Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Buitenlucht bevat 21% zuurstof, maar in het ziekenhuis is het mogelijk lucht met pure zuurstof toe te dienen. Ondanks het frequente gebruik van zuurstof in het ziekenhuis zijn veel artsen zich niet bewust van de mogelijke negatieve effecten van teveel zuurstof op de bloedsomloop, met name vaatvernauwing. Ernstig zieke patiënten op de Intensive Care (IC) zijn mogelijk extra kwetsbaar voor de vaatvernauwende effecten van zuurstof, waardoor doorbloeding en zuurstoftoevoer naar de organen kunnen afnemen. Anderzijds is zuurstof natuurlijk essentieel voor het lichaam. De optimale balans tussen te weinig en te veel zuurstof, dus de beste strategie voor zuurstoftoediening, is onbekend.

Doel: In 2 ICU-populaties (patienten die een operatie aan de kransslagadren ondergaan en patienten met een ernstige ontstekingsreactie) hebben wij het verschil in effect van laag-normale t.o.v. normaal- matige verhoogde zuurstofstreefwaarden in het bloed onderzocht.

Studie opzet:

Studie I: monocenter RCT (n = 50)

Aan patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergaan wordt veel zuurstof toegediend gedurende de tijd aan de hart-longmachine(HLM). We hebben de standaardprocedure (streef PaO2 gedurende hartlongmachine 200 – 220, postoperatief 130-150 mmHg) vergeleken met lagere (vrijwel normale) streefwaarden (gedurende hartlongmachine 130-150mmHg, postoperatief 80 - 100 mmHg).

Studie II: : multicenter RCT (n=400)

We hebben een heterogene groep ICU-patiënten geselecteerd met een ernstige ontstekingsreactie: Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS), bijvoorbeeld door infectie of een ernstig ongeval. De optimale PaO2 is extra relevant in deze patiënten omdat optimale doorbloeding cruciaal is, maar theoretisch zou de door hoge zuurstof veroorzaakte vaatvernauwing ook gunstig kunnen zijn voor met door SIRS veroorzaakte vaatverwijding. We zullen een streef PaO2 van 120 mmHg vergelijken met een streef PaO2 of 75 mmHg met betrekking tot orgaanfalen, bloedcirculatie, zuurstofradicalen en overleving.

Resultaten:

Studie I:

In de periode tussen november 2013 en mei 2015 werden 404 patiënten gescreend. 57 patiënt gaven informed consent voor deelname aan de studie. 7 patiënten werden geëxcludeerd voor de start van het studie protocol door wijzigingen in het operatie programma. De overgebleven 50 patiënten, 25 in elke arm, voltooiden het studie protocol en werden geincludeerd in de intention-to-treat analyse.

De tijdsgewogen zuurstofwaarden zowel aan de hartlongmachine als gedurende de IC-opname waren duidelijk hoger in de hoge vergeleken met de lage groep. Er was geen verschil in schade aan het hart gemeten via de hartenzymen na een operatie aan de kransslagaders bij patiënten die (vrijwel) normale zuurstofstreefwaarden hadden vergeleken met patiënten met matige verhoogde zuurstofstreefwaarden. Er was tevens geen verschil tussen beide groepen in nierfunctie, zuurstofradicalen, aantal te lage zuurstofwaarden en lactaatspiegels in het bloed.

Studie II:

De resultaten bij patiënten die opgenomen waren met een ernstige ontstekingsreactie, volgen binnenkort.

Conclusies:

Studie I: Bij patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergingen waren matig verhoogde zuurstofconcentraties in het bloed tijdens en na de operatie niet beter of slechter dan normale waarden wat betreft opgelopen hartschade, nierfunctie en productie van zuurstofradicalen.

Studie II: Volgt binnenkort.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Studie I:

In de periode tussen november 2013 en mei 2015 werden 404 patiënten gescreend. 57 patiënt gaven informed consent voor deelname aan de studie. 7 patiënten werden geëxcludeerd voor de start van het studie protocol door wijzigingen in het operatie programma. De overgebleven 50 patiënten, 25 in elke arm, voltooiden het studie protocol en werden geincludeerd in de intention-to-treat analyse.

Tijdsgewogen PaO2 gedurende hartlongmachine was 220 mmHg (interquartile range (IQR) 211–233) vs. 157 (151–162) in de hoge en de lage groep, respectievelijk (P < 0.001). Gedurende IC-opname, tijdsgewogen PaO2 was 107 mmHg (86–141) vs. 90 (84–98) (P = 0.03), respectievelijk. Area under the curve van CK-MB was mediaan 23.5 μg/L/h (IQR 18.4–28.1) vs. 21.5 (15.8–26.6) (P = 0.35) en 0.30 μg/L/h (0.25–0.44) vs. 0.39 (0.24–0.43) (P = 0.81) voor Troponin-T. Cardiac index, systemic vascular resistance index, creatinine, lactate en F2-isoprostane levels waren niet verschillend tussen de groepen.

Studie II:

Van februari 2015 tot januari 2019, 9925 patienten werden opgenomen in de 4 deelnemende centra en gescreend. 574 patienten voldeden aan de in- en exclusie criteria en werden gerandomiseerd. Informed consent werd verkregen van 400 patienten, van wie er 195 in de hoog-normale PaO2 groep en 205 in de laag-normale PaO2 groep kwamen voor intention-to-treat analyse. De resultaten van deze analyse volgen binnenkort.

Conclusies:

Bij patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergingen waren matig verhoogde zuurstofconcentraties in het bloed tijdens en na de operatie niet beter of slechter dan normale waarden wat betreft opgelopen hartschade, nierfunctie en productie van zuurstofradicalen. De resultaten bij patiënten die opgenomen waren met een ernstige ontstekingsreactie, bijvoorbeeld door infectie of een ernstig ongeval volgen binnenkort.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ondanks het wijdverbreide gebruik van zuurstof in het ziekenhuis, zijn veel artsen zich niet bewust van de negatieve effecten van verhoogde zuurstofconcentratie in het bloed (hyperoxie) op hart- en bloedvaten. Patiënten op de Intensive Care (ICU) hebben vaak orgaanschade en zijn mogelijk extra kwetsbaar voor de vaatvernauwende effecten van hyperoxie, die zuurstoftoevoer en de doorbloeding van de organen zelfs kunnen doen afnemen. The optimale zuurstofdruk (PaO2) in het bloed is onbekend en er zijn geen richtlijnen. Wij gaan 2 ICU populaties onderzoeken. Studie I: gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) in 1 centrum. Aan patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergaan wordt veel zuurstof toegediend gedurende de tijd aan de hart-longmachine(HLM). We gaan de standaardprocedure (streef PaO2 gedurende HLM 200 – 220, postoperatief 130-150 mmHg) vergelijken met lagere (vrijwel normale) streefwaarden (gedurende HLM 130-150mmHg, postoperatief 80 - 100 mmHg). We zullen de veiligheid van lagere zuurstofstreefwaarden onderzoeken en het effect op schade aan het hart, bloedcirculatie, microcirculatie, zuurstofradicalen en orgaanschade. Study II: : RCT in 3 centra (n=400) We zullen een heterogene groep ICU-patiënten selecteren met Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). De optimale PaO2 is extra relevant in deze patiënten omdat optimale doorbloeding cruciaal is, maar theoretisch zou de door hyperoxie geïnduceerde vaatvernauwing ook gunstig kunnen zijn voor met door SIRS geïnduceerde vaatverwijding. We zullen een streef PaO2 van 120 mmHg vergelijken met een streef PaO2 of 75 mmHg met betrekking tot sequential organ failure assessment (SOFA) score, bloedcirculatie, microcirculatie, zuurstofradicalen en mortaliteit.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Studie I (‘CABG-hyperoxie studie’): Gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) van 50 patiënten die een bypassoperatie aan de kransslagaderen ondergaan. De inclusies voor deze studie zijn afgerond in maart 2015. Het manuscript is geaccepteerd voor publicatie in Critical Care in februari 2016.

- B. Smit, Y.M. Smulders, M.C. de Waard, C. Boer, A.B.A Vonk, D. Veerhoek, S. Kamminga, H.J.S. de Grooth, J.J. García-Vallejo, R.J.P. Musters, A.R.J. Girbes, H.M. Oudemans - van Straaten, A.M.E. Spoelstra - de Man. Moderate hyperoxic versus near-physiological oxygen targets during and after coronary artery bypass surgery: a randomised controlled trial. Crit Care. 2016 Mar 10;20:55.

- Commentaar: Boisramé-Helms, Rademacher, Asfar. Cardiac surgery, a right target for hyperoxia? Crit Care. 2016 Jun 16;20(1):162

 

Studie II (‘SIRS-hyperoxie studie’): Gerandomiseerde studie in 3 centra, 400 IC-patiënten met systemisch inflammatoir syndroom. Deze studie is binnen de geplande termijn gestart, maar heeft vertraging opgelopen door: 1) het uitvallen van één van de deelnemende centra; 2) het verlaat opstarten van een ander deelnemend centrum; 3) de evacuatie en sluiting van VUmc in september 2015. Om verdere vertraging te voorkomen is een nieuw deelnemend centrum (Noordwest ziekenhuisgroep loc. Alkmaar) toegevoegd en in juni 2016 gestart met includeren. Om de inclusies in juni 2017 te kunnen afronden hadden ten tijde van dit schrijven 280 patiënten geïncludeerd moeten zijn. Het gerealiseerde aantal patiënten is 226. Hierdoor verwachten wij de inclusies eind 2017 te kunnen afronden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ondanks het wijdverbreide gebruik van zuurstof in het ziekenhuis, zijn veel artsen zich niet bewust van de negatieve cardiovasculaire effecten. Patiënten op de Intensive Care (ICU) hebben vaak orgaanschade en zijn mogelijk extra kwetsbaar voor de vasoconstrictieve effecten van zuurstof, die zuurstoftoevoer en orgaanperfusie zelfs kunnen doen afnemen. The optimale PaO2 range is onbekend en er zijn geen richtlijnen. Wij gaan 2 ICU populaties onderzoeken.

Studie I: single center randomized controlled trial (RCT)

Aan patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergaan wordt veel zuurstof toegediend gedurende de tijd aan de hart-longmachine(HLM). We gaan de standaardprocedure (streef PaO2 gedurende HLM 200 – 220, postoperatief 130-150 mmHg) vergelijken met lagere (vrijwel normale) streefwaarden (gedurende HLM 130-150mmHg, postoperatief 80 - 100 mmHg). We zullen de veiligheid van lagere zuurstofstreefwaarden onderzoeken en het effect op myocardschade, hemodynamiek, microcirculatie, oxidatieve stress en orgaanschade.

Study II: : multicenter RCT (n=400)

We zullen een heterogene groep ICU-patiënten selecteren met Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). De optimale PaO2 is extra relevant in deze patiënten omdat optimale perfusie cruciaal is, maar theoretisch zou de door hyperoxie geïnduceerde vasoconstrictie ook gunstig kunnen zijn voor met door SIRS geïnduceerde vasoplegie. We zullen een streef PaO2 van 120 mmHg vergelijken met een streef PaO2 of 75 mmHg met betrekking tot sequential organ failure assessment (SOFA) score, hemodynamiek, microcirculatie, oxidatieve stress en mortaliteit.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website