Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van het project ‘Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt’ (hierna DZOidB) is het effectief en efficiënt ondersteunen van de ontwikkeling naar duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt in de regio Haaglanden.

 

De ondersteuningsorganisaties Transmurale Zorg Den Haag e.o., Lijn 1, Elzha, Zorgscala, GGD, Xtra, Zorgbelang en PEP zijn bij elkaar gekomen in een netwerk. Hulsebosch Advies heeft de rol van projectleider in het netwerk gekregen, formeel ingezet via Transmurale Zorg Den Haag e.o.

In het netwerk zijn alle verschillende perspectieven van DZOidB samengekomen. Zowel het perspectief van preventie, eerstelijnszorg, VVT, welzijn, informele zorg en vrijwilligerswerk en patiëntenperspectief. In dit netwerk zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Kennismaken met elkaar, elkaars belangen leren kennen, inzicht krijgen in elkaars doelen.

- Analyse van de ‘Haagse’ situatie, kansen en bedreigingen. Versnippering, maar ook veel coalitievorming in wisselende samenstelling.

- Het opstellen van een netwerkkaart.

- Definiëren van de ‘stip op de horizon’: wijkgericht werken aan behoud en versterking van vitaliteit, toegankelijke voorzieningen, zelfredzaamheid, de burger in zijn kracht, het vermijden van verspilling.

- Kennis delen en vermeerderen: Welke elementen, projecten, aanpakken leiden tot die duurzaamheid? Kennis delen en kennis vermeerderen t.a.v. de activiteiten die er al zijn, om te komen tot gezamenlijke visie en inzicht en indien mogelijk implementatie van ‘goede voorbeelden’ in de rest van Haaglanden.

- Het opstellen van een regionale agenda t.a.v. inhoud, organisatie en financiering van ‘Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt’.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan het einde van de projectperiode zijn bovengenoemde punten gerealiseerd. Het vraagt nadere inzet van de partners in het netwerk en onderhoud van de activiteiten om de doelstelling van Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt te kunnen blijven realiseren. Daarom hebben de partners besloten om ook na de projectperiode, vanaf 1 januari 2015, als netwerk actief te blijven.

De uitdaging zal zijn kennis te delen t.a.v. de goede, werkzame elementen van pilots en projecten en brede implementatie daarvan te bevorderen, maar ook om minder goed werkende elementen los te laten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de afgelopen jaren is in de regio Haaglanden een groot aantal projecten uitgevoerd in het kader van het VWS programma ‘Zorg en Ondersteuning in de buurt’. Een aantal daarvan is door ZonMw gefaciliteerd. In Haaglanden zijn in dit kader de volgende projecten uitgevoerd of nog in uitvoering: Lekker In Je Vel, Cardio Vasculair Risico Management in de Wijk, Gezondheidsdialoog in de wijk, Communicatie en Organisatie Op Eén Lijn, Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel, Communicatie Zorgplan/eGPO, Samen voor een Sterke Eerstelijn Scheveningen, Netwerk Ouderenzorg Haaglanden. De projecten zijn verschillend qua doelstelling, methodiek en organisatievorm, maar dragen alle bij aan de ontwikkeling van ‘Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt’ in de regio Haaglanden. Aan de hand van een vijftal thema’s is de opgedane kennis gedeeld en vermeerderd. De reacties hierop zijn zeer positief en vragen om een vervolg.

De ondersteuningsorganisaties Transmurale Zorg Den Haag e.o., Lijn1, Hulsebosch Advies, Elzha, Zorgscala en GGD hebben samen met ZonMw initiatief genomen tot de ontwikkeling van een regionale agenda en actieplan ‘Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt’ Haaglanden. Hierin komen de volgende elementen aan de orde:

1. Analyse van de ‘Haagse’ situatie, kansen en bedreigingen: In Haaglanden zien we veel versnippering op alle fronten, maar ook veel coalitievorming, in wisselende samenstelling.

2. Definitie ‘stip op de horizon’: Definiëring van ‘duurzaam’ als het gaat om ‘Zorg en Ondersteuning in de Buurt’. Er gebeurt veel in Haaglanden op het vlak van wijkgericht werken, maar is alle inzet gelijk gericht op gedeelde doelen? Is er sprake van een duurzame aanpak met continuïteit voor de toekomst?

3. Kennis vermeerderen: Welke elementen, projecten, aanpakken leiden tot die duurzaamheid? Kennis delen en kennis vermeerderen t.a.v. de activiteiten die er al zijn, om te komen tot gezamenlijke visie en inzicht en indien mogelijk implementatie van ‘goede voorbeelden' in de rest van Haaglanden.

4. Een regionale agenda t.a.v. inhoud, organisatie en financiering van ‘Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt’.

De uitdaging is om de goede, werkzame, elementen van pilots en projecten te behouden en uit te zetten voor brede implementatie, maar ook om de slechte, niet werkende elementen, los te laten.

 

Dit traject betreft een meerjarig traject. Tegelijkertijd willen we al in 2014 concrete resultaten zien met commitment bij de partners. Dit is dan de basis voor de doelstellingen voor 2015 – 2017.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website