Projectomschrijving

Veel zwangere vrouwen gebruiken medicijnen, maar vaak is nog weinig bekend of deze middelen veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap. Om betere informatie te krijgen over het gebruik en de mogelijke gevolgen van medicijnen op de zwangerschap en het kind, is het landelijke zwangerschapsregister pREGnant ontwikkeld.

VIMP-activiteiten

Om onderbouwde conclusies en analyses te kunnen maken is het belangrijk dat zoveel mogelijk zwangeren meedoen aan het landelijke zwangerschapsregister pREGnant. Het doel van dit VIMP-project is het verzamelen en analyseren van gegevens, en het verspreiden van de opgedane kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en dit in te bedden in de Geboortezorg.
In de huidige fase worden voorbereidingen getroffen voor grootschalige implementatie van pREGnant. Dit gaat om strategiebepaling door verschillende klankbordsessies, IT-voorbereidingen, zoals het uitnodigen van zwangeren via zorginformatiesystemen, vergroten van de zichtbaarheid en het verspreiden van kennis uit pREGnant.
 

Meer informatie

Deze studie is een vervolg op: The Pregnancy Drug Register: development and implementation (836012001)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website