Projectomschrijving

Registratie gezondheidsproblemen na de (medicamenteuze) behandeling van kanker (PSCCR)

NIVEL en IKNL creëren een infrastructuur om de gezondheidsproblemen die ontstaan na de behandeling van kanker in beeld te brengen. Borstkanker is hierbij de casus. De infrastructuur kan eenvoudig uitgebreid worden naar andere typen kanker.

Waarom?
De behandeling van kanker is in eerste instantie gericht op het verlagen van de kans op sterfte en de kans op terugkeer van de kanker. De behandeling zelf kan echter leiden tot gezondheidsproblemen. Hoe beter deze problemen bekend zijn, hoe beter hierop ingespeeld kan worden.

Hoe?
Gegevens van patiënten met borstkanker zoals die bekend zijn in de eerste en tweede lijn uit twee langlopende bestaande registratie databases, worden op individueel niveau aan elkaar gekoppeld.

Wat levert het op?
PSCCR geeft een volledig overzicht van alle mogelijke gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan, op korte en lange termijn, als gevolg van de behandeling voor borstkanker.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website