Projectomschrijving

Het is nog onbekend hoe de langdurige zorg er in de toekomst uitziet. Het nadenken daarover begint net in beweging te komen. Het Noorden van Noord Holland is een versnipperd gebied. Er zijn geen organisaties of structuren die alle Noord-Hollanders bereiken. Uit het verleden van de plattelandsontwikkeling blijkt dat beweging pas op gang komt als naast de landelijke structuren ook de lokale netwerken zich vormen.

Uitgangspunt in dit project is dat de transitie in de langdurige zorg thuis begint, in de leefwereld. Daar vinden de eerste veranderingen plaats. Het is aan de systeemwereld om deze verandering goed te volgen en mee te veranderen. Daarom is er in 2014 vanuit lokale netwerken een traject begonnen met 100 huiskamergesprekken waarin Noord-Hollanders en professionals zich buigen over de toekomst van ouder worden. Dit project levert drie producten: een analyse van 13 gesprekken, een beschrijving van de groeiende praktijk en een leidraad voor de huiskamergesprekken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website