Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek en een lange geschiedenis in de GGZ gebruiken vaak veel medicatie zonder dat daar een duidelijke actuele indicatie voor bestaat. Er is sprake van polyfarmacie, irrationele combinaties (bijvoorbeeld meerdere benzodiazepinen, antidepressiva en/of antipsychotica tegelijkertijd), interacties of toxische doseringen van geneesmiddelen. Patiënten hebben daarom meer kans op (ernstige) bijwerkingen. Vanwege de grote hoeveelheden sederende medicatie zijn zij veelal niet in staat een redelijk normaal leven te leiden.

In dit project willen we richtlijnadherentie optimaliseren met betrekking tot (her)diagnostiek, medicamenteuze en psychologische (multidisciplinaire) behandeling bij patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek (EPA). Hierdoor moet irrationeel gebruik van psychofarmaca en somatische medicatie verminderen. Patiënten kunnen de regie in hun leven (gedeeltelijk) terugnemen en volstaan met ambulante begeleiding in plaats van klinische opname. Dit kan de kwaliteit van leven van de patiënt sterk verbeteren. De wensen van de patiënt, de naastbetrokkenen, familie en/of de wettelijke vertegenwoordigers zijn hierin leidend.

De meerwaarde van dit project is dat een multidisciplinaire aanpak die bestaat uit een combinatie van goede (her)diagnostiek, medicamenteuze en psychologische behandeling volgens vigerende richtlijnen leidt tot afbouw van medicatie bij EPA patiënten en de kans minimaliseert dat deze patiënten na verloop van tijd opnieuw een scala aan psychofarmaca krijgen voorgeschreven.

Patiënten participatie krijgt gestalte doordat de cliëntenraadadviseur aanbevelingen heeft gedaan m.b.t. dit voorstel, dat zij namens de centrale cliëntenraad zitting heeft in het projectteam. Tevens draagt zij samen met andere leden van de cliëntenraad zorg voor het patiënttevredenheidsonderzoek. Patiënten participatie krijgt tijdens dit project een gezicht in de filmopname waarin patiënten vertellen over hun ervaringen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website