Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met dit implementatieproject willen ervoor zorgen dat de beoordeling van belasting in kindergeneeskundig wetenschappelijk onderzoek zoveel mogelijk evidence-based is (doelgroep: kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar). Dit willen we bereiken door medisch ethische toetsingscommissies gebruik te laten maken van gegevens die kinderen hebben ingevuld over de belasting tijdens onderzoeksprocedures. Tevens willen we bereiken dat artsen/onderzoekers van deze zelfde gegevens gebruik maken om ouders en kinderen tijdens het informed consent procedures toelichting te geven op wat het kind kan verwachten qua belasting tijdens het onderzoek. Ook zullen ouders en kinderen toegang krijgen tot deze informatie, zodat ook zij goed geïnformeerd zijn tijdens de afweging om mee te doen in wetenschappelijk onderzoek.

 

Om dit doel te bereiken willen we een website ontwikkelen waarop data beschikbaar zijn van de ervaringen van kinderen in wetenschappelijk onderzoek. De website zal bestaan uit drie zogenaamde subwebsites voor de verschillende typen gebruikers. Op de homepage van de website krijgt iedere bezoeker een optie om aan te geven tot welke doelgroep hij/zij behoort (1. Medisch Ethische Toestingscommissies (METCs)/CCMO/artsen/onderzoekers; 2. Ouders; 3. Kinderen). Afhankelijk daarvan zal de inhoud van de website getoond worden die voor die specifieke doelgroep geschikt is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website