Projectomschrijving

Het rotavirus (RV) is de belangrijkste verwekker van ernstige diarree bij jonge kinderen. Vroeggeboorte, laag geboortegewicht of aangeboren afwijkingen geven een verhoogd risico op ziekenhuisopname. Bescherming middels RV vaccinatie is mogelijk, maar alleen wanneer de vaccinatie voor de leeftijd van 3 maanden gestart wordt. Juist hoog-risico kinderen krijgen op deze leeftijd vaak nog intensieve medische zorg hetgeen tijdige vaccinatie bemoeilijkt.

In dit project zal bij wijze van proef, RV vaccinatie voor hoog-risico kinderen gefaseerd worden ingevoerd in tweedelijns zorg van 8 ziekenhuizen. Zo wordt tijdige RV vaccinatie optimaal gewaarborgd, teneinde deze doelgroep adequaat te kunnen beschermen. In een observationele studie worden tevens (inter)nationaal ontbrekende data over RV vaccineffectiviteit bij hoog-risico kinderen verkregen. Met de resultaten kan een wetenschappelijk onderbouwde RV vaccinatierichtlijn voor hoog-risico kinderen en passend landelijk beleid worden ontwikkeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website