwe met Signalering in de palliatieve fase bij WZU Veluwe
844002003 Implementatie Signalering in de palliatieve fase voor verzorgenden in combinatie met Zorgconsulent in de Palliatieve Zorg

Contact

Dummyfoto van een vrouw

Els Verschuur

Senior onderzoeker, opleider, trainer, adviseur HAN

+31 24 353 11 78
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website