Projectomschrijving

Denken patiënten en burgers hetzelfde over beslissingen rond het levenseinde als artsen en verpleegkundigen? Kennen ze de wet- en regelgeving die bij dit soort beslissingen belangrijk is? Laten ze zich leiden door dezelfde overtuigingen? Welke verwachtingen hebben ze als het gaat om het volgen van wilsverklaringen?


Onderzoekers van het UMC Utrecht, het Erasmus MC Rotterdam en het UMC Groningen werkten samen om antwoord te krijgen op deze vragen. Tussen 1 september 2009 en 1 mei 2011 hebben 1960 burgers, 793 artsen en 1243 verpleegkundigen/verzorgenden vragenlijsten ingevuld. Bovendien zijn interviews gehouden met 16 burgers, 49 artsen en 18 verpleegkundigen/verzorgenden. Tot slot zijn twee kleinere studies verricht, één naar niet-uitgevoerde verzoeken om euthanasie en één naar berichtgeving over medische besluitvorming en behandeling rond het levenseinde in de media.

Het project leverde het KOPPEL-rapport op: Een onderzoek naar de kennis, opvattingen en voorkeuren van burgers en professionals op het gebied van euthanasie, palliatieve sedatie, medische beslissingen rond het levenseinde en palliatieve zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website