Projectomschrijving

Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), die jarenlang zijn opgenomen, gebruiken vaak zeer veel medicatie. Het effect van gebruikte medicatie is de afgelopen jaren veelal niet geëvalueerd. Tot voor kort werd ‘hospitaliseren’, het afhankelijk maken van zorg, gezien als een behandeloptie. Bij een deel van deze patiënten is de in het verleden gestelde diagnose achterhaald en hebben zij geen behandeling volgens de huidig geldende richtlijnen ontvangen. Door verkeerde diagnostiek, onderhandeling en de bijwerkingen van medicatie lijkt een chronische vorm van psychiatrisch lijden met een gebrek aan perspectief voor deze patiënten te zijn ontstaan.

Doel
Het doel van dit project is om deze groep EPA-patiënten opnieuw te diagnosticeren en volgens de huidige professionele richtlijnen te behandelen. De verwachte uitkomst is dat zij met minder medicatie toekunnen, dat de zorgbehoefte zal afnemen en dat het welbevinden van de patiënten en diens naasten zal verbeteren.

Meer informatie

Dit project kent een vervolg in het project: DITSMI, Optimaliseren richtlijnadherente diagnostiek, medicamenteuze en psychologische behandeling bij patiënten met EPA dat gefinancierd is vanuit het ZonMw-programma Actieprogramma lokale initatieven mensen met Verward Gedrag.

GGNet

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website