Projectomschrijving

In de regio Haaglanden is het project ‘Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt’ (DZOidB) in Uitvoering. Aanleiding hiervoor was de versnippering in de aanpak van problematiek in het sociale- en zorgdomein. Er zijn veel initiatieven, veel aanbieders, maar wat vaak ontbreekt is een gezamenlijke focus op duurzame zorg, preventie en welzijn.

Expertise bundelen

Verschillende partijen bundelen in DZOidB hun kennis en expertise en verbinden hun relatienetwerken. Ze stellen zich op als ambassadeurs en motiveren het bredere werkveld, gemeenten en zorgverzekeraars tot domeinoverstijgende samenwerking.  De inhoudelijke focus is gericht op vitaliteit, toegankelijkheid en laagdrempelige voorzieningen, zelfredzaamheid, de burger in zijn kracht, het vermijden van verspilling en het optimaal benutten van beschikbare voorzieningen. Het netwerk DZOidB wordt voortgezet in 2015.

Samenwerkende partijen zijn: Transmurale Zorg Den Haag e.o., Lijn 1, Elzha, Zorgscala, GGD Haaglanden, Xtra, PEP en Zorgbelang ZH

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website