Projectomschrijving

Het is bekend dat er veel voorschrijffouten worden gemaakt die leiden tot te voorkomen schade bij patiënten. Uit recent onderzoek is gebleken dat het aantal ziekenhuisopnames door verkeerd geneesmiddelgebruik is gestegen van 39.000 in 2008 naar 49.000 in 2013. Medicatieveiligheid is daarom de laatste jaren een belangrijk thema geworden.
Door verklarende studies is bekend geworden dat veel factoren het geneesmiddelgebruik negatief beïnvloeden. Enerzijds door het feit dat elke interventie of maatregel meestal slechts een klein deel van die factoren betreft. Anderzijds zijn er sterke aanwijzingen dat artsen onvoldoende geleerd hebben hoe geneesmiddelen doelmatig te kiezen, voor te schrijven, het effect te controleren, hoe therapietrouw bij patiënten te verkrijgen, en hoe de factoren die hun voorschrijfgedrag negatief beïnvloeden te herkennen en hoe daar mee om te gaan.

Doel

Reeds tientallen jaren wordt gepoogd om goed geneesmiddelgebruik te stimuleren en de patiëntveiligheid te verbeteren. In dit project wordt om die reden een landelijke eindtoets Medicatieveiligheid ontwikkeld voor basisartsen. De focus ligt hierbij op de kennis en toepassing van die geneesmiddelen waarbij de patiëntveiligheid vaak in het geding is.
De doelen van het project zijn:

  1. Landelijke eindtermen farmacotherapie ontwikkelen waar een basisarts aan moet voldoen;
  2. Een landelijke eindtoets ontwikkelen op basis van de eindtermen;
  3. De eindtoets structureel afnemen bij (bijna) basisartsen van alle Nederlandse faculteiten geneeskunde;
  4. De resultaten van de eindtoets evalueren.

Ook wordt onderzocht of deze toets op de langere termijn effect heeft.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website