Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ondanks het wijdverbreide gebruik van zuurstof in het ziekenhuis, zijn veel artsen zich niet bewust van de negatieve effecten van verhoogde zuurstofconcentratie in het bloed (hyperoxie) op hart- en bloedvaten. Patiënten op de Intensive Care (ICU) hebben vaak orgaanschade en zijn mogelijk extra kwetsbaar voor de vaatvernauwende effecten van hyperoxie, die zuurstoftoevoer en de doorbloeding van de organen zelfs kunnen doen afnemen. The optimale zuurstofdruk (PaO2) in het bloed is onbekend en er zijn geen richtlijnen. Wij gaan 2 ICU populaties onderzoeken. Studie I: gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) in 1 centrum. Aan patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergaan wordt veel zuurstof toegediend gedurende de tijd aan de hart-longmachine(HLM). We gaan de standaardprocedure (streef PaO2 gedurende HLM 200 – 220, postoperatief 130-150 mmHg) vergelijken met lagere (vrijwel normale) streefwaarden (gedurende HLM 130-150mmHg, postoperatief 80 - 100 mmHg). We zullen de veiligheid van lagere zuurstofstreefwaarden onderzoeken en het effect op schade aan het hart, bloedcirculatie, microcirculatie, zuurstofradicalen en orgaanschade. Study II: : RCT in 3 centra (n=400) We zullen een heterogene groep ICU-patiënten selecteren met Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). De optimale PaO2 is extra relevant in deze patiënten omdat optimale doorbloeding cruciaal is, maar theoretisch zou de door hyperoxie geïnduceerde vaatvernauwing ook gunstig kunnen zijn voor met door SIRS geïnduceerde vaatverwijding. We zullen een streef PaO2 van 120 mmHg vergelijken met een streef PaO2 of 75 mmHg met betrekking tot sequential organ failure assessment (SOFA) score, bloedcirculatie, microcirculatie, zuurstofradicalen en mortaliteit.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Studie I (‘CABG-hyperoxie studie’): Gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) van 50 patiënten die een bypassoperatie aan de kransslagaderen ondergaan. De inclusies voor deze studie zijn afgerond in maart 2015. Het manuscript is geaccepteerd voor publicatie in Critical Care in februari 2016.

- B. Smit, Y.M. Smulders, M.C. de Waard, C. Boer, A.B.A Vonk, D. Veerhoek, S. Kamminga, H.J.S. de Grooth, J.J. García-Vallejo, R.J.P. Musters, A.R.J. Girbes, H.M. Oudemans - van Straaten, A.M.E. Spoelstra - de Man. Moderate hyperoxic versus near-physiological oxygen targets during and after coronary artery bypass surgery: a randomised controlled trial. Crit Care. 2016 Mar 10;20:55.

- Commentaar: Boisramé-Helms, Rademacher, Asfar. Cardiac surgery, a right target for hyperoxia? Crit Care. 2016 Jun 16;20(1):162

 

Studie II (‘SIRS-hyperoxie studie’): Gerandomiseerde studie in 3 centra, 400 IC-patiënten met systemisch inflammatoir syndroom. Deze studie is binnen de geplande termijn gestart, maar heeft vertraging opgelopen door: 1) het uitvallen van één van de deelnemende centra; 2) het verlaat opstarten van een ander deelnemend centrum; 3) de evacuatie en sluiting van VUmc in september 2015. Om verdere vertraging te voorkomen is een nieuw deelnemend centrum (Noordwest ziekenhuisgroep loc. Alkmaar) toegevoegd en in juni 2016 gestart met includeren. Om de inclusies in juni 2017 te kunnen afronden hadden ten tijde van dit schrijven 280 patiënten geïncludeerd moeten zijn. Het gerealiseerde aantal patiënten is 226. Hierdoor verwachten wij de inclusies eind 2017 te kunnen afronden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ondanks het wijdverbreide gebruik van zuurstof in het ziekenhuis, zijn veel artsen zich niet bewust van de negatieve cardiovasculaire effecten. Patiënten op de Intensive Care (ICU) hebben vaak orgaanschade en zijn mogelijk extra kwetsbaar voor de vasoconstrictieve effecten van zuurstof, die zuurstoftoevoer en orgaanperfusie zelfs kunnen doen afnemen. The optimale PaO2 range is onbekend en er zijn geen richtlijnen. Wij gaan 2 ICU populaties onderzoeken.

Studie I: single center randomized controlled trial (RCT)

Aan patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergaan wordt veel zuurstof toegediend gedurende de tijd aan de hart-longmachine(HLM). We gaan de standaardprocedure (streef PaO2 gedurende HLM 200 – 220, postoperatief 130-150 mmHg) vergelijken met lagere (vrijwel normale) streefwaarden (gedurende HLM 130-150mmHg, postoperatief 80 - 100 mmHg). We zullen de veiligheid van lagere zuurstofstreefwaarden onderzoeken en het effect op myocardschade, hemodynamiek, microcirculatie, oxidatieve stress en orgaanschade.

Study II: : multicenter RCT (n=400)

We zullen een heterogene groep ICU-patiënten selecteren met Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). De optimale PaO2 is extra relevant in deze patiënten omdat optimale perfusie cruciaal is, maar theoretisch zou de door hyperoxie geïnduceerde vasoconstrictie ook gunstig kunnen zijn voor met door SIRS geïnduceerde vasoplegie. We zullen een streef PaO2 van 120 mmHg vergelijken met een streef PaO2 of 75 mmHg met betrekking tot sequential organ failure assessment (SOFA) score, hemodynamiek, microcirculatie, oxidatieve stress en mortaliteit.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website