Projectomschrijving

Met dit actie-onderzoek is de implementatie sinds eind 2013 in kaart gebracht van 35 wijkgezondheidsprofielen in de regio Nijmegen én 9 wijkprofielen die vanaf 2010 in de Kennisateliers in de eerste lijn waren opgesteld.
Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten, die op basis van bespreking van een wijkprofiel met eerstelijns-professionals en bewoners in de wijk zijn ontplooid.
Belangrijke implementatiefactoren zijn onderzocht met de 29 determinanten van het MIDI model. In één jaar tijd is al ongeveer een derde van de profielen geïmplementeerd.
Voor een aantal belangrijke determinanten zijn actiepunten ontwikkeld, zoals een implementatieplan om de procedurele helderheid voor gebruik van de wijkgezondheidsprofielen te verbeteren en het inzetten van meerdere coördinatoren/aanjagers om met de profielen te werken.
Om het eigenaarschap voor de wijkprofielen te versterken wordt het actieplan besproken en vastgesteld in het bestuurlijk overleg van Nijmegen Op Eén Lijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website