Projectomschrijving

Er zijn ongeveer 300.000 mensen met type 2 diabetes die medicatie uit de klasse sulfonylureumderivaten (SU’s) gebruiken.
SU’s zijn erg effectief en na metformine de tweede keus in de medicamenteuze behandeling. Vanwege verschillen in veiligheid tussen SU’s onderling wordt in de Nederlandse huisartsenrichtlijn een voorkeur uitgesproken voor het SU gliclazide.
Het gebruik van SU’s is in epidemiologisch onderzoek geassocieerd met een verhoogd risico op kanker. Er zijn aanwijzingen dat dit niet voor gliclazide geldt, maar hiervoor is onvoldoende bewijs.
Dit zal daarom nader worden onderzocht door gegevens van 63.000 diabetespatiënten te combineren met de Nationale Kanker Registratie.
Onderzoek naar oude, vertrouwde en veel toegepaste geneesmiddelen kan de keuzes in de richtlijn verduidelijken. Als een gunstig effect van gliclazide op de kankerincidentie wordt bevestigd, kan dit bijvoorbeeld aanleiding zijn om patiënten met een ander SU actief om te zetten naar gliclazide. Dit kan ook effecten hebben op de gezondheidskosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website