Projectomschrijving

De transities in zorg en welzijn zorgen voor grote verschuivingen. Gemeenten krijgen veel meer verantwoordelijkheid, de nadruk komt meer te liggen op zorg en ondersteuning in de buurt en burgers krijgen een grote rol toebedeeld. Samenwerking in de buurt is het sleutelwoord in deze.

Inventarisatie

In de provincie Groningen is een korte inventarisatie gehouden door onderzoekers van de Hanzehogeschool, Toegepast Gezondheidsonderzoek van het UMCG, Zorgbelang Groningen en ELANN / ROS naar scholingen en activiteiten die ontplooid zijn om de daadwerkelijke samenwerking tussen de drie sectoren (zorg, welzijn/sociaal domein en bewoners) te realiseren. Via interviews met sleutelfiguren en een korte enquête onder gemeenteambtenaren is enig zicht verkregen op de scholingen en activiteiten die lokaal worden ingezet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website