Projectomschrijving

Tussen de 20-30% van patiënten met schizofrenie hebben weinig, of zelfs geen, baat van de hedendaags toegepaste medicatie. Recente studies laten een vermindering van sommige symptomen zien, na een aanvulling met een 1-malige, lage dosis clonidine op de bestaande medicatie van patiënten met schizofrenie. Vermoedelijk wordt dit gunstige effect bereikt door het stimuleren van bij schizofrenie betrokken hersengebieden. Dit project bestudeert of ook de symptomen van de bovengenoemde groep patiënten verminderd kunnen worden als deze clonidine behandeling langer (6 weken) wordt toegepast. Clonidine wordt al sinds enige tientallen jaren voorgeschreven als bloeddrukverlagend middel, en wordt goed verdragen. Daarnaast wordt clonidine toegepast bij verschillende psychiatrische aandoeningen, hoewel tot op heden nog niet bij schizofrenie. Verwacht wordt dat de behandeling met clonidine niet alleen de symptomen van deze patiënten zal verminderen maar ook het dagelijks functioneren zal verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website