Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er komen bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis gedragsproblemen voor. Een arts kan dan antipsychotica voorschrijven om boosheid, paniek of angst te verminderen. De meest voorgeschreven antipsychotica bij kinderen in Nederland zijn risperidon, aripiprazol en pipamperon.

 

Helaas hebben antipsychotica ook bijwerkingen. Zo kunnen kinderen snel dik worden, met soms ook verstoring van suiker, vetten en cholesterol in het bloed. Dit geeft een verhoogde kans op diabetes en hart- en vaatziekten in de toekomst. Deze bijwerkingen komen vaker voor bij kinderen dan volwassenen die antipsychotica gebruiken.

 

De studie Safety and Pharmacokinetics of Antipsychotics in Children with autism, kortweg SPACe, onderzoekt de relatie tussen bloedspiegels van antipsychotica en bijwerkingen in kinderen met autisme. De studie heeft als doel om een veilige boven- en ondergrens van spiegels van risperidon, aripiprazol en pipamperon te vinden. Bij kinderen in de toekomst kunnen we dan door middel van een bloedspiegel bepalen wat de juiste dosering is voor veilig gebruik van het antipsychoticum. Hierdoor kunnen we meer op maat doseren en mogelijk bijwerkingen voorkomen.

 

Alle informatie over de studie voor kinderen, ouders en professionals is te vinden op www.erasmusmc.nl/space-studie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het werven van kinderen voor de SPACe studie is in juni 2016 van start gegaan. Ondertussen doen 7 centra in de regio's Zuid-Holland en West-Brabant mee. Er zijn in januari 2018 in totaal 49 kinderen geïncludeerd in de studie (gewenste totaal aantal is 90). De inclusie loopt tot en met het najaar van 2018.

 

Om de belasting voor kinderen zo laag mogelijk te houden, worden spiegels bepaald met een vingerprik (Dried Bloodspot Methode). Deze methode hebben we zelf ontwikkeld en uitgebreid gevalideerd in zowel laboratorium als klinische setting.

 

Ondertussen hebben we ook onderzocht hoeveel kinderen tussen 2005 en 2015 antipsychotica hebben gebruikt in Nederland. Hiervoor hebben we voorschrijfgegevens van 13.210 kinderen geanalyseerd. Het gebruik blijkt sinds 2009 gestabiliseerd te zijn, maar in 2015 krijgen Nederlandse kinderen nog steeds relatief veel antipsychotica voorgeschreven vergeleken met andere landen (9 per 1000 kinderen).

 

Ook doen we momenteel een groot literatuur onderzoek om een overzicht te creëren van onderzoek naar spiegelbepalingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hieronder vallen ook antipsychotica. Ook hebben we een literatuur onderzoek gedaan naar meetmethodes van therapietrouw in kinderen met chronische ziektes.

 

Deze tussentijdse resultaten zijn op nationale en internationale congressen voor artsen en apothekers gepresenteerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antipsychotic drugs are the cornerstone in the treatment of comorbid behavioural problems in children with autism spectrum disorder (ASD). However, few studies have adequately monitored antipsychotic safety profiles in children. In adults there is evidence that therapeutic drug monitoring (TDM) of antipsychotics can help to minimize the risk of side effects. Metabolic abnormalities are well known long term side effects of antipsychotics, which can lead to cardiovascular abnormalities and diabetes. As such, TDM may be even more important for the developing child. Few studies have adequately monitored antipsychotic safety and little is known about pharmacokinetics for antipsychotic drugs in children. TDM may be able to reduce these side effects by minimizing the level of chronic exposure to antipsychotics. Lucertis, the Regional Autism Expertise Centre SARR and the children’s psychiatric unit of Erasmus MC work closely together in treating children with ASD. In this study, we will study the pharmacokinetics of the three most prescribed antipsychotics risperidone, pipamperon and aripiprazole. The project consists of two parts: -Validation of a Dried Blood Spot analytical method to easily quantify drug plasma levels and to minimize discomfort -Antipsychotic naïve children with ASD will start with antipsychotic treatment, according to standard care. Pharmacokinetic parameters will be measured and will be related to side effects

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website