Projectomschrijving

Het APOP-screeningsprogramma voor acuut presenterende oudere patiënten op de Spoedeisende hulp (SEH) is ontwikkeld in eerdere ZonMw-projecten 627004001 (‘Validation, implementation and evaluation of a screening program tool to reduce adverse outcomes in older patient visiting the Emergency Department’) en 627005001 (‘Implementation of a screening program for older adults visiting the Emergency Department; a feasibility study’).

In deze projecten is de op basis van predictie modellen de APOP-screener ontwikkeld en gevalideerd waarmee kwetsbare ouderen op de SEH kunnen worden geïdentificeerd. De identificatie van deze kwetsbare patiëntengroep zorgt voor een betere bewustwording onder zorgverleners en kan in een vroeg stadium leiden tot de juiste interventies en beschermende maatregelen.

Met de VIMP willen we het APOP screeningsprogramma (screener plus maatregelen) verder verspreiden, alsmede onze ervaringen met implementeren. Veel ziekenhuizen in Nederland zijn momenteel bezig met het opzetten van een dergelijk programma, het delen van onze instrumenten en ervaring kan een versnelling brengen in dat proces en zo op grote schaal bijdragen aan betere zorg voor ouderen patiënten op de SEH.

Dit kan met de volgende onderdelen worden gerealiseerd: de ontwikkeling van een handboek, de organisatie van een symposium, en de ontwikkeling van een smartphone applicatie voor de APOP screener.
 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website