Projectomschrijving

Het project 'Praat tijdig over uw levenseinde: de Start!’ levert een inventarisatie van vindplaatsen voor burgerlijke ontmoetingen op. Tijdens lunchbijeenkomsten met de kerkgemeenschappen is de brochure ‘Tijdig spreken over het Levenseinde’ toegelicht en verspreid. In maart en april 2015 worden de eerste dialogen met burgers in Zeeuws-Vlaanderen georganiseerd. 

Voor de huisartsen is een workshop ‘Aandachtig spreken’ ontwikkeld door sTimul (het zorgethisch lab van Zeeuws-Vlaanderen)  in samenwerking met de huisartsen en het Netwerk Palliatieve Zorg. 

Daarnaast worden gesprekken gevoerd met medisch specialisten over hún rol in het formuleren van de laatste zorgwensen. Deze gesprekken worden gevoerd door een collega medisch specialist én een specialist ouderengeneeskunde of huisarts. Het doel van deze gesprekken is om ervaringen met elkaar te delen, de behoefte aan scholing bij de medisch specialisten te onderzoeken en het communicatieproces met de huisarts te versterken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website