Projectomschrijving

VUmc & UMCG verzorgen trainingen aan gezondheidszorgmedewerkers om Moreel Beraad te begeleiden. Een Moreel Beraad is manier van onderzoek naar het antwoord op een morele vraag in de praktijk van de gezondheidszorg, en wordt geleid door een gespreksleider.
Dit project evalueert deze trainingen systematisch en ontwikkelt een toolbox om de trainingen beter te laten aansluiten bij de behoeften in gezondheidszorginstellingen.
Er wordt gewerkt met intakeformulieren, vragenlijsten, zelfreflectie- en observatieformulieren, en focusgroepen. Gegevens van 144 cursisten en 5 trainers zijn verzameld. Deelnemers evalueren de trainingen positief. Ze hebben na afloop voldoende vertrouwen om moreel beraad te begeleiden. Vooral het (begeleid) oefenen in training en praktijk leidt tot meer inzicht en vaardigheden. Het onderdeel implementatie blijkt een knelpunt.
Momenteel worden de resultaten verder uitgewerkt en worden aanbevelingen geformuleerd voor trainingsprogramma’s. Gezien de behoefte aan mogelijkheden van uitwisseling en intervisie werkt het VUmc & UMCG verder aan een landelijk netwerk voor gespreksleiders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website